När du använder verktyget Account Administration för att konfigurera en programroll för ett Enterprise-konto kan du välja Enable Secure Content (Aktivera säkert innehåll). Om du väljer det här alternativet och publicerar v. 30-folios eller senare för återförsäljning och har valt alternativet Encrypt Folio (Kryptera folio) blir innehållet i dessa folios säkert på iOS-enheter på följande sätt:

 • Folios på ett säkert konto är inte tillgängliga via tjänsten Folio Producer (acrobat.com). Folios blir endast tillgängliga när de publiceras via Adobe Distribution Service.
 • Folios för återförsäljning som publiceras via Adobe Distribution Service krypteras.
 • Folios som skickas till en app krypteras.
 • När enheten är låst eller avstängd förblir säkra folios krypterade. Säkra folios blir tillgängliga när enheten har låsts upp med ett lösenord. Den här funktionen använder standardfunktioner i operativsystemet iOS. Mer information om säkra appar finns i Apples dokument iOS Security (PDF).

Obs!

Använd endast det här alternativet om din app innehåller konfidentiell eller känslig information. Delning via sociala medier, Web Viewer och hämtningar i bakgrunden är inte tillgängliga för ett säkert konto. Använd endast det här alternativet för en app med direkttillstånd och folios för återförsäljning som publiceras med hjälp av utgåva v. 30 eller senare.

Resurser för säkert innehåll

Titta på Colin Flemings Video om säkert innehåll (på engelska).

Läs James Lockmans artikel Att tänka på när du använder säkert innehåll med DPS (på engelska).

Läs James Lockmans artikel Skydda innehåll på en iOS-enhet med DPS (på engelska).

Restriktioner och begränsningar för säkert innehåll

 • Appen måste innehålla direkttillstånd.
 • Endast folios för återförsäljning kan krypteras. 
 • Delning via sociala medier är inte tillgänglig via Web Viewer.
 • Trådlös förhandsvisning av säkra folios via Folio Producer är inaktiverad. Använd Förhandsvisa på enhet eller en utvecklingsapp om du vill förhandsvisa säkra folios.
 • Hämtning i bakgrunden och progressiv hämtning stöds inte. Hela folion måste hämtas till en enhet innan den kan dekrypteras.
 • För närvarande är folios endast säkra i visningsprogrammen för iOS, inte i visningsprogrammen för Android eller Windows Store.

Aktivera säkert innehåll

Gör så här för att aktivera säkert innehåll för ett programkonto:

 1. Använd verktyget Account Administration för att konfigurera ett programkonto (endast Enterprise) och välj Enable Secure Content (Aktivera säkert innehåll).

  Säkert innehåll
 2. Skapa folios med v. 30 eller en senare version av visningsprogrammet.

  Folios som skapats med tidigare versioner av visningsprogrammet än v30 kan inte krypteras.

  Du kan inte kryptera en folio som redan har publicerats. Du kan däremot avpublicera folion, skapa en ny v. 30-folio och sedan publicera den nya folion med alternativet Encrypt Folio (Kryptera folio valt).

 3. När du använder Folio Producer för att publicera folion markerar du Encrypt Folio (Kryptera folio) och publicerar folion som offentlig och avsedd för återförsäljning. (Kostnadsfria folios kan inte krypteras.)

  Publicera folio
 4. På Apples iOS-utvecklingswebbplats kan du skapa eller konfigurera ditt app-id för att aktivera dataskydd. Bygg nya Mobileprovision-filer och använd sedan DPS App Builder för att bygga appen.

  Konfigurera ditt app-id för att aktivera dataskydd
 5. Om du skickar din app till Apple anger du under överföringsprocessen i iTunes Connect att din app ska krypteras. Mer information finns i riktlinjerna från Apple.

  Innehållsöverföring i iTunes

När du har loggat in på Adobe Content Viewer kommer säkra folios inte att visas som tillgängliga för hämtning, eftersom de inte är tillgängliga via tjänsten Folio Producer. Du kan använda menyinställningen Förhandsvisa på enhet eller Förhandsvisa på dator för att förhandsvisa folios på ett säkert konto på både Overlay Creator-panelen och Folio Builder-panelen i InDesign. Du kan även skapa en anpassad app och visa folios är publicerade som offentliga och för återförsäljning.

Uppdatera korrigeringsnivån för säkerhet

Adobe kan vid behov släppa säkerhetskorrigeringar för att innehåll ska förbli säkert. Om det uppstår ett säkerhetsproblem kommer Adobe att publicera en ny säkerhetsuppdatering. Utgivare kan sedan ange den senaste säkerhetskorrigeringen och ta bort den tidigare versionen av appen. På så sätt förhindrar man att användare kan utnyttja säkerhetsbristen.

Adobe kan behöva ändra både serverkomponenter och appklienten för att åtgärda en säkerhetsbrist. Om säkerhetsbristen kräver en ny appklient måste utgivarna följa de här stegen för att bygga en ny appversion med den senaste korrigeringen. Användarna måste installera den nya appversionen för att få säkerhetskorrigeringar. Appen som har en ny säkerhetskorrigering identifierar då att det behövs en uppgradering och förhindrar användarna från att hämta ytterligare säkra folios.

Använd verktyget Account Administration för att vid behov ange den senaste säkerhetskorrigeringen.

 1. Använd verktyget Account Administration för att konfigurera det programkonto där säkert innehåll har aktiverats.

 2. Ange den önskade säkerhetskorrigeringen för iOS under Security patch level (Korrigeringsnivå).

  Skyddat innehåll har ännu inte aktiverats för Android- och Windows-appar.

 3. När du har angett en korrigeringsnivå klickar du på Submit (Skicka) längst ned i fönstret.

  Det kan ta upp till 15 minuter innan säkerhetskorrigeringen är aktiv.

 4. Använd DPS App Builder för att bygga om appen och skicka den till App Store igen, eller publicera om appen om den är en privat företagsapp.

 5. Uppdatera dina publicerade folios i Folio Producer Organizer. Låt alternativet Update content (Uppdatera innehåll) förbli markerat.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy