Problem 1: niepowodzenie konwersji katalogu

Konwertowanie katalogu w programie Photoshop Elements kończy się błędem, gdy:

 • Konwertowany katalog został utworzony w programie Adobe Photoshop Elements 5 lub starszej wersji albo w dowolnej wersji programu Adobe Photoshop Album.
 • Katalog jest konwertowany w programie Photoshop Elements 7 lub nowszej wersji.

Przykład obieg pracy

Ilustracją problemu jest poniższy scenariusz:

 • Nazwa katalogu: Mój katalog.psa
 • Program użyty do utworzenia: Adobe Photoshop Album Starter Edition.
 • Konwersja katalogu do programu: Photoshop Elements w wersji 15, 14, 13, 12 lub 11.

Konwertowanie bazy katalogowej:

 1. Uruchom moduł Photoshop Elements Organizer.

 2. Kliknij opcje Plik > Zarządzaj katalogami.

  Uwaga:

  W starszej wersji programu Photoshop Elements kliknij polecenia Plik > Katalog.

 3. Kliknij przycisk Konwertuj i znajdź katalog, który chcesz przekonwertować (Mój katalog.psa). Jeśli katalog jest niewidoczny, kliknij pozycję Znajdź więcej katalogów i ręcznie zlokalizuj plik. Po znalezieniu pliku kliknij przycisk Konwertuj.

 4. Jeśli konwersja katalogu zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie:

  Błąd konwersji katalogu programu PSE
  Komunikat o błędzie po niepowodzeniu konwersji katalogu

Rozwiązanie

W przypadku błędu konwertowania katalogu wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do folderu plików tymczasowych (Temp) na komputerze. Aby to zrobić w systemie Microsoft Windows, w pasku adresu w oknie Eksploratora wpisz %temp% i naciśnij klawisz Enter.

 2. Znajdź plik o nazwie pse-conversion-log_Mój katalog-1.txt i otwórz go w edytorze tekstowym.

 3. Przewiń w dół do końca dokumentu. Ostatni wiersz w dzienniku zawiera nazwę pliku i ścieżkę. Ten plik powoduje błąd procesu konwertowania katalogu. Przykładowo na poniższym zrzucie ekranu błąd konwertowania katalogu jest spowodowany przez plik IMAG0275.cr2.

  Plik, który spowodował błąd konwersji, jest ostatnim plikiem w dzienniku.

 4. Uruchom aplikację, za pomocą której utworzono katalog (w przykładowym obiegu pracy: Adobe Photoshop Album Starter Edition). Wyszukaj plik wskazany w ostatnim wierszu pliku dziennika, który został otwarty w poprzednim kroku (w przykładowym obiegu pracy: IMAG0275.cr2).

  Usuń plik z katalogu.

 5. Zamknij starszą aplikację, którą uruchomiono w poprzednim kroku, i spróbuj ponownie przeprowadzić konwersję katalogu. Jeśli jeszcze raz wystąpi taki sam błąd, oznacza to, że katalog zawiera więcej plików powodujących ten problem. Przed ponowną próbą konwersji powtórz kroki 1–4.

Problem 2: katalogi utworzone w poprzednich wersjach programu Photoshop Elements nie są wyświetlane w oknie dialogowym Konwersja katalogu

Dotyczy wersji programu Photoshop Elements ze sklepu z aplikacjami Windows

Katalogi, które zostały utworzone w poprzednich wersjach programu Photoshop Elements z zaznaczoną opcją ustawień lokalizacji Dostępne dla bieżącego użytkownika, nie są wyświetlane w oknie dialogowym Konwersja katalogu w narzędziu Elements Organizer

Rozwiązanie

Jeśli na komputerze zainstalowana jest starsza wersja programu Elements Organizer

 1. Uruchom poprzednią wersję programu Elements Organizer zainstalowaną na urządzeniu.

 2. Kliknij opcje Plik Zarządzaj katalogami.

 3. Wybierz katalog, który chcesz przekonwertować, i kliknij opcję Przenieś.

 4. Wybierz opcję Katalogi dostępne dla wszystkich użytkowników.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że katalog jest używany przez inny program, ponownie uruchom komputer i jeszcze raz przenieś katalog.

 6. Następnie uruchom program Elements Organizer 15.

 7. Kliknij opcje Plik Zarządzaj katalogami.

 8. Kliknij przycisk Konwertuj.

Katalog przeniesiony z wcześniejszej wersji programu Elements będzie widoczny w oknie dialogowym Konwersja katalogu.

Jeśli na komputerze nie ma starszej wersji programu Elements Organizer

 1. Przejdź do następującego położenia: C:\Users\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\Catalogs.

 2. Skopiuj katalog, który chcesz przekonwertować, i wklej go w następującym położeniu: C:\ProgramData\Adobe\ElementsOrganizer\Catalogs.

 3. Następnie uruchom program Elements Organizer 15.

 4. Kliknij opcje Plik > Zarządzaj katalogami.

 5. Kliknij przycisk Konwertuj.

Katalog będzie widoczny w oknie dialogowym Konwersja katalogu.

Problem 3: nie można zmienić nazw, przenieść lub usunąć katalogów

Podczas przeglądania katalogów w programie Elements Organizer, który został pobrany ze sklepu z aplikacjami Windows, przy użyciu polecenia Konwertuj > Znajdź więcej katalogów nie można zmienić nazw, przenieść ani usunąć tych katalogów. Ten problem występuje, ponieważ wszystkie katalogi w folderze appdata utworzone w wersji programu Elements Organizer na komputer są kopiowane do folderu appdata wewnątrz pakietu.

Rozwiązanie: uruchom ponownie komputer

Aby rozwiązać ten problem, zamknij program Elements Organizer i ponownie uruchom komputer.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online