Kompilowanie aplikacji DPS do Sklepu Windows

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Building apps for Windows.

W wersji 32.3 programu DPS App Builder wprowadzono obsługę aplikacji do systemu Windows.

Aby testować folia na urządzeniach z systemem Windows 8.1, pobierz aplikację Adobe Content Viewer ze Sklepu Windows. W celu wyświetlenia przykładowych aplikacji DPS na urządzeniach z systemem Windows 8.1, np. tabletach Microsoft Surface, pobierz ze Sklepu Windows aplikacje takie jak Adobe Inspire i DPS Tips.

Najważniejsze cechy przeglądarki Windows Viewer

W przeglądarce Windows Viewer są obsługiwane następujące kluczowe funkcje i możliwości pakietu DPS:

 • Wszystkie tablety, laptopy i komputery stacjonarne z systemem Windows 8.1
 • Skalowanie folio do wymiarów ekranu (brak obsługi gestu powiększania przez zsunięcie palców na stronach PDF)
 • Opcja IAP Sklepu Windows do zakupu folio (bez subskrypcji)
 • Uprawnienia bezpośrednie i biblioteka niestandardowa

Listę funkcji obsługiwanych na poszczególnych platformach zawiera artykuł Lista obsługiwanych funkcji pakietu DPS.

Pliki niezbędne do skompilowania aplikacji do systemu Windows

 • Ikony aplikacji w formacie PNG. W Windows zaleca się używanie kwadratowego (310 x 310 pikseli) i prostokątnego (310 x 150 pikseli) pliku PNG.
 • Ekran tytułowy: plik PNG o wymiarach 620 x 300 pikseli.
 • Poprawne konto programisty w Sklepie Windows.

Kompilowanie aplikacji do systemu Windows

W celu skompilowania aplikacji DPS do systemu Windows należy użyć programu DPS App Builder w wersji WWW.

 1. Przetestuj folia w przeglądarce Adobe Content Viewer for Windows, aby sprawdzić, jak zachowują się na urządzeniach z systemem Windows 8.1. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj tych samych folio o wymiarach 1024x768, które utworzono dla platformy iOS. Jeśli chcesz tworzyć zawartość przeznaczoną specjalnie dla urządzeń z systemem Windows, utwórz folia o wymiarach 1366x768. Aplikacja Adobe Content Viewer jest dostępna w Sklepie Windows.

 2. Tworząc aplikację przeznaczoną do Sklepu Windows za pomocą programu DPS App Builder, w niektórych polach należy podać informacje zgodne z danymi określonymi w serwisie Centrum deweloperów systemu Windows. Wykonaj procedurę opisaną w artykule Podręcznik tworzenia publikacji DPS do Sklepu Windows, aby zarezerwować nazwę aplikacji.

  Po zakończeniu wstępnego procesu zastrzegania nazwy aplikacji wróć do niniejszego artykułu, aby uzyskać informacje o kompilowaniu aplikacji.

 3. Używając identyfikatora Adobe ID z rolą DPS App Builder, zaloguj się w internetowej wersji programu DPS App Builder:

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 4. Kliknij ikonę plusa, aby rozpocząć kompilowanie nowej aplikacji.

 5. Z menu Platform (Platforma) wybierz opcję Windows i kliknij przycisk Dalej.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami kompilowania aplikacji wyświetlanymi na ekranie. Szczegółowe opisy opcji podano w dalszych sekcjach tego artykułu.

 7. Jeśli aplikacja obsługuje opcję zakupów, należy skopiować wspólny klucz tajny do pola Windows Main Package Identity Name (Nazwa tożsamości głównego pakietu Windows) w portalu Account Administration (Zarządzanie kontem). Szczegółowe informacje: Uzyskiwanie nazwy tożsamości pakietu głównego.

 8. Po skompilowaniu pobierz aplikację, przetestuj ją i prześlij. Zobacz: Podręcznik tworzenia publikacji DPS do Sklepu Windows.

Ustawienia ogólne

W okienku General (Ogólne) wprowadź poniższe ustawienia.

Nazwa aplikacji. Nadaj aplikacji nazwę. Jest to nazwa, która będzie wyświetlana w bibliotece aplikacji.

Opis. Podaj krótki opis aplikacji. Obecnie opis ten nie jest nigdzie wyświetlany. Opis widoczny w Sklepie Windows podaje się w serwisie Centrum deweloperów Sklepu Windows.

Krótka nazwa aplikacji. Jest to nazwa wyświetlana na aktywnym kafelku. Jeśli ikona aplikacji zawiera jej nazwę, to pole to powinno pozostać puste.

Nazwa wyświetlana wydawcy. Tworząc aplikację do Sklepu Windows, należy podać taką samą nazwę wydawcy, jaką określono w serwisie Centrum deweloperów Sklepu Windows. Można to sprawdzić w sekcji Profil > Konto.

ID wydawcy. Tworząc aplikację do Sklepu Windows, należy podać taki sam identyfikator wydawcy, jaki określono w serwisie Centrum deweloperów Sklepu Windows. Można to sprawdzić w sekcji Profil > Konto.

Nazwa tożsamości pakietu głównego.Tworząc aplikację do Sklepu Windows, należy podać taką samą nazwę tożsamości pakietu głównego, jaka została wygenerowana automatycznie przez serwis Microsoft. Szczegółowe informacje: Uzyskiwanie nazwy tożsamości pakietu głównego.

URL do zasad ochrony prywatności. Jest to pole wymagane w przypadku aplikacji przeznaczonych do Sklepu Windows. Podaj adres URL strony internetowej ze swoimi zasadami ochrony prywatności. Niepodanie adresu URL zasad ochrony prywatności może spowodować odrzucenie aplikacji przez firmę Microsoft.

Zastąp numer wersji aplikacji. Ta opcja jest niezbędna wówczas, gdy aktualizuje się aplikację, ale poprzednia wersja była utworzona za pomocą innego narzędzia. Zaznacz tę opcję i podaj nowszy numer wersji produktu. Numer wersji bieżącej aplikacji jest wyświetlany na stronie Moje aplikacje w serwisie Centrum deweloperów Sklepu Windows.

Application Account (Konto aplikacji). Wybierz konto aplikacji (zwane również „identyfikatorem tytułu”) użyte do opublikowania folio widocznych później w bibliotece aplikacji.

Language Support (Obsługa języków). Ta opcja ma wpływ na przetłumaczone informacje widoczne w sklepie, ale nie na dostępność aplikacji. Firma Microsoft wymaga podania osobnego opisu i zrzutów ekranu dla każdego z języków na liście. Większość wydawców określa tylko jeden lub dwa języki.

Ustawienia zasobów

W okienku Zasoby wprowadź poniższe ustawienia.

App Tiles (Kafelki aplikacji). Wskaż obrazy PNG o wymiarach 310 x 310 i 310 x 150 pikseli, które będą pełnić rolę kwadratowych i prostokątnych kafelków na ekranie startowym Windows.

Live Tile URL (Adres URL aktywnego kafelka). Jeśli chcesz, podaj adres URL wyświetlający obrazy kafelków oznaczonych w Windows jako „Live Tile”. Szczegółowe informacje (j. ang.): The tile template catalog.

Splash Screen (Ekrany tytułowe). Wskaż obrazy PNG o wymiarach 620 x 300 pikseli, które będą wyświetlane przez chwilę podczas ładowania aplikacji. Obraz ekranu tytułowego nie jest skalowany. Będzie on umieszczany centralnie na tle w wybranym kolorze. Dlatego warto użyć obrazu zawierającego przezroczystość.

Background Color (Kolor tła). Podaj kolor tła za obrazem tytułowym, używając sześciocyfrowego formatu szesnastkowego. Kolor ten będzie wyświetlany w tle ekranu tytułowego podczas uruchamiania aplikacji. Przy wybieraniu kolorów może być pomocny serwis Adobe CC Color lub inna strona WWW o podobnym charakterze.

Ustawienia biblioteki

W okienku Library (Biblioteka) wprowadź poniższe ustawienia.

Biblioteka (Library). Jeśli zalogujesz się z konta Enterprise, możesz wskazać plik .zip zawierający kod HTML niestandardowej biblioteki. Źródłowy plik HTML powinien mieć nazwę „index.html”. Więcej informacji: Tworzenie biblioteki niestandardowej (Enterprise).

Ustawienia bezpośrednich uprawnień — Direct Entitlement

Opcję Enable Direct Entitlement (Włącz bezpośrednie uprawnienia) należy zaznaczyć tylko w przypadku, gdy aplikacja używa tego typu uprawnień (dotyczy wyłącznie wersji Enterprise). Następnie należy określić następujące ustawienia.

Identyfikator Integrator ID. Gdy konto uprawnień znajduje się na serwerach firmy Adobe, zapewnia ona identyfikator „Integrator ID”. Opcja ta dostępna jest jedynie dla posiadaczy wersji Enterprise pakietu DPS. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe, aby uzyskać informacje na temat identyfikatora Integrator ID.

Entitlement Bundle ID (Identyfikator pakietu uprawnień). Należy użyć tego samego identyfikatora pakietu, jaki ma aplikacja do systemu iOS lub Android. Dzięki temu nie trzeba będzie modyfikować ustawień serwera uprawnień.

Create Account URL (Adres URL tworzenia konta). Określ adres URL, pod którym użytkownicy mogą się zarejestrować, aby uzyskać subskrypcję od wydawcy. Jest to adres otwierany po wybraniu przez użytkownika przycisku „Utwórz konto” w oknie dialogowym Zaloguj się.

Forgot Account URL (Adres URL odnowienia danych logowania). Określ adres URL, pod którym klienci mogą odzyskać zapomniane hasło.

Ustawienia zakupu z poziomu aplikacji

Jeśli aplikacja udostępnia opcję IAP (in-app purchase — zakup w aplikacji), określ identyfikator produktu (Product ID) dla domyślnego poziomu cen skonfigurowanego w sekcji Usługi serwisu Centrum deweloperów Sklepu Windows.

Jeśli aplikacja obsługuje opcję zakupów, należy pamiętać o wskazaniu nazwy tożsamości głównego pakietu Windows w polu Windows Main Package Identity Name w narzędziu Account Administration (Zarządzanie kontem). Szczegółowe informacje: Uzyskiwanie nazwy tożsamości pakietu głównego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?