Informacje o przenoszeniu zawartości z konta Adobe ID na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw.

Wprowadzenie

Jednym z kluczowych składników oferty przetwarzania w chmurze jest przestrzeń dyskowa, dzięki której użytkownicy zawsze mają dostęp do swoich zasobów i powiązanych usług. Za pomocą tej przestrzeni można zarządzać zasobami Creative Cloud oraz zasobami Document Cloud. Zasoby Creative Cloud umożliwiają nawet współpracę między użytkownikami wraz z współużytkowaniem zawartości. Ponadto Creative Cloud umożliwia synchronizację zawartości z komputerem. Cała utworzona lub przesłana przez Ciebie zawartość jest powiązana z Twoim kontem.

Migrację zawartości przeprowadza się w następujących sytuacjach:

 • Przy zmianie typu konta z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID. Więcej informacji: Zarządzanie typami identyfikatorów.
 • Gdy przedsiębiorstwo przechodzi z planu dla zespołów na plan dla przedsiębiorstw. W takiej sytuacji aplikacje, z których korzystasz, zostają powiązane z nowym kontem w planie dla przedsiębiorstw.

Adobe udostępnia zautomatyzowany proces, który umożliwia przeniesienie zawartości ze starego konta Adobe ID na nowe konto Enterprise ID/Federated ID, tak aby można było dalej nad nią pracować.

Gdy administrator działu informatycznego w Twojej firmie utworzy dla Ciebie konto Enterprise ID lub Federated ID, otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną. W powiadomieniu będą również podane informacje o tym, jak przenieść zawartość na nowe Enterprise ID/Federated ID. Zanim przeprowadzisz migrację zawartości, sprawdź, czy masz najnowszą wersję aplikacji Creative Cloud Desktop i wykonaj działania wstępne migracji.

Działania wykonywane przed migracją

Migracja zasobów to proces automatyczny. Gdy go zainicjujesz, cała obsługiwana zawartość przechowywana obecnie na Twoim koncie Adobe ID zostanie przeniesiona na konto Enterprise ID/Federated ID. 

Zanim zainicjujesz proces migracji zasobów, zaloguj się na konto Adobe ID i wykonaj następujące działania wstępne.

Zarządzanie niezapisaną zawartością

Aby nie utracić wykonanej pracy, zapisz zawartość i zsynchronizuj ją z chmurą. Następnie wyloguj się z konta Adobe ID na urządzeniu, na którym chcesz zainicjować migrację zasobów. Proces migracji automatycznie wyloguje Cię z wszystkich pozostałych urządzeń.

Zarządzanie zawartością osobistą

Proces ten przenosi całą obsługiwaną zawartość z konta Adobe ID. Dlatego jeśli masz na tym koncie zawartość osobistą, usuń ją, zanim rozpoczniesz migrację.

Uwaga:

Listę obsługiwanych typów zawartości podano w sekcji Często zadawane pytania.

Migracja zawartości

Gdy zakończysz te działania wstępne, wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić migrację zawartości z konta Adobe ID na konto Enterprise ID/Federated ID.

 1. Aby rozpocząć, kliknij odsyłacz Zaloguj się na swoje konto w wiadomości e-mail.

  Zaloguj się na swoje konto
 2. Wybierz typ konta „Enterprise ID”.

  Wybierz typ konta

  Uwaga:

  Procedurę migracji można również uruchomić w aplikacji Creative Cloud Desktop, w serwisach Creative Cloud Files oraz Document Cloud Files, a także w dowolnej aplikacji Adobe na komputer. Aby rozpocząć ten proces, wyloguj się z konta Adobe ID, a następnie zaloguj ponownie na nowe konto Enterprise ID/Federated ID.

 3. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się za pomocą danych konta Enterprise ID lub Federated ID.

  Jeśli logujesz się na konto w planie dla przedsiębiorstw po raz pierwszy, ustaw hasło do tego konta.

  Finalizowanie konfiguracji konta

  Uwaga:

  W przypadku konta Federated ID zaloguj się, podając dane uwierzytelniające logowania SSO.

 4. Po pierwszym zalogowaniu się na nowe konto Enterprise ID/Federated ID zostanie wyświetlona strona zgody na migrację zasobów. Dopiero potem będzie można uzyskać dostęp do konta.

  Jeśli procedura działań wstępnych migracji nie została jeszcze wykonana, kliknij opcję Wróć do strony logowania. Następnie zaloguj się na konto Adobe ID i wykonaj działania wstępne. Przy następnym logowaniu na konto Enterprise ID/Federated ID ponownie pojawi się strona zgody na migrację zasobów.

  Strona zgody na migrację zasobów

  Udziel Adobe zgody na migrację Twojej zawartości. Informacje o tym, dlaczego taka zgoda jest potrzebna, podano w sekcji Często zadawane pytania.

  Aby rozpocząć migrację, kliknij opcję Tak, niech Adobe przeniesie moją zawartość, a następnie opcję Kontynuuj.

  Jeśli nie chcesz przenosić zawartości, kliknij opcję Nie, później ręcznie przeniosę zawartość, a następnie opcję Kontynuuj.  Instrukcje ręcznego przenoszenia zawartości podano w artykule Migracja zasobów.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz opcję nieprzenoszenia zawartości, to propozycja migracji nie będzie już wyświetlana ponownie. Szczegółowe informacje podano w artykule Często zadawane pytania.

 5. Gdy udzielisz zgody, rozpocznie się proces migracji zasobów.

  Uwaga:

  Podczas trwania migracji zasobów nie wprowadzaj żadnych zmian zawartości.

 6. Gdy migracja zostanie zakończona pomyślnie, system wyświetli odpowiednie powiadomienie i zaloguje Cię na konto Enterprise ID/Federated ID.

  Przeniesiona zawartość będzie teraz dostępna na tym nowym koncie Enterprise ID/Federated ID.

 7. Jeśli podczas migracji wystąpił błąd, system wyświetli następujący komunikat. Szczegółowe informacje podano w artykule Często zadawane pytania.

  Przerwana migracja
 8. Aby wrócić do ekranu logowania, kliknij opcję Anuluj i wróć do strony logowania.

  Po ponownym zalogowaniu:

  • Jeśli proces został przerwany przed rozpoczęciem migracji, nastąpi powrót do strony Zgoda na migrację zasobów.
  • Jeśli proces został przerwany po zakończeniu migracji, zalogujesz się bezpośrednio na nowe konto Enterprise ID/Federated ID.
  • Jeśli nadal będą występować błędy, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej firmie.
 9. Po zakończeniu migracji zasobów wykonaj następujące czynności, aby przejąć kontrolę nad osobistym kontem Adobe ID:

  1. Zaloguj się na konto Adobe ID.
  2. Zmień identyfikator Adobe ID na osobisty adres e-mail.
  3. Zmień obecne hasło.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online