Oglądanie wideo i obrazów na pełnym ekranie

Oglądanie plików wideo

W widoku Multimedia pierwsza klatka klipu wideo jest wyświetlana jako jego miniaturka. Klip wideo można rozpoznać w widoku Multimedia po ikonie taśmy filmowej .

 1. Kliknij dwukrotnie klip wideo w widoku Multimedia.

  Uwaga:

  Aby w module Elements Organizer można było wyświetlać filmy w formacie QuickTime, na komputerze należy zainstalować odtwarzacz QuickTime. Jeśli odtwarzacz nie został jeszcze zainstalowany, należy pobrać i uruchomić instalatora QuickTime dostępnego pod adresem www.apple.com/quicktime/download.

 2. Po wyświetleniu okna odtwarzacza multimedialnego modułu Elements Organizer kliknij przycisk Odtwórz, aby rozpocząć odtwarzanie filmu. Aby wyświetlać je ramka przy ramce, należy przeciągnąć suwak położenia. Jeśli klip wideo jest długi, zawartość może przeskakiwać o kilka klatek.

  Odtwarzacz multimedialny programu Photoshop Elements

  A. Przyciski Początek i Koniec B. Przycisk Odtwórz C. Czas, który upłynął D. Przeciągnij suwak pozycji przez klip wideo E. Regulacja głośności F. Dodawanie znaczników słów kluczowych 

 3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć odtwarzacz multimedialny modułu Elements Organizer.

  Liczba formatów plików, które można odtworzyć w module Elements Organizer, zależy od zainstalowanych aplikacji zgodnie z poniższym opisem:

  Zainstalowano tylko program Photoshop Elements

  W takim przypadku w module Elements Organizer można odtwarzać tylko formaty plików (audio i wideo), które są obsługiwane przez bezpłatne filtry. Jeśli dany format pliku pobierze i zainstaluje w systemie obsługiwany filtr (na przykład QuickTime), będzie go można odtworzyć w module Elements Organizer. W systemach Mac OS pliki wideo są odtwarzane za pomocą kodeków instalowanych wraz z programem Photoshop Elements. Jeśli kodeki są niedostępne w aplikacjach, zostają użyte kodeki QuickTime.

  Zainstalowano tylko program Adobe Premiere Elements

  W takim przypadku w module Elements Organizer można odtwarzać wszystkie formaty plików (audio i wideo) .

  Zainstalowano programy Photoshop Elements i Adobe Premiere Elements

  W takim przypadku w module Elements Organizer można odtwarzać wszystkie formaty plików (audio i wideo) .

Wyświetlanie plików multimedialnych na pełnym ekranie lub obok siebie

Widoki Pełny ekran i Porównaj zdjęcia obok siebie umożliwiają przeglądanie plików multimedialnych bez elementów interfejsu, takich jak okna i menu. Pliki multimedialne można powiększać i panoramować za pomocą kółka przewijania myszy.

Opcja Wyświetlaj, edytuj i organizuj w trybie pełnoekranowym wyświetla zestaw plików multimedialnych jako pełnoekranowy pokaz slajdów. Pokaz slajdów można dostosować m.in. na następujące sposoby:

 • Odtwarzać plik dźwiękowy podczas przeglądania obrazów.

 • Wyświetlać miniaturki zaznaczonych plików na taśmie filmowej z prawej strony ekranu.

 • Dodawać efekty do plików multimedialnych

Po wybraniu zdjęć do pokazu slajdów możesz dokonać w nich niezbędnych zmian. Możesz wysłać je bezpośrednio z tego widoku do Edytora pokazu slajdów. Aby utworzyć pokaz slajdów, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz > Pokaz slajdów.

 

Widok Pełny ekran

Aby obejrzeć plik multimedialny w widoku Pełny ekran, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz plik multimedialny, który chcesz zobaczyć, a następnie kliknij ikonę Wyświetlaj, edytuj i organizuj w trybie pełnoekranowym .

  Naciśnij klawisz F11 lub skrót Cmd+F11.

Polecenie Porównaj zdjęcia obok siebie umożliwia wyświetlenie dwóch zdjęć jednocześnie. Widok Porównaj zdjęcia obok siebie jest przydatny, jeśli konieczne jest skupienie się na szczegółach oraz różnicach między zdjęciami. Do porównania można wybrać dwa lub więcej zdjęć.

Aby porównać zdjęcia, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W prawym górnym rogu modułu Organizer wybierz polecenie Wyświetlanie > Porównaj zdjęcia obok siebie (ta opcja jest dostępna w wybranych wersjach językowych programu).

 • Wybierz dwa zdjęcia i naciśnij klawisz F12 lub skrót Cmd+F12.

W widoku Porównaj zdjęcia obok siebie aktualnie wybrane zdjęcie ma niebieską obwódkę. Po kliknięciu przycisku Następny element multimedialny wybrane zdjęcie zmieni się. Zostanie wyświetlone następne wybrane zdjęcie. Jeśli jest włączona opcja taśmy filmowej, można kliknąć dowolny obraz na taśmie filmowej, aby wyświetlić go zamiast zaznaczonego obrazu (obrazu z niebieską obwódką).

W widoku Pełny ekran lub Porównaj zdjęcia obok siebie możesz wyświetlić następujące widoki:

Panel Szybka edycja

Umożliwia edycję wyświetlonego pliku multimedialnego.

Panel szybkiego organizowania

Umożliwia tworzenie znaczników oraz dodawanie ich do plików multimedialnych. Umożliwia także dodawanie plików multimedialnych do istniejących albumów.

Pasek sterowania

Wyświetla wszystkie ikony nawigacji i sterowania, które zapewniają dostęp do niezbędnych paneli lub okien dialogowych.

Pomiędzy widokami można się przełączać, klikając przycisk Organizuj w trybie pełnoekranowym lub przycisk Porównaj zdjęcia obok siebie

W widoku Porównaj zdjęcia obok siebie można analizować kompozycję i szczegóły.

Panel Szybka edycja

W widoku Organizuj w trybie pełnoekranowym lub Porównaj zdjęcia obok siebie możesz edytować wyświetlane zdjęcie za pomocą panelu Szybka edycja. Panel Szybka edycja jest wyświetlany z lewej strony ekranu i domyślnie jest zminimalizowany. Panel Szybka edycja zostanie również zminimalizowany, jeśli przez kilka sekund nie ruszasz myszką. Aby zmaksymalizować panel, najedź na niego kursorem lub kliknij opcję Pokaż panel Szybka edycja na pasku podglądu Pełny ekran. Kliknij przycisk Autoukrywanie , aby panel Szybka edycja był widoczny cały czas.

W poniższej tabeli opisano wybrane ikony panelu Szybka edycja wraz z ich funkcjami:

Ikona

Funkcjonalność

Korekta inteligentna,

Koryguje problemy związane z jakością obrazów spowodowane słabą ekspozycją, kontrastem oraz balansem lub nasyceniem kolorów.

Kolor,

Poprawia kolorystykę zdjęcia dzięki opcji Automatyczna korekcja kolorów

Poziom,

Poprawia zakresy tonalne zdjęcia dzięki opcji Autopoziomy

Kontrast,

Poprawia kontrast dzięki opcji Autokontrast

Wyostrzanie,

Wyostrza zdjęcia

Korekcja czerwonych oczu

Usuwa efekt czerwonych oczu

Edycja zdjęć,

Uruchamia moduł Photoshop Elements Editor

Edycja filmów,

Uruchamia program Adobe Premiere Elements

Oznaczenie do druku,

Oznacza plik multimedialny do druku

 

Uwaga:

Wybierz gwiazdkę, aby ocenić wyświetlane zdjęcie. Jeśli zdjęcie ma ocenę, którą chcesz usunąć, kliknij złotą gwiazdkę na samym końcu po prawej.

Panel szybkiego organizowania

Panel szybkiego organizowania w widoku Pełny ekran lub Porównaj zdjęcia obok siebie umożliwia tworzenie znaczników słów kluczowych oraz dodawanie ich do wyświetlanych plików multimedialnych. Panel Szybkie organizowanie jest wyświetlany z lewej strony ekranu i domyślnie jest zminimalizowany. Panel Szybkie organizowanie zostanie również zminimalizowany, jeśli przez kilka sekund nie ruszasz myszką. Aby zmaksymalizować panel, najedź na niego kursorem lub kliknij opcję Pokaż panel Szybkie organizowanie na pasku podglądu Pełny ekran.

W panelu Szybkie organizowanie znajdują się następujące panele dodatkowe:

Panel Albumy

Wyświetla listę istniejących albumów. Albumy związane z wyświetlanymi multimediami są podświetlone.

 

Znaczniki słów kluczowych

Wyświetla listę znaczników słów kluczowych w widoku Chmura znaczników. Znaczniki związane z multimediami są podświetlone.

Panel Szybkie organizowanie umożliwia wykonywanie poniższych czynności:

 • Dodawanie wyświetlonych plików multimedialnych do istniejącego albumu. Aby np. dodać wyświetlone pliki multimedialne do albumu „Disneyland”, kliknij pozycję Disneyland w panelu Albumy.

 • Tworzenie znaczników słów kluczowych oraz dodawanie ich do wyświetlonych plików multimedialnych.

Aby utworzyć nowy znacznik i dodać go do wyświetlonego pliku multimedialnego:

 1. W panelu Znaczniki słów kluczowych wpisz nazwę znacznika w pole tekstowe Dodaj znacznik do el. multi. Jeśli np. chcesz utworzyć znacznik słowa kluczowego Wakacje, wpisz w pole tekstowe słowo „Wakacje”.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Utworzony znacznik zostanie dodany do wyświetlonego elementu multimedialnego.

Aby dodać istniejący znacznik do wyświetlonego pliku multimedialnego, kliknij nazwę znacznika w panelu Znaczniki słów kluczowych. Znacznik zostanie podświetlony.

Pasek sterowania

Pasek sterowania wyświetla ikony umożliwiające przeglądanie plików multimedialnych, ich odtwarzanie itd. Pasek sterowania zostanie zminimalizowany, jeśli przez kilka sekund nie ruszysz myszką. (Poruszenie myszą powoduje jego ponowne wyświetlenie.)

Pasek sterowania zawiera następujące ikony:

Ikona taśmy filmowej

Umożliwia przełączanie między wyświetlaniem i ukrywaniem obrazów na taśmie filmowej. Kliknij, aby wyświetlić wszystkie obrazy na taśmie miniaturek z prawej strony ekranu. Kliknij ponownie, aby ukryć obrazy.

 

Panel Natychmiastowa naprawa

Umożliwia przełączanie między wyświetlaniem i ukrywaniem panelu Natychmiastowa naprawa. Kliknij, aby wyświetlić panel Natychmiastowa naprawa po lewej stronie ekranu. Kliknij ponownie, aby ukryć panel Natychmiastowa naprawa.

 

Panel szybkiego organizowania

Umożliwia przełączanie między wyświetlaniem i ukrywaniem panelu Szybkie organizowanie. Kliknij, aby wyświetlić panel Szybkie organizowanie po lewej stronie ekranu. Kliknij ponownie, aby ukryć panel Szybkie organizowanie.

 

Poprzedni

Wyświetla poprzedni plik multimedialny.

 

Następny

Wyświetla następny plik multimedialny.

 

Odtwórz

Odtwarza plik multimedialny.

 

Otwórz okno dialogowe Ustawienia

Wyświetla okno dialogowe Opcje widoku pełnoekranowego.

 

Przejścia

Wyświetla okno dialogowe Wybierz przejście.

 

Przełącz panel Właściwości

Umożliwia przełączanie między wyświetlaniem i ukrywaniem panelu Właściwości.

 

Wyświetlaj, edytuj i organizuj w trybie pełnoekranowym

Umożliwia przełączenie na Widok pełnoekranowy z widoku Porównaj zdjęcia obok siebie.

 

Porównaj zdjęcia obok siebie

Umożliwia przełączenie na widok Porównaj zdjęcia obok siebie.

 

Zsynchronizuj panoramowanie i powiększenie w widoku obok siebie

Synchronizuje panoramowanie i powiększenie, gdy zdjęcia są wyświetlane w widoku Porównaj zdjęcia obok siebie. Jeśli np. klikniesz tę ikonę i powiększysz widok za pomocą myszki, oba obrazy zostaną powiększone jednocześnie.

Opcje wyświetlania pełnoekranowego

Opcje w oknie dialogowym Opcje widoku pełnoekranowego

Kliknij ikonę Ustawienia na pasku sterowania.

Muzyka w tle

Określa, które pliki dźwiękowe będą odtwarzane podczas pokazu slajdów. Aby wybrać inny plik, kliknij Przeglądaj, a następnie przejdź do pliku, który chcesz wybrać.

Odtwórz podpisy dźwiękowe

Określa, czy podpisy dźwiękowe wybranych plików zostaną odtworzone podczas pokazu slajdów.

Czas trwania strony

Określa, jak długo ma być wyświetlany każdy obraz, zanim zaniknie lub zanim pojawi się następny obraz.

Dołącz podpisy

Wyświetla podpisy u dołu ekranu.

Zezwalaj na zmianę rozmiaru zdjęć

Zmienia rozmiar zdjęć, dopasowując je do ekranu.

Zezwalaj na zmianę rozmiaru filmów

Zmienia rozmiar filmów, dopasowując je do ekranu.

Pokaż taśmę filmową

Wyświetla wszystkie zaznaczone obrazy na taśmie miniaturek z prawej strony ekranu. Aby wybrać obraz do wyświetlenia na pełnym ekranie, należy kliknąć miniaturkę.

Powtórz pokaz slajdów

Powtarza pokaz slajdów od początku, dopóki nie zostanie zatrzymany.

Opcje panelu właściwości

Panel właściwości wyświetla właściwości plików multimedialnych. Kliknij ikonę Przełącz panel właściwości , aby wyświetlić panel właściwości. Panel zawiera następujące opcje:

Ogólne

Wyświetla ogólne właściwości pliku multimedialnego, takie jak nazwa pliku, ocena, podpis i notatki.

Metadane

Wyświetla metadane pliku. Kliknij Kompletne, aby wyświetlić wszystkie szczegóły lub Krótkie, aby wyświetlić ograniczony zestaw metadanych pliku.

Słowa kluczowe

Wyświetla słowa kluczowe powiązane z plikiem.

Historia

Wyświetla historię pliku, m.in. datę ostatniej modyfikacji oraz datę importu.

Stosowanie przejść w plikach multimedialnych

 1. Kliknij ikonę Motyw na pasku sterowania.

 2. Wybierz jedną z opcji i kliknij przycisk OK. Aby wyświetlić podgląd danego przejścia, najedź kursorem na miniaturkę..
  • Klasyczne

  • Stopniowe rozjaśnianie/przyciemnianie

  • Panoramowanie i powiększenie

  • Pikselowanie 3D

  Wybrane przejście zostaje zastosowane wobec wyświetlonego pliku multimedialnego. Użytkownik może obejrzeć rezultat.

  Uwaga:

  Przejścia Pikselowanie 3D oraz Panoramowanie i powiększenie mogą być stosowane tylko wobec zdjęć. W przypadku filmów mają one zastosowanie tylko wobec pierwszej klatki.

Informacje o przejściach oraz bibliotece OpenGL

Czym jest OpenGL (ang. Open Graphics Library)?

Jest to biblioteka oprogramowania obsługiwana przez wiele typów platform, za pomocą której programy komputerowe komunikują się ze sterownikiem graficznym.

Aby przejścia Pikselowanie 3D oraz Panoramowanie i powiększenie działały prawidłowo, na komputerze powinna być zainstalowana biblioteka OpenGL w wersji 1.2 lub nowszej. Wersja biblioteki OpenGL zależy od zainstalowanych w systemie sterowników karty graficznej. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące o tym, że system nie obsługuje biblioteki OpenGL, upewnij się, że zainstalowano w nim najnowsze sterowniki karty graficznej. Producenci kart graficznych często dokonują aktualizacji sterowników, aby dostosowywać je do nowych systemów operacyjnych oraz funkcji programów. Zanim zaktualizujesz sterowniki, ustal wersję obecnie zainstalowanych sterowników.

Sprawdzanie wersji sterownika karty graficznej w systemie Windows XP

Uwaga:

Wsparcie dla systemu Windows XP zostało zakończone, począwszy od wersji modułu Elements Organizer 14.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Właściwości.

 2. Wybierz Ustawienia i Zaawansowane.

 3. W zależności od posiadanej karty graficznej zostaną wyświetlone różne karty. Wybierz Karta graficzna > Właściwości, aby wyświetlić dane karty, w tym ilość pamięci. Wybierz Sterownik, aby wyświetlić dane sterownika, w tym jego wersję.

Sprawdzanie wersji sterownika karty graficznej w systemie Windows Vista

Uwaga:

Wsparcie dla Systemu Windows Vista zostało zakończone, począwszy od wersji modułu Elements Organizer 14.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Personalizuj.

 2. Wybierz Opcje wyświetlania > Ustawienia zaawansowane. Na karcie Karta graficzna są wyświetlane właściwości karty, w tym ilość pamięci.

 3. Wybierz Właściwości > Sterownik, aby uzyskać informacje o wersji sterownika.

Odwiedź stronę internetową producenta karty graficznej i poszukaj nowszego sterownika. Szczegółowe instrukcje instalacji sterownika są zawarte w jego aktualizacji lub zostaną pobrane wraz z nim.

Sprawdzanie wersji sterownika karty graficznej w systemie Windows 7

 1. W menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer i wybierz Zarządzaj.

 2. W panelu, który zostanie otwarty, wybierz Menedżer urządzeń po lewej stronie.

 3. Rozwiń pozycję Karty graficzne, aby uzyskać informacje dotyczące sterowników.

 4. (Opcjonalnie) Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę graficzną i wybierz Właściwości, aby uzyskać więcej informacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto