Forhåndsvise folioer og artikler

Forhåndsvis folioer med Adobe Content Viewer. Adobe Content Viewer er tilgjengelig som et datamaskinprogram (kalt Desktop Viewer) og som en app på en mobilenhet. Desktop Viewer installeres automatisk når du oppdaterer DPS Desktop-verktøyene. Visningsprogrammet for mobile enheter kan lastes ned fra iPad App Store, Google Play Store og Windows Store. Søk etter “content viewer” i enhetsbutikken.

Tips til forhåndsvisning av DPS-innhold

 • Desktop Viewer eller Device Viewer? Bruk Adobe Content Viewer på enheten. Adobe Content Viewer er tilgjengelig i iTunes App Store for iPad og iPhone, Google Play Store og Windows Store (bare 8.1). Desktop Viewer er foreldet og forhåndsviser ikke lenger innhold korrekt.
 • Gyldig folio? Når du oppretter en folio eller artikkel, kan du forhåndsvise den med Desktop Viewer eller visningsprogrammet på mobiltelefonen. Hvis du imidlertid vil forhåndsvise en folio, må folioen opprettes på riktig måte. Hvis for eksempel folioen inneholder en bare horisontal artikkel blandet med artikler for to retninger, kan ikke folioen forhåndsvises. Når du bruker Desktop Viewer til å forhåndsvise en folio som ikke er opprettet på riktig måte, rapporteres problemet i en feilmelding.
 • Laste opp/ned eller forhåndsvise på enheten? I Adobe Content Viewer er det to måter å forhåndsvise innhold på, på en enhet. En metode er å laste opp folioen til Folio Producer og deretter bruke den samme Adobe ID-en til å logge på Adobe Content Viewer og laste ned folioen. Den andre metoden er å koble iPad-en eller iPhone-en til Mac OS-maskinen og bruke forhåndsvisning på enhet. Forhåndsvisning på enhet er ikke tilgjengelig på Windows-datamaskiner eller for Android- eller Windows-enheter.
 • Forhåndsvisning av layout, artikkel eller folio? I InDesign er det flere måter du kan forhåndsvise innhold på, som gir ulike opplevelser. Hvis du forhåndsviser ved hjelp av Folio Overlays-panelet eller Fil > Forhåndsvisning av folio, forhåndsvises bare layouten i rasterformat, ikke artikkelen eller folioen. Hvis du forhåndsviser ved hjelp av Folio Builder-panelet, forhåndsvises artikkelen eller folioen, avhengig av hva som er valgt. Til artikler med jevn rulling eller artikler med PDF-bildeformat bruker du Folio Builder-panelet når du skal forhåndsvise, ikke andre måter.

Adobe anbefaler:

Forhåndsvise folioer på iPad eller iPhone

Adobe Content Viewer for iPad/iPhone er en generisk versjon av visningsprogrammet som brukes for å teste DPS-innhold for iPad eller iPhone. Dette visningsprogrammet oppdateres når det utgis en ny DPS-versjon. Adobe Content Viewer støtter ikke enheter med iOS 5, deriblant iPad 1-modeller.

Merk:

Når et nytt sett med verktøy lanseres, kan det hende at folioer du oppretter med den nyeste versjonen av visningsprogrammet, ikke fungerer på riktig måte før Apple godkjenner den nye versjonen av Adobe Content Viewer. Hvis du prøver å åpne folioen, vises meldingen Oppdater programmet. Hvis du har Professional- eller Enterprise-konto, kan du opprette en egendefinert versjon av Adobe Content Viewer. Se Opprette en egendefinert versjon av Adobe Content Viewer for iPad. Hvis ikke oppretter du en folio med en tidligere versjon av visningsprogrammet som støttes.

Adobe Content Viewer-biblioteket ser etter folioer på to steder: Folio Producer-serveren og Distribution Service. Folio Producer (som befinner seg på acrobat.com) inneholder alle folioene som vises i Folio Builder-panelet ditt. Distribution Service inneholder alle folioene som er publisert. Et blått lynikon i foliominiatyren betyr at folioen er lastet ned fra Folio Producer-serveren. Et blått støpselikon betyr at folioen er lastet inn via forhåndsvisning på enheten. Folioer som publiseres på Distribution Service, inneholder ikke blå ikoner. Folioer som publiseres som salgsfolioer, vises ikke i Adobe Content Viewer.

Ikonene viser folioens kilde.

 1. Last ned eller oppdater Adobe Content Viewer fra App Store på enheten din.

 2. Start Adobe Viewer på iPad, og logg deg på med den samme Adobe ID-en du bruker for å logge deg på Folio Builder-panelet.

  Folioene du har tilgang til, kan lastes ned og forhåndsvises.

  Merk:

  Hvis folioen ikke vises i visningsprogrambiblioteket, må du kontrollere at folioen ikke inneholder artikler som ikke samsvarer med retningen på folioen, for eksempel en artikkel som kun finnes i liggende format, i en folio med to retninger.

Forhåndsvise AEM-folioer

Hvis du bruker en arbeidsflyt med Adobe Experience Manager (AEM), kan du forhåndsvise AEM-folioer uten å måtte publisere dem til Folio Producer-tjenesten.

 1. Trykk på AEM i Adobe Content Viewer.
 2. Logg på med AEM-kontoen. Angi brukernavnet og passordet for AEM. Bruk formatet http://<IP-adresse>:<AEM-portnummer> for URL-adressen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Manglende AEM-pakke og Effektive DPS-arbeidsflyter som bruker CMS.

Disse navigeringsmetodene fungerer både i Adobe Content Viewer og egendefinerte visningsprogrammer.

 • Har du folioer med to retninger, roterer du den mobile enheten for å vise den horisontale eller vertikale versjonen av artikkelen.

 • Dra opp og ned for å lese artikkelen. Dra til venstre og høyre for å gå til en annen artikkel (eller for å gå til andre sider i en adskilt artikkel).

 • Trykk på eller sveip over interaktive områder.

 • Trykk på et ikke-interaktivt område for å vise navigasjonsfeltene (noen ganger kalt “HUD” for heads-up display). Trykk på Bibliotek-knappen for å gå til biblioteket i et program for flere utgaver, eller trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til den første artikkelen i et program for én utgave. Trykk på Tilbake-knappen for å gå tilbake til den forrige visningen. Trykk på innholdsfortegnelsesikonet for å vise innholdsfortegnelsen. Dra rullekontrollen for å bla gjennom miniatyrbilder i navigasjonsmodus.

 • Trykk på navnet på navigasjonslinjen for å gå tilbake til den første artikkelen. Dobbeltklikk på tittelen for å veksle mellom å vise tittelen og tittelen pluss versjonen av visningsprogrammet. Har du et iOS-visningsprogram, trippelklikker du på tittelen for å tilbakestille utgaven slik at hver artikkel starter på første side i stedet for siden som er vist tidligere. (For v32-versjoner og nyere av programmer kan du opprette en knapp som tilbakestiller folioen (bruk navto://relative/reset).

Adobe Content Viewer for iPad

A. Bibliotek-knappen B. Tilbake-knappen C. Innholdsfortegnelse-knappen D. Rullekontroll 

Fjerne folioer fra visningsprogrammet

Hvis du vil slette en folio fra visningsprogrammet, trykker du på tannhjulikonet øverst til høyre i biblioteket og velger Fjern utgaver fra iPad. Deretter velger og sletter du folioene. Hvis folioen fremdeles er tilgjengelig på serveren, kan den lastes ned igjen i visningsprogrammet. Hvis folioen ikke lenger er tilgjengelig på serveren, forsvinner folioen fra biblioteket.

Hvis du vil slette en folio fra iPhone-biblioteket, sveiper du over folionavnet fra høyre mot venstre. Når du sveiper, endres Vis-knappen til en Fjern-knapp.

Forhåndsvise innhold med Android-visningsprogrammet

Adobe Content Viewer for Android brukes for testing av det digitale innholdet du oppretter på telefoner og nettbrett som kjører Android 4.0.3 eller nyere.

 1. Last ned Adobe Content Viewer fra Google Play Store.

 2. Start Adobe Viewer på PlayBook-enheten, og logg deg på med den samme Adobe ID-en du bruker for å logge deg på Folio Builder-panelet.

  Folioene du har tilgang til, kan lastes ned og forhåndsvises.

Forhåndsvise innhold med Desktop Viewer

Adobe Content Viewer for skrivebordet (også kalt Desktop Viewer) er et AIR-program som lar deg forhåndsvise folioer, artikler eller layouter på skrivebordet.

Adobe AIR v20-utgaven krever 64-bits applikasjoner på Mac OS X. Dette forhindrer at Adobe Content Viewer for Desktop kan kjøres på Mac OS X når AIR v20 er installert. Feilmeldingen “Den opprinnelige utvidelsen som kreves for denne applikasjonen, mangler”.

DPS-teamet har ingen planer om å oppdatere Adobe Content Viewer for Desktop for forhåndsvisning av DPS-innhold i InDesign. Vi anbefaler at du bruker forhåndsvisning på enheten for å få en mer nøyaktig forhåndsvisning.

Bruke forhåndsvisning på enhet

I stedet for å laste ned folioer fra serveren kan du bruke forhåndsvisning på enhet til å kopiere en folio direkte fra datamaskinen til mobilenheten.

Forhåndsvisning på enhet er bare tilgjengelig når du bruker Mac OS-datamaskiner til å forhåndsvise innhold direkte på en iPad eller iPhone.

 1. Koble iPad- eller iPhone-enheten til datamaskinen.

 2. Start den egendefinerte versjonen av Adobe Content Viewer som du opprettet ved hjelp av DPS App Builder, på iPad- eller iPhone-enheten din.

  Du trenger ikke logge deg på.

 3. Hvis du vil forhåndsvise en artikkel eller folio, velger du artikkelen eller folioen du vil forhåndsvise i Folio Builder-panelet i InDesign, og velger deretter Forhåndsvis på [enhetsnavn] på Forhåndsvisning-menyen nederst i panelet.

  Den forhåndsviste folioen kopieres fra datamaskinen til enheten. En forhåndsvist folio forblir på enheten når du kobler den fra. Når du arkiverer folioen, fjernes den fra biblioteket. En forhåndsvist artikkel forblir ikke på enheten når du avslutter forhåndsvisningen.

 4. Hvis du vil forhåndsvise gjeldende layout, åpner du panelet for Folio Overlay og velger Forhåndsvis på [enhetsnavn] fra Forhåndsvisning-menyen nederst i panelet.

  Den forhåndsviste layouten forblir på enheten når du kobler den fra. Når du går tilbake til biblioteket, fjernes den forhåndsviste layouten.

  Forhåndsvis på enhet fra Folio Overlays-panelet viser bare sidene for den gjeldende layouten in PNG-format. Alternative layouter i InDesign CS6/CC er ikke omfattet i forhåndsvisningen. Til artikler med jevn rulling bruker du Folio Builder-panelet, ikke Folio Overlays-panelet, når du skal forhåndsvise.

Forhåndsvisning med Adobe Content Viewer i Windows 8.1

Det finnes nå en tilgjengelig versjon av appen Adobe Content Viewer i Windows Store. Søk etter "Adobe Content Viewer" i Windows Store. Denne appen er bare tilgjengelig på enheter som kjører Windows 8.1. Se Bygge DPS-apper for Windows Store.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din