Lista över DPS-funktioner som stöds

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Lista över funktioner.

Dessa tabeller visar vilka funktioner som stöds.

= stöds

= stöds inte

= ej helt implementerat eller stöds delvis

 

Typer av visningsprogram

Visningsprogram för iPad och iPhone:

Skapa DPS-innehåll för iPad

Skapa DPS-innehåll för iPhone

Visningsprogram för inbyggd Android/Äldre Android-visningsprogram

Bygga DPS-appar för Android-visningsprogram

Windows Store-visningsprogram

Bygga DPS-appar för Windows Store

Webbvisningsprogram/Artikelvisningsprogram

Använda delning via sociala medier

Förhandsvisning på dator (Adobe Content Viewer för dator)

Förhandsvisa folios och artiklar

Artikelfunktioner

 

iPad

iPhone

Inbyggd Android

Windows Store

Web Viewer

Förhandsvisning på dator

Äldre Android

Folio med dubbel eller enkel orientering

1

Endast vågrät dragning (separerade artiklar)

2

2

 

3

4

Delning via sociala medier (Web Viewer)

5

Bokmärken (Favoriter)

6

1 För närvarande visas biblioteket för Android-appar alltid i stående orientering. När folios med dubbel orientering roteras sparas inte övertäckningslägena.

2 HTML-innehåll som fungerar i iOS-appar fungerar inte nödvändigtvis i Android- eller Windows-appar. Reading API-funktionerna är för närvarande enbart för iOS och Android. Testa din HTML på olika plattformar och redigera efter behov. Se Skapa HTML för Android-visningsappar.

3 Nypning och zoomning stöds för artikelformaten PDF, PNG och JPEG i visningsprogram för Android. Alla övriga visningsprogram har endast stöd för nypning och zoomning i PDF-artikelformat.

4 PDF-artiklar överförs automatiskt som PNG-bilder till webbvisningsprogrammet.

5 Delning via sociala medier fungerar endast för appar med flera folios. Adobe Content Viewer saknar stöd för delning via sociala medier.

6 Bokmärken är inte aktiverade i Adobe Content Viewer eller i appar med en enstaka folio.

Visningsfunktioner

 

iPad

iPhone

Inbyggd Android Windows Store Web Viewer Förhandsvisning på dator Äldre Android

App med flera folios

 

App med en utgåva/licens med en version1

 

Plattform: folios med köp i appen

 

Plattform: prenumeration

 

Direkttillstånd (Enterprise)

 

Anpassat HTML-bibliotek

 

Anpassade navigeringsikoner och butik

 

Hämtning av bibliotek i bakgrunden

 

Progressiv hämtning (visa folio under hämtning)

 

Återgivningar

 

Förhandsgranska via USB på enhet

2

2

 

Automatisk arkivering

 

Dragning med två fingrar

 

Filter

 

Avsnitt

 

Push-meddelanden

 

Analytics3

 

Bakgrundshämtning för Newsstand

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 Det är möjligt att skapa och redigera appar för DPS Single Edition fram till 1 maj 2015.

2 Endast Mac OS.

3 En detaljerad lista med analyshändelser för olika plattformar finns i Analyshändelser som stöds i DPS.

Funktioner för interaktivitet

 

iPad

iPhone

Inbyggd Android Windows Store

Web Viewer

Visningsprogram för artikel Förhandsvisning på dator Äldre Android

Hyperlänkar

1

1

Bildspel

Bildsekvens

Panoraman

2

2

Panorering och zoomning

Rullningsbara ramar

Webbinnehåll

3

Ljud

Ljud i bakgrunden

Helskärmsvideo

Textbunden video

Kapslade övertäckningar

1 Formaten goto:// och navto://relative stöds inte i AIR-baserade visningsappar, inklusive datorvisningsappen.

2 Stödet för panoramaövertäckningar har tagits bort. Det finns inga planer på att lägga till stöd för panoraman för andra plattformar än iOS.

3 Funktionerna för Reading API, till exempel Camera API och Calendar API stöds inte i Desktop Viewer. Använd en enhet som stöds för förhandsvisning.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?