Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Analytics.

På sidan Analytics (Analyser) på DPS Dashboard kan du spåra användardata i den anpassade visningsprogramappen. När du prenumererar på Adobe Digital Publishing Suite och ett Professional- eller Enterprise-konto får du tillgång till grundläggande analysfunktioner för alla dina appar. Dessa data omfattar antalet hämtade och köpta utgåvor, det vanligaste innehållet och annonserna och antalet programinstallationer. De grundläggande analyserna innehåller ett antal olika rapporter, till exempel om enheter och operativsystem.

Om du har ett Adobe Analytics-konto (kallades tidigare Omniture SiteCatalyst®) kan du få tillgång till mer detaljerade användardata.

Alla Professional- och Enterprise-appar samlar in anonyma användningsdata för alla apptyper, inklusive appar för en eller flera folios. Dessa data samlas in oavsett om användaren är online eller offline. Om du måste ge användarna möjlighet att avböja insamlingen av analysdata kan du skapa en anmälningsfunktion när du bygger appen i DPS App Builder. Analysdata samlas inte in för appar som har skapats med en enversionslicens.

Obs!

Ange titlar i artikelegenskaperna för alla artiklar för att undvika att få analysdata som visar ”::unspecified::,”. Ge även dina övertäckningar beskrivande namn när detta är möjligt för att underlätta tolkningen av analysdata. Du kan till exempel använda namnet ”Twitter-länk” i stället för ”Knapp 4”.

Videosjälvstudiekurs för Analytics

Videosjälvstudiekurs för Analytics
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-an-introduction/">DPS Analytics: En introduktion</a> (på engelska)
Colin Fleming

Analysresurser

Artiklar

Grundläggande information om analys finns i Självstudiekurs om analys i Digital Publishing Suite.

Mer information om grundanalyser finns i artikeln DPS Baseline Analytics (på engelska).

Mer detaljerad information om hur du optimerar analyser finns i Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service (PDF) (på engelska).

Information om hur du använder Adobe Analytics (SiteCatalyst) finns i Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing Report Guide (på engelska).

Information om den metod som används av DPS finns i artikeln Methodology used by Digital Publishing Suite to calculate and present the Standard Audience Metrics (på engelska).

En lista med analyshändelser som stöds av olika plattformar finns i Analyshändelser som stöds i DPS.

Adobe Analytics-videor

DPS Analytics: An Introduction (på engelska)

DPS Analytics: SiteCatalyst Basics (på engelska)

DPS Analytics: SiteCatalyst Reports & Dashboards (på engelska)

Konfigurera Adobe Analytics

När du registrerar dig för en Digital Publishing Suite-prenumeration (Professional eller Enterprise) får du ett huvudkonto-id som ger dig åtkomst till verktyget Account Administration. Använd verktyget för att tilldela ett Adobe ID rollen Application (Program). Under processen anger du den information som behövs för att aktivera Adobe Analytics (kallades tidigare Omniture SiteCatalyst). Kontrollera att du anger samma företagsnamn som du använder för att logga in på Adobe Analytics. Efter att du angett informationen kan det ta upp till fem dagar innan Analytics aktiveras. Se Verktyget Account Administration.

Kontakta en Adobe-representant om ditt analyskonto inte verkar ha konfigurerats korrekt. Kontaktinformation för guldsupport finns på DPS Dashboard.

Om du har ett Adobe Analytics-konto har du tillgång till samtliga funktioner som finns på my.omniture.com.

Visa basanalysdata

 1. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard.

  Du måste ha ett Adobe ID-konto med en programroll för att kunna visa sidan Analytics (Analyser). Du visar analyserna genom att använda samma Adobe ID som används i Folio Builder-panelen för att överföra innehåll för den anpassade visningsprogramappen.

 2. Klicka på Analytics för att visa baslinjeanalysdata.

  Rapporter för den anpassade visningsprogramappen läses in.

 3. Gör något av följande om du vill visa analysdata:

  View different reports (Visa olika rapporter)

  Välj en kategori till vänster på Analytics-sidan och klicka på en annan rapporttyp, till exempel Folios > Total Time Spent (Total tid).

  Change the date range (Ändra datumintervall)

  Använd kalenderikonerna för från- och till-datum om du vill ange ett datumintervall. Klicka sedan på Update (Uppdatera).

  Specify the folio (Ange folion)

  För vissa rapporter kan du välja en annan folio att analysera.

  Update Report (Uppdatera rapport)

  Klicka på det här alternativet för att uppdatera data.

  Export Data (Exportera data)

  Klicka på Export Data (Exportera data) om du vill exportera en fil för den aktuella rapporten. Sedan kan du öppna datafilen i ett kalkylblad.

  Accumulation Settings (Ackumuleringsinställningar)

  Klicka på Accumulation Settings (Ackumuleringsinställningar) under Standard Audience (Standardmålgrupp). Klicka på skiftnyckelikonen bredvid en folio och ange startdatum och publiceringsfrekvens för en folio. Om du till exempel publicerar en folio den 15:e varje månad kan du ange startdatumet för den första folion och sedan välja Monthly (Varje månad) för varje folio.

  Sedan klickar du på valfri rapport, till exempel Accumulated Sessions (Ackumulerade sessioner) eller Accumulated Time Spent Per Reader (Ackumulerad tid per läsare) för att analysera data.

  Analysdata för anpassade visningsprogramappar
  Analysdata för anpassade visningsprogramappar

 4. Klicka på Fulfillment Report (Fullgöranderapport) för att hämta en .csv-fil som innehåller information om debiterbara hämtningar som kan visas i ett kalkylprogram.

  Den här CSV-filen innehåller det antal hämtningar från Adobe Distribution Service som har räknats av mot din hämtningsmängd.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy