Konfigurera återgivningar för visningsprogram för Android-plattformen

Som standard visar Android-visningsprogrammet den bästa folioåtergivningen för enheten. Om du vill ha större kontroll över vilka folios som visas på mobiltelefoner och surfplattor, kan du aktivera avancerat återgivningsstöd när du använder webbaserade DPS App Builder för att skapa Android-appar.

Konfigurera återgivningar för visningsprogram för Android-plattformen

Ett rekommenderat tillvägagångssätt är att skapa en liten återgivning för Android-telefoner och en större återgivning för Android-surfplattor. Om du till exempel vill använda samma storlek som du använder för en iOS-app kan du skapa en 480 × 320-återgivning för telefoner och en 1 024 × 768-återgivning för surfplattor. Om du vill använda en design som matchar proportionerna för Android-enheter bättre, kan du skapa återgivningar på 800 × 480 och 1 280 × 800.

Om du vill skapa en uppsättning återgivningar använder du samma folionamn, publiceringsdatum och produkt-id för alla folioåtergivningar. Mer information finns i Skapa folioåtergivningar.

Konfigurera din app för avancerade återgivningar

I webbaserade DPS App Builder avgör det Adobe ID som du använder för programkontot vilka foliostorlekar som kan väljas. Se till att du har minst en folio som är publicerad.

Om alternativet Configure Advanced Rendition Support (Konfigurera avancerat återgivningsstöd) i DPS App Builder har markerats:

  • Endast de foliostorlekar som du väljer blir tillgängliga på enhetstypen. Om du till exempel skapar en 480 × 320-folio och en 1 024 × 768-folio och bara väljer 480 × 320 för smartphones visas 480 × 320-folios på Android-telefoner, men 1 024 × 768-folios visas inte.
  • Om du väljer flera foliostorlekar för en enhetstyp och konfigurerar återgivningar kommer visningsprogrammet bara att välja den återgivning som bäst matchar enhetsdimensionerna.
  • Om du inte väljer en folio för en enhetstyp kommer appbiblioteket vara tomt. Vi rekommenderar att du väljer minst en foliostorlek för varje enhetstyp. Om du till exempel inte vill ha stöd för telefonen, publicerar du en särskild återgivning som informerar användarna om att appen inte finns tillgänglig på den här enhetstypen.

Gör så här för att aktivera förbättrade återgivningar:

  1. Välj alternativet Configure Advanced Rendition Support (Konfigurera avancerat återgivningsstöd) i webbaserade DPS App Builder för att aktivera funktionen.

  2. Under Tablet renditions (Återgivningar för surfplatta) anger du en eller flera foliostorlekar som finns i ditt appkonto och som ska användas för surfplattor. Du måste publicera minst en folio för att objekt ska visas på popup-menyn.

  3. Under Smartphone renditions (Återgivningar för smartphone) anger du en eller flera foliostorlekar som finns i ditt appkonto och som ska användas för telefoner.

Om du lägger till en annan foliostorlek som du vill inkludera i appen när du redan har skapat och skickat appen, måste du redigera appen, inkludera den nya foliostorleken och skicka appen igen.

Mer information finns i Bygga DPS-appar för Android.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?