Skapa en animering med rörelseinterpolering

Innan du börjar

 Innan du börjar animera bör du känna till dessa villkor:

Förutsättningar

Beskrivning

ActionScript krävs inte för animering. Men du kan skapa animering med ActionScript om du vill.

Innan du arbetar med rörelseinterpoleringar bör du bekanta dig med grundläggande användning av tidslinjen och hur du redigerar egenskaper. Du kan redigera enskilda nyckelbildrutor för egenskaper på scenen, i egenskapsinspektören eller i den nya rörelseredigeraren.

Animate interpolerar endast symbolförekomster och textfält. Alla övriga objekttyper placeras i en symbol när en interpolering används på dem. Symbolinstansen kan innehålla kapslade symboler, som i sin tur kan interpoleras på egna tidslinjer.

Den minsta beståndsdelen i ett interpoleringslager är ett interpoleringsintervall. Ett interpoleringsintervall i ett interpoleringslager får endast innehålla en symbolinstans eller ett textfält. Symbolinstansen kallas för interpoleringsintervallets mål. En enskild symbol kan emellertid innehålla många objekt.

Om du lägger till ytterligare en symbol eller ett textfält i interpoleringsintervallet ersätts den ursprungliga symbolen i interpoleringen. Du kan ändra målobjekt för en interpolering genom att dra en annan symbol från biblioteket till interpoleringsintervallet på tidslinjen eller genom att använda kommandot Ändra > Symbol > Växla symbol. Du kan ta bort symbolen från ett interpoleringslager utan att ta bort eller avbryta interpoleringen. Du kan lägga till en annan symbolinstans till interpoleringen senare. Du kan även ändra typen för målsymbolen eller när som helst redigera symbolen.

När en interpolering innehåller rörelse visas en rörelsebana på scenen. Rörelsebanan anger positionen för det interpolerade objektet i varje bildruta. Du kan redigera rörelsebanan på scenen genom att dra dess kontrollpunkter. Det går inte att lägga till en rörelsestödlinje i ett interpoleringslager/lager för omvänd kinematik. Mer information om interpolering med omvänd kinematik finns i Animera en armatur.

Referenser

Skapa en animering med rörelseinterpolering

Du kan skapa en rörelseinterpolering med en av följande tre metoder:

 • Skapa en bild eller en instans som du vill interpolera, högerklicka på en bildruta och välj Skapa rörelseinterpolering.
 • Markera bilden eller instansen som du vill interpolera och välj Infoga > Rörelseinterpolering på huvudmenyn.
 • Skapa en bild eller en instans som du vill interpolera, högerklicka på instansen på scenen och välj Skapa rörelseinterpolering.
Skapa rörelseinterpolering

Interpolera andra egenskaper med egenskapsinspektören

Med kommandot Skapa rörelseinterpolering kan du animera de flesta egenskaper för en symbolinstans eller ett textfält, till exempel rotation, skalning, genomskinlighet eller färgton (endast symboler och TLF-text). Du kan till exempel redigera alfaegenskapen (genomskinlighet) för en symbolinstans för att den ska tona in på skärmen. Det finns en lista med de egenskaper du kan animera med rörelseinterpoleringar i Objekt och egenskaper som kan interpoleras.

 1. Markera en symbolinstans eller ett textfält på scenen.

  Om markeringen innehåller andra objekt, eller innehåller flera objekt från lagret, kan Animate konvertera den till en filmklippssymbol.

 2. Välj Infoga > Rörelseinterpolering.

  Om dialogrutan ”Konvertera markering till symbol för interpolering” visas klickar du på OK för att konvertera markeringen till en filmklippssymbol.

  När du tillämpar en interpolering på ett objekt som bara finns i en enskild nyckelbildruta flyttas spelhuvudet till den sista bildrutan i den nya interpoleringen. Annars flyttas inte spelhuvudet.

 3. Placera spelhuvudet i den bildruta i interpoleringsintervallet där du vill ange ett egenskapsvärde.

  Du kan placera spelhuvudet i valfri annan bildruta i interpoleringsintervallet. Interpoleringen startar med egenskapsvärdena i den första bildrutan i interpoleringsintervallet, som alltid är en nyckelbildruta för egenskaper.

 4. Markera objektet på scenen och ange ett värde för en annan egenskap än position, till exempel alfa (genomskinlighet), rotation eller skevning. Ange värdet i egenskapsinspektören eller med något av verktygen på verktygspanelen.

  Den aktuella bildrutan i intervallet blir en nyckelbildruta för egenskaper.

  Obs!

  Du kan visa olika typer av nyckelbildrutor för egenskaper i interpoleringsintervall. Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på ett interpoleringsintervall och välj Visa nyckelbildrutor > egenskapstyp på snabbmenyn.

 5. Förhandsgranska interpoleringen på scenen genom att dra spelhuvudet på tidslinjen.

 6. Om du vill lägga till ytterligare nyckelbildrutor för egenskaper flyttar du spelhuvudet till den önskade bildrutan i intervallet och anger ett värde för egenskapen i egenskapsinspektören.

Lägga till ytterligare en interpolering i ett befintligt interpoleringslager

Du kan lägga till ytterligare interpoleringar i ett befintligt interpoleringslager. Det gör att du kan använda färre lager när du skapar Animate-innehåll med animeringar.

 1. Gör något av följande:

  • Lägg till en tom nyckelbildruta på lagret (Infoga > Tidslinje > Tom nyckelbildruta), lägg till objekt i nyckelbildrutan och interpolera sedan objekten.
  • Skapa en interpolering i ett separat lager och dra sedan intervallet till det önskade lagret.
  • Dra en statisk bildruta från ett annat lager till interpoleringslagret och lägg sedan till en interpolering för ett objekt i den statiska bildrutan.
  • Alt-dra (Windows) eller Alternativ-dra (Macintosh) för att duplicera ett befintligt intervall från samma lager eller ett annat lager.
  • Kopiera och klistra in ett interpoleringsintervall från samma eller ett annat lager.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto