Podstawowe procedury rozwiązywania problemów w programie Lightroom

W tym dokumencie opisano podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów występujących podczas korzystania z programu Lightroom. Wypróbuj wszystkie opisane poniżej czynności, zanim opublikujesz wpisy na forach w związku z problemami występującymi podczas pracy w programie Lightroom.

Uwaga:

W przypadku awarii należy przesłać wszystkie raporty o awarii. Po przesłaniu do firmy Adobe raportu o awarii wraz z adresem e-mail, możesz otrzymać od nas wiadomość e-mail z rozwiązaniem tego problemu.

Znane problemy w programie Lightroom

Sprawdź, czy napotkany problem jest znanym problemem w najnowszym wydaniu programu Lightroom.

Patrz Znane problemy w programie Lightroom.

Wsparcie techniczne dla najnowszych aparatów

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest „Jak uzyskać obsługę plików RAW dla najnowszych aparatów?”

Patrz Program Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu fotograficznego.

Instalowanie najnowszych aktualizacji programu Lightroom

Aby rozwiązać wiele problemów, wystarczy po prostu zadbać o to, by wersja oprogramowania firmy Adobe była aktualna.

Zobacz artykuł Regularne aktualizowanie programu Lightroom.

Uwaga:

Firma Adobe zapewnia pomoc techniczną i poprawki bezpieczeństwa dla obecnej wersji i wcześniejszej wersji. Poprawki błędów są dostępne tylko dla bieżącej wersji. Zobacz Lightroom — Obsługiwane wersje, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego

Aby rozwiązać wiele problemów, wystarczy po prostu zadbać o to, aby wersja systemu operacyjnego (OS) była aktualna.

Po wprowadzeniu nowej, ważnej aktualizacji systemu operacyjnego firma Adobe zaleca przeprowadzenie własnych testów na partycji nieprodukcyjnej, aby upewnić się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają w nowym systemie operacyjnym.

W usłudze Creative Cloud nie wyświetlają się dostępne aktualizacje lub aplikacje są w wersji próbnej

Nie widzisz dostępnych aktualizacji? Aplikacje są wyświetlane jako wersje próbne?

Zapoznaj się z tematem Dostępne aktualizacje nie znajdują się na liście.

Nie mogę aktywować programu Lightroom lub aplikacje są w wersji próbnej

Nie możesz aktywować programu Lightroom lub aplikacje pojawiają się jako wersje próbne?

Zobacz Rozwiązywanie problemów z błędami licencjonowania | Creative Cloud.

Instalowanie aktualizacji sterowników karty graficznej (GPU)

Aby rozwiązać problemy z procesorem graficznym (GPU) i sterownikiem karty graficznej komputera, zobacz Rozwiązywanie problemów z procesorem graficznym (GPU) i sterownikami graficznymi | Lightroom.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania procesora graficznego (GPU) w danym komputerze przez program Lightroom, zobacz Często zadawane pytania dotyczące procesora graficznego (GPU) | Lightroom.

Windows:

Korzystanie z najnowszych sterowników wideo może zapobiec awariom sterownika GPU, odświeżaniu ekranu/dokumentu, wyświetlaniu niebieskich lub usuniętych obrazów lub problemów z wyświetlaniem kolorów. Zaktualizowane sterowniki są dostępne w witrynie producenta karty (NVIDIA, AMD lub Intel).

Uwaga:

Samo uruchomienie usługi Windows Update nie gwarantuje, że używany jest najnowszy sterownik wideo. Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta karty.

macOS:

Sterowniki wideo są dołączone do aktualizacji systemu operacyjnego. Upewnij się, że zostały zainstalowane wszystkie najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego, wybierając kolejno Menu Apple > Ten Mac > Uaktualnienia.

Kalibracja monitora

Uszkodzone profile monitorów wpływają zarówno na wydajność, jak i odtwarzanie kolorów aplikacji Lightroom.

Skalibruj monitor za pomocą funkcji kalibracji systemu operacyjnego lub kolorymetru sprzętowego, aby utworzyć dobry profil kolorów dla monitora.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kalibracji monitora, zobacz Jak (i dlaczego) skalibrować monitor.

Przywracanie preferencji

Wiele problemów z nieprawidłowym i przerywanym działaniem można rozwiązać, resetując preferencje w programie Lightroom do stanu fabrycznego. 

Aby zresetować preferencje w programie Lightroom:

 1. Zamknij program Lightroom.
 2. Uruchom program Lightroom, przytrzymując klawisze Shift + Option (macOS) lub Shift + Alt (Windows).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zresetować preferencje. 

 1. Kliknij przycisk Tak.
Zresetować preferencje programu Lightroom

Rozwiązywanie problemów związanych z uprawnieniami konta użytkownika

Jeśli żaden z powyższych kroków nie rozwiąże problemu, być może trzeba się przyjrzeć uprawnieniom użytkownika.

Kliknij Napraw, aby kontynuować

Jeśli przy uruchomieniu zostanie wyświetlone okno dialogowe Lightroom natrafił na problemy z uprawnieniami użytkownika, kliknij przycisk Napraw, aby kontynuować w oknie dialogowym z komunikatem o błędzie.

Ręczna zmiana uprawnień dla folderu

Ręcznie zmień uprawnienia dla następujących folderów i dla wszystkich elementów w tych folderach na Odczyt i zapis, tak aby aplikacje Adobe mogły zapisywać w tych folderach po otwarciu lub podczas użytkowania:

 • /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
 • /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/
 • /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Caches/Adobe/
 • /Users/[nazwa użytkownika]/Documents/Adobe/

Wykonaj następujące czynności:

1.   Otwórz folder Biblioteka użytkownika. W tym celu naciśnij klawisz Option i wybierz kolejno Idź > Biblioteki w aplikacji Finder.

Uwaga:

Folder Biblioteki jest domyślnie ukryty w systemie macOS X 10.7 i późniejszych wydaniach. Aby uzyskać dostęp do zawartości folderu Biblioteki użytkownika, zobacz Nie można wyświetlić plików biblioteki użytkownika w systemie Mac OS X 10.7 i nowszych.

2.   Zmień uprawnienia dla tych folderów i wszystkich elementów w tych folderach na „Odczyt i zapis”. Aby dokonać zmian uprawnień, zapoznaj się z tematami Przypisywanie uprawnień użytkownikom i grupom Stosowanie uprawnień do wszystkich elementów w folderze lub na dysku w artykule Apple Ustawianie uprawnień dla elementów na komputerze Mac.

Uwaga:

Upewnij się, że uprawnienia „Odczyt i zapis” zostały zastosowane do wszystkich elementów w tych folderach. W tym celu należy podać nazwę administratora i hasło.

3.    Uruchom program Lightroom.        

Użyj skryptu, aby przywrócić uprawnienia

Jeśli wykonanie poprzednich czynności nie rozwiąże problemu z uprawnieniami dla folderu, wypróbuj opisane poniżej łatwe do uruchomienia rozwiązanie oparte na skrypcie powłoki. Ten skrypt powłoki automatycznie przywraca prawa własności oraz uprawnienia do odczytu/zapisu, a także usuwa listę kontroli dostępu (ACL) z zestawu folderów i podfolderów użytkownika Adobe.

Aby uruchomić skrypt powłoki, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz plik LightroomCorrectPermission.zip, korzystając z powyższego łącza. Domyślnie plik jest pobierany do lokalizacji /users/[nazwa użytkownika]/Downloads/LightroomCorrectPermission.zip.
 2. Rozpakuj pobrany plik zip, aby wyodrębnić plik skryptu powłoki LightroomCorrectPermission.sh.
 3. Na komputerze Mac wpisz Terminal w polu wyszukiwania Spotlight i uruchom aplikację Terminal.
 4. W programie Finder przeciągnij rozpakowany plik skryptu powłoki LightroomCorrectPermission.sh (z kroku 2) do okna aplikacji Terminal. W oknie aplikacji Terminal widoczny jest następujący tekst:
  /Users/[nazwa użytkownika]/Downloads/LightroomCorrectPermission.sh
 5. Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić skrypt powłoki.
 6. Po wyświetleniu monitu wprowadź poświadczenia logowania do komputera Mac.
  Uwaga: Do zalogowania się należy użyć konta z uprawnieniami administratora.
 7. Uruchom program Lightroom.

Konfigurowanie nowego konta administratora

Aby zidentyfikować problemy związane z uprawnieniami, należy utworzyć konto użytkownika administratora. Instrukcje na temat tworzenia konta użytkownika administratora znajdują się na następujących stronach: 

macOS:

Uwaga:

Podczas tworzenia użytkownika należy pamiętać o zmianie okna podręcznego Nowe konto ze [Standardowe] na [Administrator].

Jeżeli nadal występuje problem w systemie macOS, spróbuj naprawić uprawnienia na dysku. Więcej informacji można znaleźć w artykule Naprawa uprawnień dysku za pomocą narzędzia Disk Utility.

Windows:

Po utworzeniu konta użytkownika administratora zaloguj się jako nowy użytkownik i uruchom program Lightroom, aby sprawdzić, czy problem już nie występuje.

Uwaga:

Użycie polecenia Naprawa uprawnień rozwiązuje problemy z uprawnieniami w systemie operacyjnym, ale nie w aplikacjach, takich jak Lightroom.

Uruchamianie w trybie awaryjnym w celu rozwiązania problemów z dodatkami i narzędziami

Czasami problemy z działaniem programu Lightroom mogą być powodowane przez rozszerzenia lub narzędzia innych firm.

Uruchamiając komputer w trybie awaryjnym, rozszerzenia i narzędzia innych firm są wyłączone, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.

macOS:

 • Uruchamianie w trybie awaryjnym: W systemie macOS, tryb awaryjny wyłącza wszystkie rozszerzenia i elementy startowe firm zewnętrznych. Działa tylko z wymaganymi rozszerzeniami jądra i elementami startowymi zainstalowanymi przez firmę Apple.

Windows:

Rozwiązywanie innych problemów

Wypróbuj wszystkie opisane powyżej czynności, zanim opublikujesz wpisy na forach w związku z problemami występującymi podczas pracy w programie Lightroom.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu postępowania lub aktualizacji programu Lightroom, zapoznaj się z następującymi informacjami:

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w rozwiązywaniu ogólnych problemów, zapoznaj się z poniższymi tematami:

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z instalacją/pobieraniem aplikacji lub członkostwem w usłudze Creative Cloud, zapoznaj się z poniższymi tematami:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto