Skapa HTML-artiklar för DPS

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Skapa HTML-artiklar.

Du kan importera HTML-baserade artiklar till en folio så att de kan visas som artiklar i visningsprogrammet. En fördel med HTML-artiklar är att filen blir mycket mindre och bättre lämpad för veckopublikationer och enkla, textintensiva artiklar. HTML-artiklar kan även innehålla interaktivitet som inte är tillgänglig på panelen Folio Overlays.

Videosjälvstudiekurs

Överföra HTML-artiklar (på engelska)

Information om att använda Adobe Edge för att skapa HTML för DPS finns i Raghu Thricovils artikel Förbättra DPS-folios med HTML-animeringar med hjälp av Adobe Edge (på engelska).

 1. Skapa en mapp som innehåller HTML-filer.

  Kontrollera att du bara inkluderar de resurser som du använder i mappen. Alla resurser i mappen överförs även om de inte används.

 2. Om du importerar HTML-artikeln till en mapp med enkel orientering lägger du till _h eller _v i filnamnet (index_h.html).

  Om du inte lägger till ett suffix kan det hända att artikeln importeras som en artikel med dubbel orientering. Om du försöker förhandsvisa eller publicera folion med enkel orientering visas ett felmeddelande.

 3. På panelen Folio Builder öppnar du folion som HTML-artikeln ska ingå i.

 4. Välj Importera artikel på panelmenyn i artikelvyn på panelen Folio Builder.

 5. Välj alternativet Importera enstaka artikel, klicka på platsmappikonen och ange HTML-mappen.

  Du kan också importera HTML-artiklar genom att använda alternativet Importera flera artiklar (se Strukturera mappar för import av artiklar) eller alternativet Importera med sidecar.xml (se Importera artiklar med sökvägsbaserad sidecar.xml-fil).

 6. Ange ytterligare inställningar, till exempel Mjuk rullning, och klicka på OK.

Markera HTML-artikeln på panelen Folio Builder och välj Uppdatera om du redigerar HTML-filerna.

Krav för HTML-artiklar

 • Du kan skapa en enda HTML-fil som fungerar både för liggande och stående orientering, eller så kan du skapa separata HTML-filer för de två orienteringarna. Om du vill använda separata HTML-filer för stående och liggande, lägger du till suffixet _v respektive _h i slutet på HTML-filnamnen, till exempel ”index_h.html”. Om du skapar en folio för bara en orientering behöver du bara en HTML-fil. Inkludera suffixet _h eller suffixet _v för HTML-filen i en folio för bara en orientering.

 • Dynamiska HTML-filer (DHTML) stöds för närvarande inte fullt ut.

 • För filstrukturen kan du placera alla tillhörande bilder och skript för HTML-filen i de enskilda artikelmapparna. Du kan även lägga tillhörande bilder och skript för hela folion i en HTMLResources.zip-fil. Du importerar HTMLResources.zip-filen till folion från panelen Folio Builder eller Folio Producer på webben. Se Importera mappen HTMLResources.


  Exempel på en HTMLResources-mapp

 • Se till att du använder relativa sökvägar i HTML-koden. Om du länkar till en bild på samma nivå som HTML-filen gör du så här:

  <img src="GlobalImage.jpg"/>

  Om du länkar till en bild i mappen HTMLResources gör du så här:

  <img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

Information om hur du skapar hyperlänkar till och från HTML-artiklar finns i Skapa navto-hyperlänkar för HTML-artiklar.

Skapa HTML-artiklar för Android-visningsprogram

Riktlinjer och krav för hur du skapar HTML-artiklar för Android-visningsprogram finns i Skapa HTML-artiklar för Android-visningsprogram (på engelska).

HTML5-resurser

Låta videoklipp i HTML-artiklar uppträda som videoövertäckningar i fullskärmsstorlek

När du skapar en HTML-artikel med en enda orientering med videolänkar kan det göra att videoklippet roterar när du roterar enheten. När videoklippet har spelats upp kan dessutom webbläsaren i appen som spelar upp videon avvisas. För att aktivera detta beteende använder du prefixet ”videofile://” i din HTML-videolänk. Det här alternativet är bara tillgängligt för iOS-appar.

Obs!

Exempel på videobeteenden finns i utgåvan med HTML-exempel i den kostnadsfria DPS Tips-appen (enbart på engelska).

Standardbeteende för video

Med detta exempel spelas videoklippet upp i en webbläsare i appen och roterar inte i en folio med enkel orientering.<a href="Links/video.mp4">Spela upp video</a>

eller <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Spela upp video</a>

Utökat beteende för video

Med detta exempel roterar videoklippet korrekt i en folio med enkel orientering och återgår till artikeln när videoklippet har spelats upp.<a href="videfile://Links/video.mp4">Spela upp video</a>

eller <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Spela upp video</a>

JavaScript

Du kan även utlösa detta beteende via JavaScript genom att använda funktionen playFullscreenVideo på fönsterobjektet.<a onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Spela upp video</a>

eller <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Spela upp video</a>

Direktuppspelad video

I detta exempel visas en direktuppspelad video.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Spela upp video</a>

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?