Konfigurowanie wersji dla macierzystych przeglądarek Android Viewer

Domyślnie przeglądarka Android Viewer wyświetla najlepszą wersję folio dla danego urządzenia. Jeśli chcesz zachować większą kontrolę nad tym, które folio będzie wyświetlane na telefonach i tabletach, tworząc aplikację Android w internetowej aplikacji DPS App Builder możesz włączyć zaawansowaną obsługę wersji.

Konfigurowanie wersji dla macierzystych przeglądarek Android Viewer

Zalecane podejście polega na utworzeniu jednej, mniejszej wersji dla telefonów, a drugiej, większej, dla tabletów z systemem Android. Jeśli chcesz użyć tych samych rozmiarów, co np. w aplikacji iOS, możesz utworzyć wersję na telefon o wymiarach 480x320 pikseli oraz wersję na tablet o wymiarach 1024x768 pikseli. Natomiast jeśli chcesz przygotować projekt zbliżony do proporcji urządzeń z systemem Android, użyj wersji o wymiarach 800x480 oraz 1280x800 pikseli.

Aby utworzyć zestaw wersji, użyj tej samej nazwy folio, daty publikacji i ID produktu dla wszystkich wersji. Szczegółowe informacje: Tworzenie wersji folio.

Konfigurowanie aplikacji do zaawansowanej obsługi wersji

O tym, które rozmiary folio będzie można wybierać, decyduje identyfikator Adobe ID użyty dla konta aplikacji w narzędziu DPS App Builder w wersji WWW. Upewnij się, że zostało opublikowane co najmniej jedno folio.

Jeśli opcja „Skonfiguruj zaawansowaną obsługę wersji” w narzędziu DPS App Builder została zaznaczona, to:

  • Na urządzeniu danego typu będą dostępne tylko te rozmiary folio, które wybierzesz. Jeśli na przykład utworzy się folio o rozmiarze 480x320 pikseli oraz folio o rozmiarze 1024x768 pikseli, po czym dla smartfonów wybierze się tylko folio o rozmiarze 480x320, to na telefonach z systemem Android będą widoczne folia 480x320 pikseli; natomiast folia o rozmiarze 1024x768 pikseli nie będą wyświetlane.
  • Jeśli wybierze się wiele rozmiarów folio dla danego typu urządzenia i skonfiguruje wersje, to przeglądarka będzie wybierać tylko tę wersję, która najlepiej pasuje do wymiarów urządzenia.
  • Jeśli dla danego typu urządzenia nie zostanie wybrane folio, to biblioteka aplikacji będzie pusta. Zaleca się wybranie co najmniej jednego rozmiaru folio dla każdego typu urządzenia. Jeśli np. nie chcesz konfigurować obsługi telefonu, opublikuj wersję specjalną, która poinformuje użytkowników, że dana aplikacja nie jest dostępna dla tego typu urządzenia.

Aby włączyć rozszerzoną obsługę wersji, wykonaj następujące czynności:

  1. W narzędziu DPS App Builder w wersji WWW włącz opcję „Skonfiguruj zaawansowaną obsługę wersji”.

  2. W sekcji „Wersje na tablety” wybierz co najmniej jeden rozmiar folio (spośród rozmiarów dostępnych w ramach danego konta aplikacji), który będzie używany na tabletach. Aby w tym wyskakującym menu pojawiły się jakiekolwiek pozycje, musi być opublikowane co najmniej jedno folio.

  3. W sekcji „Wersje na smartfony” wybierz co najmniej jeden rozmiar folio (spośród rozmiarów dostępnych w ramach danego konta aplikacji), który będzie używany na telefonach.

Jeśli już po skompilowaniu i wysłaniu aplikacji zaprojektujesz folio w innym rozmiarze, to aby włączyć je do aplikacji, trzeba będzie edytować tę aplikację, dołączając folio w nowym rozmiarze, a następnie ponownie ją wysłać.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?