Anpassa Web Viewer

Använd verktyget Account Administration till att anpassa inställningarna för Content Viewer för webben (webbvisningsprogrammet). Du kan bland annat aktivera webbvisningsprogrammet, ange en tröskel för betalväggen och ange en webbsida som ska visas om den delade länken pekar mot en URL som saknas. Mer information finns i Verktyget Account Administration. Mer information om arbetsflödet för delning via sociala medier finns i Använda delning via sociala medier.

Skapa en återgivning endast för Web Viewer

Du kan skapa en särskild folioåtergivning för Web Viewer som bara visas i Web Viewer-webbläsaren, inte i enhetsvisaren. Du kan t.ex. skapa en 1 024 × 580-folio som bara visas i liggande format, använder ord som ”klick” i stället för ”tryck” och ersätter ett panorama som inte stöds med en statisk bild.

Det är inte nödvändigt att välja alternativet Endast Web Viewer för att kunna visa artiklar i Web Viewer för webben. Om du inte väljer det här alternativet visas din återgivning för iPad med upplösningen 1 024 × 768 i Web Viewer.

 1. Skapa en folio som ska användas som Web Viewer-återgivning.

  Web Viewer-återgivningen kan ha vilken storlek som helst, till exempel 1 024 × 600 eller 800 × 600. Tänk på att folions och källdokumentets bildformat ändå måste matcha när du lägger till artiklar i folion. Du kan till exempel lägga till 1 024 × 768-artiklar i en 800 × 600-folio (båda är 4:3) men inte i en 1 024 × 600-folio.

  Du kan skapa två folioåtergivningar som har samma storleksdimensioner så länge en av återgivningarna är inställd på enbart Web Viewer.

 2. Skapa källfilerna för Web Viewer-återgivningen.

  Ett alternativ är att skapa återgivningslager i dina befintliga InDesign-dokument. När du är redo att lägga till eller importera artiklarna kan du till exempel aktivera Web Viewer-lagren och inaktivera iPad HD-lagret. Ett annat alternativ är att skapa alternativa layouter i InDesign CS6 eller senare.

 3. Ange lämplig metadatainformation så det blir en återgivning. Ange samma folionamn som i de andra folioåtergivningarna. Om det är en återförsäljningsfolio anger du samma produkt-id.

 4. Markera folion och välj Endast Web Viewer i Folio Producer Organizer.

 5. Skapa en app med delning i sociala medier aktiverad och testa Web Viewer-återgivningen.

Bädda in Web Viewer i webbplatsen

Du kan använda iframe-märkord för att bädda in delade Web Viewer-artiklar i webbplatsen. Genom att visa delat artikelinnehåll i dina egna designelement kan du förmedla en konsekvent och varumärkesanpassad upplevelse till dina kunder.

Du kan se ett exempel i videon om att bädda in publikationer i webbplatser.

Du kan även få detaljerade instruktioner i artikeln om att bädda in ett webbvisningsprogram på din webbsida.

Du kan endast lägga till en inloggningsfunktion i det inbäddade webbvisningsprogrammet om du har ett DPS Enterprise Edition-konto och en eller flera appar med direkt tillstånd aktiverat. Med inloggningsalternativet ger du åtkomst enbart till läsare som har köpt utgåvor eller prenumerationer direkt från utgivaren, och inte via en appbutik. Funktionen är inte tillgänglig för Professional Edition-konton. Kontakta en Adobe-säljare eller kundtjänst om du vill aktivera inloggning till webbvisningsprogrammet.

Visa webbvisningsinnehåll offline

Med Adobe Content Viewer offline extension för Chrome kan du visa DPS-innehåll offline i en webbläsare som använder Chrome. Se Offlinewebbvisningsprogram i Chrome.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto