Fel DF024 vid installation av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

Fel DF024 vid installation av Creative Cloud, Creative Suite, Photoshop Elements eller Premiere Elements

När du installerar ett Creative Cloud- eller Creative Suite-program, Photoshop Elements eller Premiere Elements visas ett felmeddelande i likhet med följande:

  • DF024: Det går inte att bibehålla originalfilerna under ”/Bibliotek/ColorSync/Profiles/Recommended.
  • Fel DF024: Det går inte att flytta filen i "C:\Program (x86)\..." till "C:\Program\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\AXE8SharedExpat.dll"
  • Fel DF024: Det går inte att flytta filen i "C:\Program (x86)\Common Files\..." till "C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\..." Fel 32: Det går inte att komma åt filen eftersom den används av en annan instans. Prova att tillämpa rätt behörighet på den specifika filen/mappen eller den överordnade mappen så att administratören har rätt att modifiera den.(Seq 899)

Det här felet uppstår på grund av att du inte har behörighet att modifiera filen eller för att filen redan används av ett annat program eller instans.

Obs!

Det här felet uppstår ofta när fel behörigheter har angetts efter att systemet har återställts eller efter återställning med Time Machine. Felet kan även uppstå om du försöker migrera eller kopiera Adobe-program till en annan dator. För att installationen ska bli rätt, installera alltid om Adobe-program istället för att bara kopiera dem till en ny enhet.

Lösning 1: Ändra filbehörigheten

Se dina Adobe-loggfiler för att hitta vilken specifik fil det är som orsakar felet och kontrollera sedan ifall du har rätt läs- och skrivbehörigheter för den överordnade mappen som innehåller filen. Detaljerade anvisningar finns i:

Creative Cloud: Verifiera filbehörighet i Creative Cloud

Creative Suite (CS6, CS5.5, CS5), Photoshop Elements, Premiere Elements: Verifiera filbehörighet i Creative Suite

Lösning 2: Inaktivera tillfälligt antivirusprogram

Ditt antivirusprogram kan förhindra att filerna flyttas från Temp-mappen till mappen Program. Se dokumentationen till antivirusprogrammet för anvisningar om hur man tillfälligt inaktiverar virusskyddet.

Lösning 3: Logga in med ett nytt administratörskonto.

Ibland kan ett användarkonto skadas och förhindra att installationsprogrammet får tillträde till eller kan skapa de nödvändiga filerna och mapparna. Skapa ett nytt administratörskonto, logga in på det nya kontot och försök sedan installera Adobe-programmet. Detaljerade anvisningar finns i:

Mac OS X: Installera eller kör Adobe-program i nytt användarkonto | Mac OS X

Windows: Skapa nya lokala administratörskonton | Windows

Om du utan problem kan installera ditt Adobe-program med det nya lokala administratörskontot, men inte kunde ändra filbehörigheterna genom Lösning 1, kan du om så önskas migrera dina dokument och inställningar till det nya kontot.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto