Redigera rörelsebanan för en interpoleringsanimering

När du placerar en interpoleringsinstans på scenen, visas en rörelsebana för animeringen på scenen. Rörelsebanan är en linje som representerar den spatiala rörelsen för den interpolerade instansen. Dess punkter (kallas ibland för interpoleringspunkter eller bildrutepunkter), representerar målobjektets placering längs banan på tidslinjen, antingen enskilda bildrutor eller grupper med bildrutor, om du har markerat ett stort interpoleringsintervall. 

Du kan redigera eller ändra rörelsebanan för en rörelseinterpolering på följande sätt:

 • Ändra objektets position i valfri bildruta i interpoleringsintervallet.

 • Flytta hela rörelsebanan till en annan plats på scenen.

 • Ändra formen eller storleken på banan med markerings- och delmarkeringsverktygen eller verktyget Omforma fritt.

 • Ändra formen eller storleken på banan med omformningspanelen eller egenskapsinspektören.

 • Använd kommandona på menyn Ändra > Omforma.

 • Använd en anpassad linje som rörelsebana.

 • Använd rörelseredigeraren.

Du kan använda alternativet Visa alltid rörelsebanor om du vill visa alla rörelsebanor i alla lager på scenen samtidigt. Detta är praktiskt när du utformar flera animeringar på olika rörelsebanor som korsar varandra. När du har markerat en rörelsebana eller ett interpoleringsintervall kan du välja det här alternativet på alternativmenyn i egenskapsinspektören.

Referenser

Redigera formen på en rörelsebana med verktyget Markering eller Delmarkering

Du kan ändra formen på en rörelsebana med verktygen Markering och Delmarkering. Du kan ändra formen på ett segment genom att dra med verktyget Markering. Nyckelbildrutor för egenskaper i interpoleringen visas som kontrollpunkter på banan. Med verktyget Delmarkering kan du visa de kontrollpunkter och Bezier-handtag längs banan som motsvarar varje nyckelbildruta för egenskapen position. Du kan använda de här handtagen när du vill ändra formen på banan kring punkterna för nyckelbildrutorna för egenskaper.

När du skapar en icke-linjär rörelsebana, till exempel en cirkel, kan du välja att rotera det interpolerade objektet när det rör sig längs banan. Om du vill att orienteringen ska vara konstant i förhållande till banan markerar du alternativet Orientera mot bana i egenskapsinspektören.

Ett interpolerat objekt som inte är orienterat mot rörelsebanan (till vänster) och orienterat mot rörelsebanan (till höger).

 1. Klicka på verktyget Markeringverktygspanelen.

 2. Klicka på interpoleringsmålinstansen så att rörelsebanan visas på scenen.

 3. Dra i ett segment i rörelsebanan med verktyget Markering för att ändra formen på det. Klicka inte för att markera segmentet först.

 4. Om du vill visa Bezier-kontrollpunkterna för en nyckelbildruta för egenskaper på banan klickar du på delmarkeringsverktyget och sedan på banan.

  Punkterna för nyckelbildrutor för egenskaper visas som kontrollpunkter (små romber) längs rörelsebanan.

 5. Om du vill flytta en kontrollpunkt drar du i den med delmarkeringsverktyget.

 6. Om du vill justera kurvan på banan kring en kontrollpunkt drar du i kontrollpunktens Bezier-handtag med delmarkeringsverktyget.

  Om handtagen inte visas Alt-drar (Windows) eller Alternativ-drar (Macintosh) du kontrollpunkten.

 1. Om du vill ta bort en ankarpunkt klickar du på den med verktyget Ta bort ankarpunkt. De flesta ankarpunkter som skapats med markeringsverktyget är utjämnade punkter. Om du vill konvertera en ankarpunkt klickar du på den med verktyget Konvertera ankarpunkt. Den aktuella ankarpunkten ändras till en vinkelpunkt.
 1. Du kan även dra ut nya Bezier-handtag från en punkt och positionera dem precis på samma sätt som vanliga ankarpunkter.
Obs!

Du kan inte lägga till ankarpunkter i banan med verktyget Lägg till ankarpunkt.

Ändra det interpolerade objektets position

Det enklaste sättet att redigera en rörelsebana är att flytta interpoleringens målinstans på scenen i valfri bildruta i interpoleringsintervallet. Om den aktuella bildrutan inte redan innehåller en nyckelbildruta för egenskaper lägger Animate till en automatiskt.

 1. Placera spelhuvudet i den bildruta dit du vill flytta målinstansen.
 2. Använd markeringsverktyget och dra målinstansen till en ny plats på scenen.

Rörelsebanan uppdateras så att den nya placeringen inkluderas. Alla övriga nyckelbildrutor för egenskaper i rörelsebanan behåller de ursprungliga placeringarna.

Ändra placeringen av en rörelsebana på scenen

Du kan dra hela rörelsebanan på scenen eller ange placeringen i egenskapsinspektören.

 1. Klicka på verktyget Markering på verktygspanelen.

 2. Markera rörelsebanan genom att göra något av följande:

  • Klicka på interpoleringsintervallet på tidslinjen och sedan på rörelsebanan på scenen.
  • Klicka på det interpolerade objektet på scenen och sedan på rörelsebanan.
  • Dra en markeringsram runt rörelsebanan och målinstansen så att båda markeras.
  • (Endast CS5.5) Markera flera rörelsebanor genom att Skift-klicka på rörelsebanan för varje interpolering som du vill redigera. Du kan även göra en markeringsram runt alla rörelsebanor.
 3. Flytta rörelsebanan genom att göra något av följande:

  • Dra banan till önskad plats på scenen.
  • Ange X- och Y-värdena för banan i egenskapsinspektören. X- och Y-värdena anger det övre vänstra hörnet i rörelsebanans begränsningsram.
  • Flytta rörelsebanan med piltangenterna.
  Obs!

  Om du vill flytta interpoleringens målinstans och rörelsebanan genom att ange en placering för rörelsebanan markerar du både instansen och banan och anger X- och Y-placeringen i egenskapsinspektören. Om du vill flytta ett interpolerat objekt som inte har någon rörelsebana markerar du det och anger X- och Y-värden i egenskapsinspektören.

Redigera en rörelsebana med verktyget Omforma fritt

 1. Klicka på verktyget Omforma frittverktygspanelen.
 2. Klicka på rörelsebanan med verktyget Omforma fritt. Klicka inte på interpoleringens målinstans.
 3. Skala, skeva eller rotera banan med verktyget Omforma fritt.
Obs!

Du kan också omforma rörelsebanan fritt genom att markera den med delmarkeringsverktyget och sedan trycka på Ctrl (Windows) eller Kommando (Macintosh). När du trycker på tangenten visas samma kontroller som för verktyget Omforma fritt. Du kan då dra för att utföra omformningar samtidigt som du håller tangenten nedtryckt.

Ta bort en rörelsebana från en interpolering

 1. Markera rörelsebanan på scenen genom att klicka på den med markeringsverktyget.
 2. Tryck på Delete-tangenten.

Kopiera en rörelsebana som en linje

 1. Klicka på rörelsebanan på scenen för att markera den.
 2. Välj Redigera > Kopiera.

Sedan kan du klistra in banan i ett annat lager som en linje eller som en rörelsebana för en annan rörelseinterpolering.

Använda en anpassad linje som rörelsebana

Du kan använda en linje från ett separat lager eller en separat tidslinje som rörelsebana för en interpolering.

 1. Markera en linje i ett lager som är separat från interpoleringslagret och kopiera den till Urklipp.
  Linjen får inte vara sluten. Endast kontinuerliga, obrutna linjer kan användas.
 2. Markera ett interpoleringsintervall på tidslinjen.
 3. Klistra in linjen med interpoleringsintervallet markerat.
  Animate använder linjen som den nya rörelsebanan för det markerade interpoleringsintervallet. Målinstansen för interpoleringen flyttas nu längs den nya linjen.
 4. Du kan kasta om start- och slutpunkterna för interpoleringen genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på interpoleringsintervallet och välja Rörelsebana > Omvänd bana på interpoleringsintervallets snabbmeny.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto