En folio innehåller en eller flera artiklar för digital publicering. En folio visas som en utgåva i biblioteket i Adobe Content Viewer eller i ett anpassat visningsprogram för flera utgåvor. Om du skapar ett anpassat visningsprogram för en enstaka utgåva ingår innehållet i den visningsprogramappen i folion.

Adobe rekommenderar

Adobe rekommenderar
<a href="http://goo.gl/qgbfz">Skapa folios</a> (på engelska)
Colin Fleming

Översikt över panelen Folio Builder

Skapa folios och lägg till artiklar med panelen Folio Builder. Öppna panelen genom att välja Fönster > Folio Builder. På panelen Folio Builder visas de folios som du har tillgång till. Det finns tre vyer på panelen Folio Builder: foliovyn, artikelvyn och layoutvyn. Så här navigerar du:

 • Visa en folios artiklar genom att dubbelklicka på folion eller klicka på pilen till höger om folion.

 • Visa en artikels layouter genom att dubbelklicka på artikeln eller klicka på pilen till höger om artikeln.

 • Gå upp en nivå genom att klicka på pilikonen i det övre vänstra hörnet av panelen.

Panelen Folio Builder
Panelen Folio Builder

A. Foliovy B. Artikelvy C. Layoutvy 

Filtrera folios

Ta reda på vilka folios som visas genom att välja Alla, Alla lokala, I molnet (döljer lokala folios), Privat (döljer delade folios) eller Delad på den nedrullningsbara menyn i foliovyn.

Sortera folios

Välj ett alternativ i den nedrullningsbara menyn Sortera i foliovyn om du vill ange i vilken ordning folios ska sorteras på panelen Folio Builder. Välj Omvänd lista om du vill vända på folioordningen.

Logga in på Folio Builder- panelen

Det är valfritt att logga in på panelen Folio Builder. Om du loggar in på panelen kan du överföra folios till tjänsten Folio Producer för att testa dem. Du kan sedan hämta folios till Adobe Content Viewer på en mobil enhet och dela folios med andra användare. Även om du inte loggar in på panelen kan du skapa och förhandsvisa lokala folios och du kan bygga en app för en enstaka utgåva. Logga in på panelen Folio Builder med ett verifierat Adobe ID.

 1. Se till att datorn är ansluten till Internet.

 2. Klicka på Logga in på panelen Folio Builder och ange ett verifierat Adobe ID.

 3. Om du inte har något verifierat Adobe ID gör du något av följande:

  • Om du har en Enterprise- eller Professional-prenumeration på DPS använder du verktyget Account Administration för att skapa ett Adobe ID med programroll. Logga in på panelen Folio Builder med ett verifierat Adobe ID. Se Verktyget Account Administration.

  • Om du vill verifiera ett Adobe ID som du vill använda för att arbeta med DPS ska du gå till https://digitalpublishing.acrobat.com/ och klicka på Create Account (Skapa konto). Registrera dig för ett konto med en giltig e-postadress. Adobe skickar ett bekräftelsemeddelande till dig. Öppna meddelandet och bekräfta det. Använd sedan detta Adobe ID när du loggar in på panelen Folio Builder. Se Använda Adobe ID:n för digital publicering.

Skapa en folio

En folio består av en samling artiklar. Alla som har InDesign CS5 eller senare kan skapa folios. DPS kommer dock inte längre att ha stöd för InDesign CS5 och InDesign CS5.5 i v. 32 är som planerad att lanseras i augusti 2014.

När du loggar in och skapar en folio skapas en arbetsyta på webbservern acrobat.com. Innehållet i den artikel du lägger till i folion överförs till arbetsytan.

 1. Öppna panelen Folio Builder genom att välja Fönster > Folio Builder.

 2. Om du inte redan har loggat in klickar du på Logga in och loggar sedan in med ett verifierat Adobe ID.

  Om du inte loggar in på panelen Folio Builder kan du skapa en offlinefolio. När du har loggat in kan du sedan överföra offlinefolion.

 3. Skapa en ny folio genom att klicka på Ny.

  Du kan även välja Arkiv > Ny > Folio i InDesign CS6 för att skapa en folio.

 4. Ange följande inställningar och klicka på OK.

  Klicka på OK
  Skapa en ny folio.

  Folionamn

  Ange namnet på folion. Folionamnet är inte detsamma som publikationsnamnet som visas i visningsprogrammet. Folionamnet används endast internt för navto://-länkar och för konfiguration av återgivningar. Välj därför gärna ett enkelt namn och undvik att använda utökade tecken. Ett folionamn får innehålla maximalt 60 tecken.

  Visningsprogramversion

  Ange version för målvisning. Det här alternativet är särskilt användbart om den senaste versionen av Adobe Content Viewer väntar på godkännande eller om du skapar folios för en äldre visningsprogramapp som ännu inte har uppdaterats. När du har skapat en folio kan du redigera folioegenskaperna för att öka versionsnumret, men du kan inte gå tillbaka till en äldre version. Skapa i stället en ny folio. Du kan inte ange en visningsversion som är äldre än v20.

  Obs!

  I de flesta DPS-versioner har förändringar gjorts i själva visningsappen, men inte i det folioformat som angetts för Visningsprogramversion. Om det till exempel finns skillnader mellan visningsapparna v. 26 och v. 30 finns det ingen skillnad mellan folioformaten för v. 26 och v. 30. Använd standardinställningen för Visningsprogramversion för v. 26 för att få bästa resultat.

  Målenhet

  Välj målenhet eller ange anpassade mått för målenheten, till exempel 1 024 × 768 för en iPad.

  Se Skapa dokument för flera enheter.

  Orientering

  Ange om folions orientering är endast stående, endast liggande eller dubbel. Om du vill förhandsvisa eller publicera folion måste alla artiklar stämma överens med folions orientering. Om till exempel en folio med dubbel orientering innehåller en artikel med endast stående layout kan inte folion hämtas till biblioteket Adobe Content Viewer.

  Standardformat

  Välj ett standardalternativ för folion. Enskilda artiklar kan ha en annan inställning för artikelformat.

  Välj Auto om du vill att InDesign ska bestämma om sidorna ska exporteras som JPEG eller PNG. Väljer du PDF-format kan användarna nypa för att zooma, vektorerna bevaras och filstorleken blir mindre. Det är särskilt viktigt att ange standardformatet för när flera artiklar ska importeras. För artiklar i import av flera artiklar används standardbildformatet. Se Skillnader mellan bildformaten JPG, PNG och PDF (på engelska).

  JPEG-standardkvalitet

  Om du väljer Auto eller JPEG som standardbildformat ska du ange JPEG-kvalitet. Ju högre kvalitet, desto större filstorlek.

  Förhandsvisa omslag

  En förhandsvisningsbild representerar varje folio som har lagts till visningsprogrammet i visningsbiblioteket. Ange stående och liggande omslagsbilder. Skapa omslagsbilder som 72-dpi JPG- eller PNG-filer med samma pixeldimensioner som målenheten, till exempel 1 024 × 768.

  Skapa offlinefolio

  Välj det här alternativet om du inte vill överföra folioinnehållet till servern just nu. När du senare vill överföra folioinnehåll kan du välja Överför till Folio Producer på panelmenyn.

Mer information om hur du felsöker Folio Builder finns i Troubleshoot Folio Builder och Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel.

Ändra folioegenskaper

När du har skapat en folio kan du använda dialogrutan Folioegenskaper för att ange ett publikationsnamn, ändra version av visningsprogrammet och välja förhandsvisningsbilder för omslaget. En del folioegenskaper, till exempel orientering, bildformat och foliostorlek, kan inte redigeras i dialogrutan Folioegenskaper. Skapa vid behov en ny folio med lämpliga inställningar.

Använd Folio Producer Organizer för att ange folioegenskaper för publicering när din folio är klar för publicering.

 1. Välj den folio du vill redigera på panelen Folio Builder.

 2. Välj Folioegenskaper på panelmenyn i Folio Builder.

  Välj Folioegenskaper
  Redigera folioegenskaper

 3. Ange följande inställningar och klicka sedan på OK.

  Publikationsnamn

  Publikationsnamnet du anger visas i visningsprogrammets bibliotek. Om du använder samma värde för publikationsnamn för alla folios som visas i din app – och om du använder samma värde för Title (Library View) (Rubrik (biblioteksvy)) i DPS App Builder – visas inte publikationsnamnet i biblioteket i en iPad. Detta gäller endast iPad.

  Ett publikationsnamn får innehålla maximalt 60 tecken.

  Obs!

  Undvik problem genom att bara använda alfanumeriska eller numeriska tecken i publikationsnamnet. Använd inte specialtecken som apostrofer ('), annars kan oväntade resultat som felmeddelandet ”[svr.InvalidParameter]” visas.

  Visningsprogramversion

  Om du vill ange en annan visningsversion för folion väljer du önskad version. Du kan välja en nyare version, men inte en äldre version. Om du vill ha en äldre version som mål skapar du en ny folio.

  Artiklarna i en folio uppdateras inte automatiskt för att du uppdaterar folion. Om du vill utnyttja en ny funktion som fungerar i den senare versionen av visningsprogrammet måste du även uppdatera artiklarna.

  Obs!

  I de flesta DPS-versioner har förändringar gjorts i själva visningsappen, men inte i det folioformat som angetts för Visningsprogramversion. Om det till exempel finns skillnader mellan apparna v. 26 och v. 30 finns det ingen skillnad mellan folioformaten för v. 26 och v. 30. Använd standardinställningen för Visningsprogramversion för v. 26 för att få bästa resultat.

  Högerkantsbindning

  Välj det här alternativet om du vill visa artiklar från höger till vänster i stället för vänster till höger i visningsprogrammet. Det här alternativet är särskilt viktigt för asiatiska språk.

  Förhandsvisa omslag

  En förhandsvisningsbild representerar varje folio som har lagts till visningsprogrammet i visningsbiblioteket. Ange stående och liggande omslagsbilder. Skapa omslagsbilder som 72-dpi JPG- eller PNG-filer med samma pixeldimensioner som målenheten, till exempel 1 024 × 768.

 4. Du kan ändra ytterligare folioegenskaper inför publiceringen av en folio genom att välja Folio Producer på panelmenyn i Folio Builder och ange inställningarna i Folio Producer Organizer. Se Folio Producer Organizer

  Folionamn

  Folionamn visas i Folio Producer och på panelen Folio Builder, men inte i visningsprogrammet. Om du skapar renderingar för olika enheter bör folionamnet vara samma för samtliga renderingar.

  Publikationsnamn

  Publikationsnamn visas i visningsprogrammets bibliotek och i visningsprogrammets navigeringsfält. Om samma publikationsnamn används för alla folios i en app visas inte publikationsnamnet i biblioteket.

  Ett publikationsnamn får innehålla maximalt 60 tecken.

  Folionummer

  Folionummer kan vara ett nummer eller en beskrivning, till exempel ”Maj 2013”. Ett folionummer får innehålla maximalt 60 tecken.

  Folio Producer i DPS
  Publikationsnamnet och folionumret visas i visningsprogrammet.

  Publication Date (Publiceringsdatum)

  Inställningen Publication Date (Publiceringsdatum) avgör ordningen för folios i biblioteket. Nyare folios visas längst upp. Inställningen Publication Date (Publiceringsdatum) är särskilt viktig för prenumerationsappar där kunderna är berättigade till folios inom ett visst tidsintervall enligt inställningarna för Publication Date (Publiceringsdatum). För bästa resultat ska du ange en inställning för Publication Date (Publiceringsdatum) manuellt.

  Product ID (Produkt-id)

  Det produkt-id som angavs när du publicerade folion visas. Du kan inte redigera det här fältet direkt. Produkt-id:t är särskilt viktigt för folios för återförsäljning. Det binder folion till produkt-id:t för köp i appen i appbutiken. Använd ett annat Product ID (till exempel com.pubhouse.myapp.2014january) för varje folio. Använd endast samma Product ID för olika folios om de ingår i samma uppsättning återgivningar.

  Ett produkt-id får innehålla maximalt 60 tecken.

  Published (Publicerad)

  Om folion publiceras visas en bock i kolumnen Published (Publicerad).

  Locked (Låst)

  Välj det här alternativet om du vill förhindra att någon överför en ny version av artikeln eller ändrar artikelns metadata. En låsikon visas bredvid artikeln på panelen Folio Builder för alla som har tillgång till folion.

  Cover Previews (Förhandsvisning av omslag)

  Ange PNG- eller JPG-filer för bilderna som visas i visningsprogrambiblioteket.

  Beskrivning

  Beskrivningen visas i visningsprogrammets bibliotek och i visningsprogrammets navigeringsfält.

  Library Filter (Biblioteksfilter)

  Ange filternamnet för varje folio i din app. Ett biblioteksfilter får innehålla maximalt 60 tecken. Mer information finns i Skapa biblioteksfilter.

  Right Edge Binding (Högerkantsbindning)

  Om du väljer det här alternativet i området Folio Details (Folioinformation) visas artiklar från höger till vänster i stället för från vänster till höger i visningsappen. Det här alternativet är särskilt viktigt för asiatiska språk.

  Cover Date (Omslagsdatum)

  Omslagsdatum är en extra metadatakontroll som ger vissa Enterprise-utgivare mer kontroll över direkttillstånd.

Skapa offlinefolios

En offlinefolio eller lokal folio överförs inte till tjänsten acrobat.com på webben. Det är framförallt användbart att kunna skapa en offlinefolio när du inte är ansluten till Internet, eller om tjänsten acrobat.com inte fungerar för tillfället.

Adobe rekommenderar

Adobe rekommenderar
<a href="http://goo.gl/RUv2b">Arbeta offline</a> (på engelska)
Colin Fleming

Du kan inte konvertera en överförd folio till en offlinefolio.

Ikon som visar folio som är offline
En ikon anger att en folio är offline.

 1. Gör något av följande om du vill skapa en offlinefolio:

  • Klicka på Skapa ny folio på panelen Folio Builder när du inte är inloggad.

  • Klicka på Skapa ny folio på panelen Folio Builder och välj sedan Skapa offlinefolio.

 2. Lägg till artiklar och redigera folion.

  Du kan förhandsvisa offlinefolios på datorn eller använda Förhandsgranska på enhet. Se Förhandsvisa folios och artiklar.

  När du förhandsvisar eller överför en offlinefolio uppdateras folion automatiskt så att den återspeglar ändringar av InDesign-källdokumenten. Du behöver inte välja Uppdatera för att uppdatera en offlinefolio.

 3. Om du vill överföra folion loggar du in på panelen Folio Builder, väljer först folion och sedan Överför till Folio Producer på panelmenyn.

  Du kan bara överföra en offlinefolio om källfilerna är tillgängliga.

  När du har skickat en folio kan du inte göra folion lokal.

Dela folios

Dela en folio om du vill att andra ska kunna granska den folio du arbetar med eller om du vill göra den tillgänglig för dem. Om du till exempel skapar en annons för en utgivare kanske du vill dela folion som innehåller annonsen med utgivaren. Eller om du är utgivare kanske du vill dela en folio med andra designer så att de kan överföra artiklar.

Varje gång du uppdaterar en artikel i den delade folion meddelas mottagarna att en uppdatering finns tillgänglig när de öppnar biblioteket i Adobe Content Viewer. Ta bort delningen av folion om du inte vill att mottagarna ska kunna visa uppdateringarna.

Videosjälvstudiekurs

Videosjälvstudiekurs
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/sharing-folios/">Dela Folios</a> (på engelska)
Colin Fleming

 1. Välj en folio på panelen Folio Builder.

 2. Välj Dela på panelmenyn i Folio Builder.

 3. Skriv e-postadresser i dialogrutan Dela till de personer som du vill dela folion med. Avgränsa e-postadresserna med komma eller semikolon. Flytta till nästa fält med Tabb.

 4. Skriv ämnet och meddelandet och klicka sedan på Dela.

När mottagarna öppnar Adobe Content Viewer på mobila enheter blir den delade folion tillgänglig för hämtning.

Om mottagarna öppnar folion på panelen Folio Builder visas en delningsikon bredvid folionamnet i Folio Builder. Mottagarna kan öppna folion och lägga till artiklar. De kan emellertid inte redigera befintliga artiklar.

Ta bort delning av folios

Om du vill ta bort delningen av en folio som du har delat med andra markerar du folion på panelen Folio Builder och väljer Ta bort delning från panelmenyn. Markera de mottagare som du vill avsluta delningen med och klicka på OK. När du tar bort delningen för andra kan de inte längre hämta folion och den tas bort från deras Folio Builder-paneler. Folios som de hämtat till enheter tidigare tas inte bort. Om du tar bort en delad folio kan den inte längre laddas ner.

Ta bort en folio som delas med dig

Om någon har delat en folio med dig och du inte längre vill ha åtkomst till den markerar du folion på panelen Folio Builder och klickar på ikonen för papperskorgen. När du raderar en delad folio tas din information bort från ägarens lista över delade mottagare.

Kopiera folios

Du kan kopiera en folio från ditt konto, samt även kopiera en folio som någon delar med dig från ett annat konto. När du kopierar en publicerad eller opublicerad folio skapas en ny folio på Folio Producer-servern (acrobat.com), inte på Distribution Service. Du kan sedan redigera och publicera den kopierade folion.

En video om hur du skapar folios finns på Copying folios to streamline production.

 1. Välj en folio och klicka på Copy (Kopiera) i Folio Producer Organizer.

 2. Ange namnet på den kopierade folion och klicka på Copy (Kopiera).

När du kopierar en folio finns ingen koppling mellan originalet och kopian. Om du vill redigera artiklar genom att ändra källfilerna måste du ha tillgång till källfilerna. Om någon delade folion med dig från en annan dator kan du hämta källfilerna och länka om artiklarna för att kunna redigera innehållet i folion.

Om källfilerna behöver finnas kvar i oförändrat skick på den ursprungliga datorn måste ägaren göra ändringarna i källfilerna i den överordnade folion och uppdatera artikeln. Dessa ändringar återspeglas i mottagarens delade folio men inte i den kopierade folion. Mottagaren kan sedan antingen kopiera folion igen (rekommenderas inte om den kopierade folion är publicerad som offentlig) eller använda någon av funktionerna Kopiera till eller Lägg till för att lägga till den uppdaterade artikeln i den kopierade folion och ta bort den tidigare versionen av artikeln. Vi rekommenderar endast att du kopierar den uppdaterade artikeln om den kopierade folion publiceras så att du kan uppdatera folion i stället för avpublicera och publicera om den.

Du kan inte kopiera låsta folios.

Ta bort en folio

När du tar bort en folio tar du bort arbetsytan från servern, och du tar bort alla artiklar i folion, men du tar inte bort källdokumenten. Om du har publicerat en folio till Distribution Service använder du Folio Producer Organizer för att avpublicera folion innan du tar bort den. Undvik att avpublicera och radera återförsäljningsfolios.

 1. Om folion är publicerad tar du bort den från Distribution Service med knappen Unpublish (Avpublicera) i Folio Producer Organizer.

 2. Välj en folio på panelen Folio Builder och klicka sedan på papperskorgen.

Om en folio hämtades till ett visningsprogram innan den raderades blir den kvar i visningsprogrammets bibliotek till dess att den tas bort.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy