Aktualizacja konserwacyjna programu Adobe Sign z września 2016 roku

Wydania konserwacyjne zawierają niewielkie ulepszenia produktu i poprawki błędów zgłaszanych przez klientów.

Omówienie

Prowadź biznes szybciej i zmniejsz ryzyko dzięki usłudze Adobe Sign. Jako część pełnego portfolio bezpiecznych rozwiązań do obsługi dokumentów cyfrowych usługi te zapewniają bezpieczne podpisy elektroniczne wszystkim działom firmy i pozwalają jej korzystać z całkowicie cyfrowych obiegów pracy. 

Omówienie programu Adobe Sign znajduje się na stronie sign.adobe.com.

Aktualizacja konserwacyjna programu Adobe Sign z września 2016 roku zawiera poprawki błędów i ulepszenia funkcji. 

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4171894

Rozwiązano problem, który powodował, że niewielki procent tworzonych dzięki API widżetów skazany był na niepowodzenie.

4170786

Rozwiązano problem związany z dostarczaniem wiadomości e-mail nadawcom przy niewielkiej liczbie transakcji.

4170204

Rozwiązano problem stwarzający dwuznaczność w weryfikacji tożsamości w przypadku niewielkiego odsetka sygnatariuszy.

4168219

Rozwiązano kilka problemów związanych z tłumaczeniami.

4157376

Dodano kilka funkcji do metod aplikacji w polu daty tylko do odczytu, aby uzyskać równowagę między wszystkimi metodami aplikacji.

4146475

Naprawiono błąd powodujący, że niektóre wartości w rozwijanych menu nie były poprawnie przetwarzane.

4139636

Naprawiono błąd występujący wtedy, gdy pola oryginalnego podpisu cyfrowego były modyfikowane lub usuwane w dokumencie.

4138409

Uaktualniono bibliotekę dokumentów, tak aby wyświetlały się one w kolejności alfabetycznej.

4101534

Rozwiązano problem dotyczący niezastępowalności niektórych sygnatariuszy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online