Obraz uzyskany z funkcji Freeze Frame zostaje pomniejszony podczas importu do programu Adobe Premiere Elements

Eksportowany obraz uzyskany z funkcji Freeze Frame zostaje pomniejszony podczas jego importu do projektu programu Premiere Elements przy takich samych ustawieniach projektu. Problem występuje ze względu na różnicę proporcji pikseli pomiędzy obrazem a projektem.

Rozwiązanie

  1. Należy zaimportować obraz uzyskany z funkcji Freeze Frame do zasobów projektu.

  2. Kliknąć plik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Interpret Footage.

  3. W ustawieniach proporcji pikseli wybrać proporcję pikseli aktualnego projektu z listy rozwijanej Conform to.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online