Lær hvordan du kan migrere forhåndsinnstillinger, prosedyrer, plugin-moduler og innstillinger når du oppgraderer til en ny versjon av Photoshop eller installerer Photoshop på en annen datamaskin.

Forhåndsinnstillinger, innstillinger og prosedyrer

Forhåndsinnstillinger er samlinger av elementer og verdier som du bruker på grafikk i Photoshop. Du kan lagre og laste inn forhåndsinnstillinger eller bytte dem ut med egendefinerte verdier når som helst. Prosedyrer, pensler og hurtigtaster er eksempler på forhåndsinnstillinger. Photoshop leveres med forhåndsinnstillinger, men du kan også lage dine egne.

Innstillinger er faktiske verdier som ligger i Photoshop. De kontrollerer ulike elementer og verktøy i programmet, for eksempel den gjeldende penselen og alle dens verdier.

Prosedyrer er serier med oppgaver – menykommandoer, panelalternativer, verktøyhandlinger og så videre – som du spiller av i en enkeltfil eller i en gruppe med filer. Du kan for eksempel bruke en prosedyre til å endre størrelsen på et bilde, bruke en effekt på bildet og deretter lagre filen i ønsket format.

Migrere forhåndsinnstillinger

Du kan migrere de egendefinerte samlingene av forhåndsinnstillinger, i tillegg til noen Photoshop-forhåndsinnstillinger, fra én versjon av Photoshop til en annen på samme datamaskin. Du kan migrere følgende forhåndsinnstillinger:

 • Prosedyrer
 • Pensler
 • Svart/hvitt (justering)
 • Kanalmikser (justering)
 • Fargeområde
 • Fargekart
 • Konturer
 • Kurver (justering)
 • Egendefinerte former
 • Duotone (Mono, Duo, Tri, Quad)
 • Eksponering (justering)
 • Graderinger
 • HDR-toner (justering)
 • Kulør og metning (justering)
 • Hurtigtaster
 • Nivåer (justering)
 • Lyssetting
 • Lys (3D)
 • Materialer (3D)
 • Menytilpasning
 • Mønstre
 • Innstillinger for gjengivelse (3D)
 • Metallrelieff (3D)
 • Selektiv fargekorrigering (justering)
 • Stiler
 • Verktøy
 • Volumer (3D)

Migrere forhåndsinnstillinger ved oppdatering av Photoshop

Forhåndsinnstillingene og innstillingene dine migreres som standard fra den tidligere versjonen av Photoshop når du oppdaterer til nyeste versjon av Photoshop ved hjelp av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Når du åpner Photoshop første gang, blir du spurt om å migrere alle tilgjengelige forhåndsinnstillinger fra den nyeste versjonen av Photoshop som er installert på datamaskinen. 

Forhåndsinnstillingene kan migreres fra den nyeste versjonen installert før Photoshop, tilbake til Photoshop CS3. Hvis du skal migrere fra flere versjoner av Photoshop, migrerer du forhåndsinnstillinger fra én versjon av Photoshop om gangen.

Merk:

Du kan imidlertid velge å ikke migrere dem ved å velge bort Avanserte alternativer > Importer innstillinger og preferanser for tidligere versjoner i bekreftelsesdialogen som vises når du klikker Oppdater i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.

update_v1
Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
advanced-options
Avanserte alternativer blir tilgjengelige etter at du klikker Oppdater i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet

Migrere forhåndsinnstillinger etter at du har installert/oppdatert Photoshop

Hvis du valgte å ikke migrere forhåndsinnstillingene dine da du oppdaterte Photoshop, eller hvis du opplevde problemer under migreringen av forhåndsinnstillinger, kan du senere velge Rediger > Forhåndsinnstillinger > Migrer forhåndsinnstillinger for å migrere forhåndsinnstillinger, innstillinger og preferanser i Photoshop. Photoshop ser etter en eldre versjon av Photoshop på samme system og spør deg om du vil migrere forhåndsinnstillingene.

Eksportere og importere forhåndsinnstillinger

Du kan ta med deg forhåndsinnstillingene dine fra én datamaskin til en annen, eller til en datamaskin som ikke er koblet til Internett, ved å manuelt eksportere dem og deretter importere dem. Eksport/import av forhåndsinnstillinger er ikke begrenset til datamaskiner der Photoshop kjøres som en del av Creative Cloud.

KILDEDATAMASKINEN: Gjør følgende på datamaskinen med forhåndsinnstillingene du vil migrere:

 1. Åpne Photoshop.
 2. Velg Rediger > Forhåndsinnstillinger > Eksporter/importer forhåndsinnstillinger.
 3. Velg Eksporter forhåndsinnstillinger.
 4. Velg de ønskede forhåndsinnstillingene, og flytt dem til kolonnen Forhåndsinnstillinger som skal eksporteres.
 5. Klikk Eksporter forhåndsinnstillinger.
 6. Velg mappen du vil eksportere forhåndsinnstillingene dine til. Velg en mappe du kan bruke til å overføre filer ved hjelp av en USB-stasjon, nettverket eller på en delingstjeneste på Internett.
 7. Klikk OK.

MÅLDATAMASKINEN: Gjør følgende på datamaskinen der du vil importere innstillingene:

 1. Velg Rediger > Forhåndsinnstillinger > Eksporter/importer forhåndsinnstillinger.
 2. Velg Importer forhåndsinnstillinger.
 3. Velg forhåndsinnstillingene du vil importere, eller klikk Legg til alle.
 4. Hvis du lagret forhåndsinnstillingene dine i en mappe som ikke er standard, velger du Velg importmappe, og velger den riktige mappen.
 5. Klikk Importer forhåndsinnstillinger.

Lagre og laste inn forhåndsinnstillinger

Du kan flytte prosedyrer og forhåndsinnstillinger på tvers av ulike versjoner av Photoshop på den samme datamaskinen eller på ulike datamaskiner ved å lagre dem og laste dem inn i målprogrammet.

KILDEDATAMASKINEN: Gjør følgende på datamaskinen med forhåndsinnstillingene du vil migrere:

 1. Åpne Photoshop.
 2. Velg Rediger > Forhåndsinnstillinger > Forhåndsinnstillingsbehandling.
 3. Velg ønsket alternativ på rullegardinmenyen Forhåndsinnstillingstype. Velg for eksempel Pensler.
 4. Velg ønskede forhåndsinnstillinger. Velg for eksempel penslene du vil migrere.
 5. Klikk Lagre sett, og klikk deretter Lagre. For et sett med pensler oppretter så Photoshopen.ABR-fil på følgende standardplassering:
 • (Windows) C:\Users\<brukernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versjon>\Presets\Brushes
 • (macOS) Applications/Adobe Photoshop <versjon>/Presets/Brushes

MÅLDATAMASKINEN: Gjør følgende på datamaskinen der du vil importere innstillingene:

 1. Velg Rediger > Forhåndsinnstillinger > Forhåndsinnstillingsbehandling.
 2. Klikk Last inn i dialogboksen for Forhåndsinnstillingsbehandling.
 3. Velg det lagrede settet du vil laste inn.
 4. Klikk Last inn.

Migrere prosedyrer

Kopiere innstillinger manuelt

Photoshop har flere innstillingsfiler du kan kopiere manuelt fra én installasjon til en annen. Det omfatter disse filene:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Hvis du vil flytte disse innstillingene til en ny installasjon, kopierer du disse filene fra følgende bane for kildeinstallasjonen til samme bane for målinstallasjonen:

 • Mac: <brukernavn>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <versjon> Settings
 • Windows: C:\Users\<brukernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versjon>\Adobe Photoshop <versjon> Settings

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet