Använda HTML i DPS

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Skapa HTML-artiklar.

Nedan beskrivs flera sätt att utnyttja HTML med DPS-verktygen:

Länkar till webbplatser

Du visar en webbplats med hjälp av länkar eller knappar. Du kan visa webbplatser i den externa mobila webbläsaren eller i en appwebbläsare där användarna klickar på knappen Stäng för att gå tillbaka till folion. Se Hyperlänksövertäckningar.

Webbinnehållsövertäckningar

Skapa en webbinnehållsövertäckning som visar en webbplats eller lokala HTML-filer i ett visningsområde. Se Webbinnehållsövertäckningar.

HTML-artiklar

Du kan skapa en mapp med HTML-resurser och importera den som en artikel i stället för att skapa artiklar med InDesign-dokument. Se Importera HTML-artiklar.

En HTMLResources-mapp är användbar för att dela samma resurser (t.ex. CSS-, JavaScript- eller bildfiler) i flera HTML-artiklar eller webbinnehållsövertäckningar. Se Importera HTMLResources.

Anpassade platser och tillståndsbanderoller

Om du har ett Enterprise DPS-konto kan du skapa HTML-baserade tillståndsbanderoller och anpassade platser, t.ex. butiker. Mer information finns i Anpassade butiker och bibliotek (på engelska).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online