Skapa InDesign-källdokument

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Skapa artiklar i InDesign.

Om du baserar en digital tidskriftsartikel på en befintlig tryckt artikel, är det oftast enklast att skapa ett nytt dokument. Du återanvänder ett dokument genom att ändra inställningarna i dialogrutan Dokumentinställningar. Ange en sidstorlek (till exempel 1 024 × 768 för iPad SD) och orientering (stående eller liggande). För folios med dubbel orientering, i vilka kunder kan visa innehållet antingen vågrätt eller lodrätt, kan du skapa två separata dokument för varje artikel – en stående och en liggande. Om du använder InDesign CS6 kan du även skapa alternativa layouter i samma dokument.

Använd inte motstående sidor i källdokument. Använd bara en sida per uppslag.

Riktlinjer för att skapa InDesign-dokument

 • Inaktivera motstående sidor. Använd inte sidverktyget om du vill ändra sidans storlek, såvida inte sidan har mjuk rullning.
 • När du skapar din design, tänk på att en rullningslist med sex pixlar beskär höger kant på artikellayouten. Du bör kanske lägga till en stödlinje eller ett objekt på mallsidan som markerar det här området.
 • När du designar vill du kanske ta med de navigeringsfält som visas när användarna trycker på bakgrunden. Det övre navigeringsfältet är 20 eller 40 pixlar (SD eller HD) för statusfältet plus 44 eller 88 pixlar för det övre navigeringsfältet. Det nedre navigeringsfältet är 44 eller 88 pixlar. Enterprise-appar kan bara visa ett ytterligare navigeringsfält med anpassade navigeringsikoner. Det här ytterligare navigeringsfältet är 56 eller 112 pixlar.
 • Undvik stora foliofiler genom att använda JPEG- och PNG-filer med lämplig storlek för interaktiva resurser som bildsekvenser, panorerings- och zoombilder och panoraman. För icke-interaktiva bilder eller bildspelsbilder kan du använda ett valfritt format, till exempel PSD, TIFF, AI, PDF eller JPEG. När du skapar en artikel eller layout komprimeras de icke-interaktiva objekten på varje sida och konverteras till en enda bakgrundsfil i PNG-, JPEG- eller PDF-format. På samma sätt komprimeras knapp- och bildspelsbilder till PNG-format.
Obs!

När du skapar bilder som ska användas i interaktiva övertäckningar bör du använda alternativet Spara för webben i Photoshop för få det bästa resultatet.

 • Om du placerar PDF-filer i dina InDesign-dokument bör du använda icke-separerade PDF-filer av version 1.4 eller senare för att motverka att oönskade vita linjer uppstår.
 • Du får den bästa färgföljsamheten genom att använda RGB-färgbilder i stället för CMYK eller LAB.
 • För icke-interaktivt innehåll kan vilken bildtyp som helst användas. Icke-interaktivt innehåll samplas om som en bild med samma mått som för foliostorleken. Information om hur du skapar interaktivt innehåll finns i Metodtips för hur du skapar övertäckningar.

Skapa InDesign-källdokument

InDesign innehåller flera funktioner som förenklar DPS-arbetsflödet. Mer information om funktionerna finns via länkarna nedan.

Om du skapar alternativa layouter kan du skapa artiklar baserade på de här layouterna via Lägg till artikel eller genom att skapa en sökvägsbaserad sidecar.xml-fil och använda alternativet Importera med sidecar.xml i dialogrutan Importera artikel. Mer information om sökvägsbaserade sidecar.xml-filer finns i Importera artiklar med sökvägsbaserade sidecar.xml-filer.

Så här skapar du ett källdokument i InDesign CS6 eller CC:

 1. I InDesign CS6 eller CC: välj Arkiv > Nytt > Dokument.

 2. Välj Digital publicering för återgivning

 3. Ange målenhet, till exempel iPad, för sidstorlek. Ändra bredd- och höjdinställningarna om det behövs.

  Standarddefinitionen för iPad-modellerna använder 1 024 × 768 pixlar. iPad-modellerna med hög definition använder 2 048 × 1 536 pixlar. För bästa resultat, skapa ett dokument med storleken 1 024 × 768 och använd PDF-bildformat så att innehållet ser bra ut i alla iPad-modeller.

  Ett område på 6 pixlar till höger på sidan beskärs på den mobila enheten. Det faktiska designområdet är 1 018 × 768 (eller 762 × 1 024) pixlar för SD iPad-modeller.

  För Android-enheter skalas innehållet i ett Android-visningsprogram upp eller ned och får letterbox-format när det behövs för att passa in i visningsområdet. Se Skapa dokument för flera enheter.

  Om du vill att mjuk rullning ska kunna användas, använder du en anpassad sidstorlek (till exempel 1 024 x 3 000). Se Artiklar med mjuk rullning.

 4. Välj Stående eller Liggande för Orientering.

  Skapa ett dokument för en enhetsläsare

  A. Välj Digital publicering för återgivning B. Ange sidstorlek C. Välj Stående eller Liggande orientering 

 5. Markera Primär textram om du vill att texten ska flöda om när du skapar alternativa layouter. Om artikeln inte har någon huvudartikeltråd avmarkerar du det här alternativet.

 6. Utforma dina dokument.

  Alla interaktiva InDesign-funktioner går inte att använda vid digital publicering. Mer information finns i Interaktiva funktioner som stöds.

 7. För en artikel med dubbel orientering gör du något av följande:

  • Skapa ett andra dokument som har en annan orientering. När du sparar filerna ska du ta med suffixen _v och _h i filnamnen om du vill importera artiklar. Lägg till exempel till suffixet _v för lodräta (stående) dokument, till exempel artikel_v.indd.

  • Skapa en alternativ layout.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto