Om animeringar med rörelseinterpolering

En rörelseinterpolering är en animering som skapas genom att du anger olika värden för en objektegenskap på olika bildrutor. Värdena för egenskapen mellan dessa båda bildrutor beräknas sedan i Animate. Termen ”interpolering” kommer av latinets ”interpolare” (inflika, infoga).

När du skapar en animering skapar du rörelseinterpoleringen, sedan definierar du dess egenskaper och ändrar dem. Egenskaperna är bland annat position, storlek, färgeffekter, filter och rotation för en instans eller ett textblock. Animate skapar automatiskt en gradvis förändring mellan den första och den andra tidpunkten. Du kan också använda en rörelseinterpolering som följer en rörelsebana.

Om du är nybörjare ska du följa dessa steg för att slutföra animeringen med rörelseinterpolering:

 1. Skapa en rörelseinterpolering: Lär dig hur du skapar en animering med rörelseinterpolering.
 2. Animera en position med en interpolering: Lär dig hur interpoleringar läggs till på tidslinjer.
 3. Redigera rörelsebanan: Lär dig redigera rörelsebanan för en interpolerad animering.
 4. Använda egenskapsnyckelbildrutor: Lär dig mer om egenskapsnyckelbildrutor i rörelseinterpoleringar.
 5. Redigera intervallet med rörelseinterpoleringar: Använd rörelseredigeraren eller egenskapsinspektören när du vill redigera interpoleringsintervall.
 6. Skapa och använda förinställda rörelser: Med förinställda rörelser kan du använda förkonfigurerade rörelseinterpoleringar på ett objekt på scenen
 7. Skapa egna övergångar: Använd övergångsegenskaper när du gradvis vill öka eller minska hastigheten på en animering för att ge rörelseinterpoleringen ett realistiskt och naturligt utseende.

Referenser

Interpoleringsintervall:

 • En serie av bildrutor på tidslinjen i vilka en eller flera egenskaper för ett objekt ändras över tid.
 • Ett rörelseinterpoleringsintervall visas på tidslinjen som en grupp bildrutor i ett enskilt lager med en bakgrundsfärg.
 • Du kan markera interpoleringsintervallen som ett enskilt objekt och dra dem från en plats på tidslinjen till en annan, inklusive andra lager.
 • Du kan bara animera ett objekt på scenen i varje interpoleringsintervall. Det objektet kallas för interpoleringsintervallets målobjekt.

Egenskapsnyckelbildruta:

 • En bildruta i ett interpoleringsintervall där du uttryckligen definierar ett eller flera egenskapsvärden för det interpolerade målobjektet.
 • Dessa egenskaper kan bland annat innehålla placering, alfa (genomskinlighet) och färgton.
 • Alla definierade egenskaper har sina egna nyckelbildrutor för egenskaper.
 • Om du anger mer än en egenskap i en enskild bildruta, lagras nyckelbildrutorna för egenskaper för var och en av dessa egenskaper i den bildrutan.
 • Använd rörelseredigeraren när du vill visa egenskaperna för ett interpoleringsintervall och tillhörande nyckelbildrutor för egenskaper.
 • Högerklicka på några egenskapsnyckelbildrutor och välj Visa nyckelbildrutor när du vill välja vilken typ av egenskapsnyckelbildrutor som ska visas på tidslinjen via snabbmenyn för interpoleringsintervall. 

Målobjekt för en interpolering

En rörelseinterpolering har ett enskilt objekt i ett interpoleringsintervall som kallas för interpoleringens målobjekt. Det finns flera fördelar med att ha ett målobjekt i en interpolering:

 • Du kan spara en interpolering som en förinställning som kan återanvändas. 
 • Det är enkelt att flytta rörelseinterpoleringar på tidslinjen (dra runt interpoleringsintervallet) eller på scenen.
 • Du kan använda en ny instans i en befintlig interpolering genom att klistra in den, dra en ny instans från bibliotek eller använda Växla symbol. 

Objekt och egenskaper som kan interpoleras

Exempel på objekt som du kan tillämpa på rörelseinterpoleringar är filmklipp, bilder, knappsymboler och textfält. Egenskaperna för de här objekten som kan interpoleras inkluderar följande:

 • X- och Y-position i 2D

 • Z-position i 3D (endast filmklipp)

 • 2D-rotation (runt z-axeln)

 • X-, Y- och Z-rotation i 3D (endast filmklipp): FLA-målfilen behöver ställas in på ActionScript 3.0 och Flash Player 10 eller senare i publiceringsinställningarna. Adobe AIR har även stöd för 3D-rörelser.

 • Skeva X och Y

 • Skala X och Y

 • Färgeffekter: inkluderar alfa (genomskinlighet), intensitet, färgton och avancerade färginställningar. Färgeffekter kan interpoleras endast på symboler och TLF-text. Genom att interpolera de här egenskaperna kan du göra så att objekt verkar tona in eller tona från en färg till en annan. Om du vill interpolera en färgeffekt på klassisk text, konverterar du texten till en symbol.

 • Filteregenskaper (filter kan inte tillämpas på grafiska symboler)

Hämta

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto