Översikt över layoutdesign

En folio är ett dokument, t.ex. en utgåva av ett månadstidskrift eller innehållet i en visningsprogramapp för en enstaka utgåva. En folio består av en eller flera artiklar (kallas ibland stackar). Skapa källdokument för artiklar med InDesign eller HTML. Skapa folios och artiklar via panelen Folio Builder i InDesign. Lägg till interaktiva objekt i dina InDesign-dokument med hjälp av panelen Folio Overlays.

Videosjälvstudiekurs

Relaterade artiklar

Om du vill:

Gå hit:

Fatta designbeslut

Skapa källdokument för artiklar med InDesign

Lägga till interaktiva övertäckningar

Skapa folios och artiklar

Förhandsgranska innehåll

Dela folios med andra

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto