Folio-orientering

En folio kan omfatta artiklar som enbart är liggande, enbart är stående eller har dubbel orientering. Du kan inte blanda och matcha orienteringarna inom en folio. Hela folion måste vara dubbel, liggande eller stående. I dina källdokument kan du inkludera både vågräta och lodräta layouter i samma InDesign-dokument för att skapa folios med dubbel orientering. Du kan även skapa separata InDesign-dokument.

En artikel med dubbel orientering har två layouter – lodrät och vågrät. När användaren roterar den mobila enheten visas den andra orienteringen. En folio med en enda orientering är låst i den orienteringen. Om du till exempel skapar artiklar med bara lodräta InDesign-filer behåller de den orienteringen när användaren roterar den mobila enheten. Om en folio bara har stående orientering, går det emellertid fortfarande att spela upp helskärmsvideor i liggande orientering.

Liggande och stående layouter i iPad

Varje dokument kan ha flera sidor och resurser som är olika i vågrät och lodrät orientering.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto