Du kan skapa folios och anpassade visningsprogram för olika plattformar och enhetsstorlekar. För iOS-plattformen (Apple) finns till exempel iPad-modeller med upplösningarna 1 024 × 768 och 2 048 × 1 536 och iPhone-modeller med upplösningarna 480 × 320, 960 × 640 och 1 136 × 640.

Android- och iOS-visningsprogram har olika krav för foliovisning. Alla foliostorlekar som du skapar kan visas i ett Android-visningsprogram. Artiklarna skalförändras och får svarta fält i över- och underkant om det behövs. Däremot visar visningsprogrammet för iPad endast folios med bildförhållandet 4:3. Visningsprogrammet för iPhone visar endast folios med proportionerna 3:2 eller 16:9 (1 136 × 640).

Enstaka folios (rekommenderas)

Återgivningar är ett alternativ, men du kan även skapa en enstaka folio för varje plattform och tillåta att innehållet skalas om.

iOS

Du kan skapa en enstaka folio med upplösningen 1 024 × 768 för iPad som fungerar på både SD- och HD-modellerna av iPad. Du kan på liknande sätt även skapa en folio med upplösningen 480 × 320 för iPhone som fungerar på både SD- och HD-modellerna av iPhone (se Skapa artiklar med flera återgivningar). Vi rekommenderar att du skapar ytterligare en återgivning på 1 136 × 640 som fungerar både på iPhone 5- och 6-enheter.

Android

Du kan skapa en enstaka folio för Android-visningsprogram, till exempel den folio med upplösningen 1 024 × 768 som används för iPad, eller en folio med upplösningen 1 280 × 800 som matchar Android-enheternas upplösning bättre. Denna folio skalas upp eller ned på Android-enheter. Testa folion på flera Android-enheter för att få bästa möjliga resultat. Ett annat alternativ för inbyggda Android-visningsprogram är att skapa separata folios för telefoner och surfplattor, och sedan när du bygger appen välja att den mindre folion endast ska visas på telefoner och den större folion endast ska visas på surfplattor. Se Konfigurera återgivningar för inbyggda Android-visningsprogram.

Windows Store

För visningsprogram för Windows Store rekommenderar vi att du använder en enda foliostorlek, 1 024 × 768, för att undvika extra designarbete. Innehållet skalas om och omges av svarta fält. Om du vill designa folios särskilt för Windows-enheter använder du 1 366 × 768.

Återgivningar

Flera versioner av samma folio som designats för olika enheter kallas för återgivningar. Om du skapar flera folioåtergivningar görs bara den återgivning som bäst matchar enhetens dimensioner tillgänglig i visningsprogrammet.

Om visningsprogrammet på en Android-enhet visar en återgivning som inte matchar enhetens proportioner skalförändras folion proportionellt. Visningsprogrammet kan lägga till antingen svarta fält i över- och underkanten eller på sidorna om det behövs.

Det finns många olika anledningar att använda återgivningar:

 • Om du vill skapa iPhone-innehåll som inte omges av svarta fält i iPhone 5. Du kan till exempel skapa en återgivning med upplösningen 480 × 320 som passar iPhone 3- och 4-enheter och en återgivning med upplösningen 1 136 × 640 som fyller hela skärmen på iPhone 5 och senare enheter.
 • Skapa en folio endast för webbvisningsprogrammet. Se Anpassa Web Viewer.
 • Om du vill skapa separata folios för Android-enheter, specifikt anpassade till telefoner eller surfplattor.
 • Om du vill skapa separata SD- och HD-folios (1 024 × 768 och 2 048 × 1 536) för iPad. Det här alternativet är särskilt användbart om du vill använda artikelformaten PNG eller JPG i stället för PDF.

Se Skapa folioåtergivningar.

Folioåtergivningar
Folioåtergivningar

A. 1 024 × 768-folio B. 1 024 × 600-folio C. 1 024 × 768-folio med svarta fält i över- och underkant på 1 024 × 600-enhet 

Designriktlinjer för flera återgivningar

Om du vill återanvända samma dokument för olika enheter, bör du följa dessa riktlinjer:

 • Visningsprogrammet för iPad visar endast folios med bildförhållandet 4:3, till exempel 1 024 × 768. Visningsprogrammet för iPhone visar bara folios med proportionen 3:2, t.ex. 480 × 320 och 960 × 640 samt 1 136 × 640 (för iPhone 5). För iPhone 6- och 6 Plus-modeller använder du 1 136 × 640-återgivningar. Återgivningar som är 1 366 × 750 och 1 920 × 1 080 stöds inte för närvarande.
 • Android-visningsprogrammen kan skala om innehåll upp till 300 % både uppåt och nedåt för att anpassa innehållet till enhetens upplösning. Svarta remsor kan ibland behöva visas längs bildens sidor.
 • När du lägger till artiklar i en folio måste proportionerna för dokumentets inställning för sidstorlek motsvara folions storleksinställning (om du inte väljer alternativet Mjuk rullning). Du kan till exempel lägga till InDesign-dokument med en upplösning på 1 024 × 768 i en folio med upplösningen 2 048 × 1 536 eftersom proportionerna för båda är 4:3. Du kan däremot inte lägga till 1 024 × 768-dokument i en 1 280 × 800-folio.
 • Tänk på att systemets navigeringsfält tar plats och ger ett mindre visningsområde när du designar för Android-enheter. Om du till exempel har en enhet med en upplösning på 1 280 × 800 som innehåller ett 48 pixlar stort navigeringsfält blir visningsområdet 1 280 × 752 i liggande orientering och 800 × 1 232 i stående orientering. Vi rekommenderar att du tillåter viss skalning och användning av svarta remsor i stället för att skapa återgivningar anpassade till de olika upplösningarna.
 • Objekt i dolda lager visas inte i den exporterade folion. Du kan skapa separata lager för olika mobila enheter och lägga till objekt som bara visas när det lagret aktiveras. Innan du kan skapa en artikel från ett dokument ska du visa och dölja lämpliga lager och ändra sidstorleken om det behövs.
 • Om du aktiverar delning via sociala medier för att visa innehåll i Web Viewer kan du skapa en särskild återgivning som endast visas i webbläsaren i Web Viewer. Se Skapa en återgivning endast för Web Viewer.
 • Vi rekommenderar att du använder olika program-id:n för iOS-, Android- och Windows-plattformarna så att du vid behov kan använda olika innehåll för olika plattformar. Inte alla funktioner som stöds i iOS stöds på de andra plattformarna. Information om skillnaderna finns i nästa avsnitt.

Funktioner som inte kan användas på andra plattformar

Vissa av de funktioner som fungerar i iPad stöds inte av visningsapparna för Android och Windows. Du kan till exempel inte använda panoramabilder på Android- eller Windows-plattformar. Vid HTML-innehåll bör du kontrollera att det fungerar som det ska i plattformswebbläsaren och i DPS-folion. Se Lista över DPS-funktioner som stöds.

Artiklar om att bygga appar

Information om hur du skapar DPS-appar för Android-enheter finns i Bygga DPS-appar för Android.

Information om hur du skapar DPS-appar för Windows Store finns i Bygga DPS-appar för Windows Store.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy