Importera HTML-resurser

När du skapar artiklar som baseras på HTML i stället för InDesign-dokument kan du skapa en resursmapp där du kan dela bilder, skript och CSS-filer bland flera HTML-artiklar. HTMLResources.zip är också praktisk att länka till PDF-filer, bilder och HTML-filer för att visa innehållet i webbläsaren i appen.

Resursfilen måste ha namnet ”HTMLResources.zip”. Du kan bara importera en HTMLResources-mapp i en folio. Filen HTMLResources.zip är inte en artikel som kan förhandsvisas. Information om hur du skapar HTML-artiklar finns i Importera HTML-artiklar.

Obs!

När du skapar ZIP-filen ska du markera innehållet i mappen HTMLResources, inte mappen.

Om flera personer arbetar på HTML-artiklar bör du se till att de har tillgång till en aktuell kopia av mappen HTMLResources så att de kan referera till den.

  1. Öppna mappen med HTML-resurserna, markera innehållet och komprimera det till en ZIP-fil.

  2. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard. Klicka på Folio Producer.

  3. Markera en folio och välj Open (Öppna).

  4. Klicka på knappen Importera HTML-resurser i redigeraren för Folio Producer.

  5. Klicka på Browse (Bläddra), välj filen HTMLResources.zip och klicka sedan på Open (Öppna).

Om du behöver redigera filen HTMLResources.zip gör du ändringarna, skapar en ny ZIP-fil och importerar den igen.

Du kan även importera filen HTMLResources.zip genom att välja Importera HTML-resurser i panelmenyn i Folio Builder.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online