Distribution av DPS-innehåll i Kina

Adobe Digital Publishing Suite (DPS) ger utgivarna möjlighet att tillhandahålla innehåll till läsare i Kina efter att ha undertecknat ett ”Tillägg för Kina” i samband med beställningen av Digital Publishing Suite. Adobe kräver att de utgivare som använder DPS för att leverera publikationer till Kina innehar en giltig GAPP-licens (General Administration of Press and Publication), såvida inte utgivaren har fått verifierat av en kvalificerad kinesisk myndighet att allt innehåll som distribueras är lagligt och inte kräver en GAPP-licens eller någon annan form av erforderligt godkännande.

Om du har köpt din prenumeration på DPS via Adobe Store, kan du få mer information om tillägget för Kina genom att kontakta en försäljningsrepresentant för Adobe.

När Adobe har bearbetat tillägget för Kina får sedan huvudadministratören för kundkontona tillgång till ytterligare alternativ för kontoadministration på DPS Dashboard.

Rollen Medarbetare för Kina

När du loggar in på DPS Dashboard med ett administratörskonto visas rollen Medarbetare för Kina tillsammans med Admin, DPS App Builder och Program.

Om du väljer Aktivera kan kontoanvändarna förhandsvisa innehåll i Adobe Content Viewer på sina surfplattor innan publiceringen sker. Rollen Medarbetare för Kina är avsedd för delegatkonton som inte har behörighet att publicera eller bygga appar, men som skapar eller granskar folioinnehåll som delas via Folio Producer från produktionskontot till medarbetarens delegatkonto.

Inställningen Distribution i Kina

När du loggar in på DPS Dashboard med ett administratörskonto blir inställningen Distribution i Kina tillgänglig under inställningarna för programkontot.

Markera alternativet Make folio content for this account accessible in the People's Republic of China (Gör folioinnehåll för det här kontot tillgängligt i Folkrepubliken Kina) för att göra innehållet på programkontot tillgängligt för läsare i Kina.

Obs! Aktivera inte inställningen Distribution i Kina för konton som inte uppfyller villkoren i tillägget för Kina.

Tillägget innehåller även ett antal ytterligare villkor för Adobe® Content Viewer för webben. Kontakta din Adobe-representant för att få mer information om tillägget för Kina.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto