Błąd „Nie znaleziono punktu wyjściowego” podczas uruchamiania programu Adobe Premiere Elements

Podczas próby uruchomienia programu Adobe Premiere Elements wyświetlany jest komunikat o błędzie PremiereElementsEditor.exe – nie znaleziono punktu wyjściowego z następującym opisem:

„Punkt wyjściowy procedury_crtCreateSymbolicLinkW nie został odnaleziony w bibliotece połączeń dynamicznych c:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCP110.dll”

Rozwiązanie

Problem ten występuje jeżeli wystąpił błąd środowiska wykonawczego Visual Studio 2012 podczas instalacji programu Adobe Premiere Elements. Aby rozwiązać problem należy wykonać jedną z poniższych czynności, aby zainstalować aktualizację Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4.

  • Zainstalować aktualizacje Windows.
  • Pobrać aktualizację Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 z Centrum pobierania Microsoft i manualnie zainstalować środowisko.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online