Bädda in teckensnitt i HTML-artiklar

Kontrollera att det går att bädda in teckensnitt i HTML-artiklar med din teckensnittslicens. Lägg till en mapp med teckensnitt och en mapp med CSS-format i HTMLResources.zip-filens källmapp. Hänvisa till de här filerna och teckensnitten med relativa sökvägar i HTML-filen. Se Importera mappen HTMLResources.

Du kan även bädda in teckensnitten i själva appen i stället för i artikeln med hjälp av en inställning i DPS App Builder.

Exempel på HTML-artikelstruktur

Exempel på HTML-fil som hänvisar till inbäddade teckensnitt

Exempel på CSS-fil

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?