Po uruchomieniu programu Acrobat zostaje wyświetlony pusty ekran umowy licencyjnej

Po uruchomieniu programu Acrobat XI w systemie Mac OS zostaje wyświetlony pusty ekran umowy EULA. Nie można zaakceptować umowy EULA.

Pusty ekran umowy licencyjnej

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Wyloguj się z aplikacji Creative Cloud 

 1. Na umowie EULA kliknij przycisk Zakończ.
 2. Uruchom aplikację Adobe Creative Cloud.
 3. Wyloguj się z aplikacji. Informacje można znaleźć w temacie Wylogowywanie się, logowanie się | Aplikacja Creative Cloud na komputer.
 4. Uruchom program Acrobat i zaakceptuj umowę EULA.
 5. Po wyświetleniu monitu kliknij opcję Pobierz licencję oprogramowania i zaloguj się przy użyciu subskrypcji Creative Cloud.

Rozwiązanie 2: Wyloguj się z innej aplikacji i pobierz ponownie licencję oprogramowania

 1. Na umowie EULA kliknij przycisk Zakończ.
 2. Uruchom inny produkt, który jest objęty subskrypcją Creative Cloud.
 3. Kliknij kolejno opcje Pomoc > Wyloguj się, aby dezaktywować.
 4. Zakończ działanie aplikacji.
 5. Uruchom program Acrobat i zaakceptuj umowę EULA.
 6. Po wyświetleniu monitu kliknij opcję Pobierz licencję oprogramowania i zaloguj się przy użyciu subskrypcji Creative Cloud.

Rozwiązanie 3: Zaktualizuj ręcznie program Adobe Application Manager

Zaktualizuj program AAM (Adobe Application Manager) do wersji 6.2 lub nowszej. Uruchom program AAM i pozwól, aby zaktualizował się automatycznie. Możesz też użyć łączy poniżej, aby przeprowadzić aktualizację ręcznie.

Łącza pobierania: 

Windows: http://www.adobe.com/pl/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4773

Mac OS: http://www.adobe.com/pl/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4774

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online