Skapa DPS-innehåll för iPad

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Metoder för att redigera innehåll.

Retina-skärmen för iPad HD har pixelförhållandet 2 048 x 1 536 jämfört med förhållandet 1 024 x 768 i iPad SD-modellerna. Om du vill skapa folios för både SD- och HD-enheter har du följande alternativ:

Skapa bara 1 024 × 768-folios i PDF-bildformat (rekommenderas)

Du kan använda PDF-artiklar med flera återgivningar för att skapa en enda folio med upplösningen 1 024 × 768 som ser mycket bra ut på samtliga iPad-modeller. Du kan till exempel skapa bildspel och rullningsbara ramar där innehållet exporteras i vektorformat. Du kan inkludera både SD- och HD-resurser i samma folio, vilket är särskilt viktigt för övertäckningar som panorerings- och zoombilder. Se Skapa PDF-artiklar med flera återgivningar för iOS-enheter. Det här arbetssättet kan framförallt användas för appar med en enstaka folio, som saknar stöd för återgivningar.

Skapa 1 024 × 768- och 2 048 × 1 536-återgivningar

När du skapar folioåtergivningar visar SD-modellerna av iPad endast återgivningen med upplösningen 1 024 × 768 pixlar och HD-modellerna visar endast återgivningen med upplösningen 2 048 × 1 536 pixlar. Du kan antingen använda samma uppsättning källfiler (rekommenderas) eller två olika uppsättningar källfiler för att skapa återgivningarna. Ytterligare vägledning finns i artiklarna av Bob Bringhurst och Colin Fleming som det finns länkar till nedan.

Skapa endast 2 048 × 1 536-folios

Det här arbetssättet rekommenderas inte. När visningsprogram för flera utgåvor används visas 2 048 × 1 536-folios endast på HD iPad-modellen. I visningsprogram för en enstaka utgåva blir innehållet rastrerat och prestandaproblem kan uppstå.

Viktigt att tänka på när du skapar återgivningar:

  • Undvik om möjligt att publicera separata återgivningar. Antag att du först publicerar en 1 024 × 768-folio och en vecka senare publicerar en 2 048 × 1 536-återgivning av samma folio. Om dina iPad 3-användare öppnar biblioteket innan den större återgivningen är tillgänglig har de endast tillgång till den mindre återgivningen. Kunderna kan endast få tillgång till den större återgivningen genom att ta bort och installera om visningsprogramappen. (Den här begränsningen kommer att korrigeras i en kommande utgåva.)

  • Om du använder en Newsstand-app bör du inte utlösa ett push-meddelande innan samtliga återgivningar har publicerats och är tillgängliga.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online