Podręcznik użytkownika Anuluj

Automatyczna migracja zasobów

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Rozpoczynanie pracy z serwisem Global Admin Console
  1. Wdrażanie administracji globalnej
  2. Wybór organizacji
  3. Zarządzanie hierarchią organizacyjną
  4. Zarządzanie profilami produktowymi
  5. Zarządzanie administratorami
  6. Zarządzanie grupami użytkowników
  7. Aktualizowanie zasad organizacyjnych
  8. Zarządzanie szablonami zasad
  9. Przydzielanie produktów do organizacji podrzędnych
  10. Realizacja oczekujących zadań
  11. Przeglądanie statystyk
  12. Eksportowanie lub importowanie struktury organizacyjnej
 8. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 9. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 10. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 11. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Zarządzanie zespołem w programie Adobe Express
  5. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  6. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  7. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  8. Realizacja wniosku o zakup
  9. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  10. Pomoc VIP Select
 12. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 13. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Informacje o przenoszeniu zawartości z konta Adobe ID na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw.

Uwaga:

Adobe aktualizuje przestrzeń dyskową w organizacjach (zespołach lub przedsiębiorstwach), wprowadzając model korporacyjnej przestrzeni dyskowej, aby umożliwić użytkownikom z kontami Adobe ID przechowywanie danych i korzystanie z innych funkcji klasy korporacyjnej.

Firma Adobe poinformuje każdą organizację o terminie zaplanowanej dla niej migracji. Po aktualizacji użytkownicy z kontem Adobe ID są przenoszeni do przestrzeni korporacyjnej, a organizacja ma bezpośrednią kontrolę nad ich profilami biznesowymi
.

Wprowadzenie

Jednym z kluczowych składników oferty przetwarzania w chmurze jest przestrzeń dyskowa, dzięki której użytkownicy zawsze mają dostęp do swoich zasobów i powiązanych usług. Za pomocą tej przestrzeni można zarządzać zasobami Creative Cloud oraz zasobami Document Cloud. Zasoby Creative Cloud umożliwiają nawet współpracę między użytkownikami wraz z współużytkowaniem zawartości. Ponadto Creative Cloud umożliwia synchronizację zawartości z komputerem. Cała utworzona lub przesłana przez Ciebie zawartość jest powiązana z Twoim kontem.

Migrację zawartości przeprowadza się w następujących sytuacjach:

 • Przy zmianie typu konta z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID. Więcej informacji: Zarządzanie typami identyfikatorów.
 • Gdy przedsiębiorstwo przechodzi z planu dla zespołów na plan dla przedsiębiorstw. W takiej sytuacji aplikacje, z których korzystasz, zostają powiązane z nowym kontem w planie dla przedsiębiorstw.

Adobe udostępnia zautomatyzowany proces, który umożliwia przeniesienie zawartości ze starego konta Adobe ID na nowe konto Enterprise ID / Federated ID. Dzięki temu można kontynuować pracę nad swoją zawartością.

Gdy administrator działu informatycznego w Twojej firmie utworzy dla Ciebie konto Enterprise ID lub Federated ID, otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną. W powiadomieniu będą również podane informacje o tym, jak przenieść zawartość na nowe Enterprise ID/Federated ID. Zanim przeprowadzisz migrację zawartości, sprawdź, czy masz najnowszą wersję aplikacji Creative Cloud Desktop i wykonaj działania wstępne migracji.

Uwaga:

Jeśli plan Creative Cloud obejmuje tylko uprawnienie do usługi Adobe Stock, to zawartość nie zostanie automatycznie przeniesiona z powodu różnic licencyjnych występujących pomiędzy konsumenckimi i korporacyjnymi umowami Adobe Stock.

Uwaga:

Zawartość można automatycznie migrować tylko wtedy, gdy nabyto plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud. Automatyczna migracja nie ma zastosowania w przypadku takich planów, jak plan „Pojedyncza aplikacja — Acrobat”.

Działania wykonywane przed migracją

Migracja zasobów to proces automatyczny. Gdy go zainicjujesz, cała obsługiwana zawartość przechowywana obecnie na Twoim koncie Adobe ID zostanie przeniesiona na konto Enterprise ID/Federated ID. 

Zanim zainicjujesz proces migracji zasobów, zaloguj się na konto Adobe ID i wykonaj następujące działania wstępne.

Zarządzanie niezapisaną zawartością

Aby nie utracić wykonanej pracy, zapisz zawartość i zsynchronizuj ją z chmurą. Następnie wyloguj się z konta Adobe ID na urządzeniu, na którym chcesz zainicjować migrację zasobów. Proces migracji automatycznie wyloguje Cię z wszystkich pozostałych urządzeń.

Zarządzanie zawartością osobistą

Proces ten przenosi całą obsługiwaną zawartość z konta Adobe ID. Dlatego jeśli masz na tym koncie zawartość osobistą, usuń ją, zanim rozpoczniesz migrację.

Uwaga:

Listę obsługiwanych typów zawartości podano w sekcji Często zadawane pytania.

Migracja zawartości

Gdy zakończysz te działania wstępne, wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić migrację zawartości z konta Adobe ID na konto Enterprise ID/Federated ID.

 1. Aby rozpocząć, kliknij odsyłacz Zaloguj się na swoje konto w wiadomości e-mail.

 2. Wybierz typ konta „Enterprise ID”.

  Uwaga:

  Procedurę migracji można również uruchomić w aplikacji Creative Cloud Desktop, w serwisach Creative Cloud Files oraz Document Cloud Files, a także w dowolnej aplikacji Adobe na komputer. Aby rozpocząć ten proces, wyloguj się z konta Adobe ID, a następnie zaloguj ponownie na nowe konto Enterprise ID/Federated ID.

 3. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się za pomocą danych konta Enterprise ID lub Federated ID.

  Jeśli logujesz się na konto w planie dla przedsiębiorstw po raz pierwszy, ustaw hasło do tego konta.

  Uwaga:

  W przypadku konta Federated ID zaloguj się, podając dane uwierzytelniające logowania SSO.

 4. Po pierwszym zalogowaniu się na nowe konto Enterprise ID/Federated ID zostanie wyświetlona strona zgody na migrację zasobów. Dopiero potem będzie można uzyskać dostęp do konta.

  Jeśli procedura działań wstępnych migracji nie została jeszcze wykonana, kliknij opcję Wróć do strony logowania. Następnie zaloguj się na konto Adobe ID i wykonaj działania wstępne. Przy następnym logowaniu na konto Enterprise ID/Federated ID ponownie pojawi się strona zgody na migrację zasobów.

  Udziel Adobe zgody na migrację Twojej zawartości. Informacje o tym, dlaczego taka zgoda jest potrzebna, podano w sekcji Często zadawane pytania.

  Aby rozpocząć migrację, kliknij opcję Tak, niech Adobe przeniesie moją zawartość, a następnie opcję Kontynuuj.

  Jeśli nie chcesz przenosić zawartości, kliknij opcję Nie, później ręcznie przeniosę zawartość, a następnie opcję Kontynuuj.  Instrukcje ręcznego przenoszenia zawartości podano w artykule Migracja zasobów.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz opcję nieprzenoszenia zawartości, to propozycja migracji nie będzie już wyświetlana ponownie. Szczegółowe informacje podano w artykule Często zadawane pytania.

 5. Gdy udzielisz zgody, rozpocznie się proces migracji zasobów.

  Uwaga:

  Podczas trwania migracji zasobów nie wprowadzaj żadnych zmian zawartości.

 6. Gdy migracja zostanie zakończona pomyślnie, system wyświetli odpowiednie powiadomienie i zaloguje Cię na konto Enterprise ID/Federated ID.

  Przeniesiona zawartość będzie teraz dostępna na tym nowym koncie Enterprise ID/Federated ID.

 7. Jeśli podczas migracji wystąpił błąd, system wyświetli następujący komunikat. Szczegółowe informacje podano w artykule Często zadawane pytania.

 8. Aby wrócić do ekranu logowania, kliknij opcję Anuluj i wróć do strony logowania.

  Po ponownym zalogowaniu:

  • Jeśli proces został przerwany przed rozpoczęciem migracji, nastąpi powrót do strony Zgoda na migrację zasobów.
  • Jeśli proces został przerwany po zakończeniu migracji, zalogujesz się bezpośrednio na nowe konto Enterprise ID/Federated ID.
  • Jeśli nadal będą występować błędy, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej firmie.
 9. Po zakończeniu migracji zasobów wykonaj następujące czynności, aby przejąć kontrolę nad osobistym kontem Adobe ID:

  1. Zaloguj się na konto Adobe ID.
  2. Zmień identyfikator Adobe ID na osobisty adres e-mail.
  3. Zmień obecne hasło.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online