Skapa DPS-appar för iPad (Single Edition)

Digital Publishing Suite, Single Edition, är från och med 1 maj 2015 inte längre tillgänglig för Creative Cloud-prenumeranter eller som fristående licens.

Om du prenumererar på DPS Enterprise kan du skapa appar för enstaka folios för iPad.

  1. När du är klar med redigeringen av folion och artiklarna i den loggar du in på Folio Producer med ditt Adobe ID, markerar folion i Folio Producer Organizer och klickar på Export (Exportera) för att exportera en ZIP-fil till en plats du väljer.

  2. Logga in på Folio Builder-panelen med ett Adobe ID som har en DPS App Builder-roll. Använd verktyget Account Administration för att tilldela roller.

  3. Klicka på Create (Skapa), markera iPad (inte iPhone) och klicka sedan på Next (Nästa).

  4. Välj Built-In Single Edition App (Inbyggd Single Edition-app) som App Type (Apptyp).

  5. Ange ZIP-filen för folion som exporterades i det första steget.

  6. Följ instruktionerna i DPS App Builder för att skapa appen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?