DPS-publiceringsprocess för Android-enheter

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln refererar till Digital Publishing Suite. För artikeln Digital Publishing Solution (DPS 2015), se Androids publiceringsguide för DPS 2015.

Översikt

Med DPS-verktyg kan du skapa en visningsapp för .apk som du kan skicka till Google Play (tidigare Android Market).

Du kan bygga två olika appar för Android-enheter: den äldre AIR-baserade Android-appen (som togs ur bruk december 2014) eller den nya inbyggda Android-appen. Instruktioner om hur du bygger den äldre AIR-baserade Android-appen finns här Skapa äldre DPS-appar för Android-enheter. För instruktioner om hur du bygger inbyggd Android-appar ska du läsa Bygga inbyggda DPS-appar för Android.

Ett jämförelsediagram finns på Lista över DPS-stödda funktioner.

Följ anvisningarna nedan för att skapa de nödvändiga filerna till ditt anpassade visningsprogram. Aktuell version av DPS App Builder är v3.2 (lanserades i september 2014). 

Lista över nödvändiga filer

☐    Programikoner (alla storlekar för inbyggda appar; 36x36, 48x48 och 72x72 PNG för äldre appar)

☐    Splash-bilder (1280x800 och 800x1280 eller större 8-bitars PNG) enbart för äldre appar

☐    Giltigt certifikat

Om betalinnehåll i Google Play

 • Du kan endast skapa visningsprogram för multifolios för Google Play. Appar för en enstaka folio är för närvarande inte tillgängliga.
 • DPS stöder för närvarande inte Google Play-prenumerationer.
 • Du kan använda Googles process för direktköp i appen för att sälja objekt.

Mer information om prissättning på appar i Google Play finns i avsnittet Sälja egna program i Google Play Hjälp.

Android-systemkrav för DPS-visningsprogram

 • Inbyggda DPS visningsprogram har stöd för Android-telefoner och -surfplattor med Android 4.0.3 eller senare.
 • Äldre DPS visningsprogram har stöd för plattor med Android 2.3.3 API-nivå 10 eller senare, 512 MB RAM eller mer, 7-tumsskärm eller större, 1024x600 skärmupplösning eller mer. Äldre DPS visningsprogram har inte stöd för telefoner. Enbart v29 och senare äldre visningsprogram har stöd för Android 4.4 (KitKat).

Arbetsflödesöversikt

Förbered för att bygga programmet 

 • Registrera dig som Google Play-utvecklare. Det kostar 25 $ att registrera ett konto på Google Play (tidigare kallat Android Market). Slutför inloggningen så att du kan skicka dina appar till Google Play Store.
 • Skapa certifikat för privat nyckel. För inbyggda Android-appar finns även stöd för .keystore-filer för att signera appen.
 • Skapa programikoner och startskärmar.

Bygg och testa programmet 

 • För inbyggda Android-visningar loggar du in till den webbaserade DSP App Builder och bygger appen. Läs Bygga DPS inbyggda appar för Android.
 • För äldre Android-visningar loggar du in till DSP App Builder på skrivbordet och skapar appen. Se Skapa DPS-appar för Android-enheter.
 • Läs in .apk-filen till mobilenheten.
 • Skapa och publicera folios och ladda ned dem till mobila enheter.

Skicka appen till Google Play

För inbyggda Android-appar signerar du .apk-filen. Skicka sedan den signerade .apk-filen till Google Play Store. Om ditt program inkluderar inköp i programmet ska du se till att du specificerar den delade hemligheten (licensnyckeln) i DPS Account Administration-portalen och att du lämnar in en betaversion av APK-filen i portalen för Google Play-utvecklare. Läs mer i avsnittet om det längre ned i denna artikel.

Skapa nödvändiga filer

Om du vill skapa ett anpassat visningsprogram med Viewer Builder skapar du programikoner, startskärmar och en omslagsbild.

Programikoner

För inbyggda Android-appar skapar du en kvadratisk PNG-bild i vilken storlek som helst, men vi rekommenderar 96x96 eller större. Web App Builder skalar bilden.

För äldre Android-versioner skapar du 36x36, 48x48, och 72x72 pixelikoner i PNG-format.

När du skickar den slutliga appen till butiken måste du skicka med ytterligare applikationsbilder.  

Startskärmar

För inbyggda Android-appar behövs inga startskärmar. Appen läses in omedelbart.

För äldre Android-appar kan du skapa ett par startskärmar för alla Android-enheter. När visningsprogrammet startas visas en startskärm i ungefär tre sekunder. Skicka med två startskärmar som 72-ppi 8-bitars PNG-bilder i något av följande par-storlekar: 1280x800/800x1280, 1920x1200/1200x1920, 2048x1536/1536x2048 eller 2560x1600/1600x2560.

Alla enheter använder den horisontella eller vertikala startskärm som du anger. Visningsprogrammet storleksförändrar bilderna upp eller ned. Och om enheten och bilderna har olika bildformat beskär visningsprogrammet kanterna på bilden så att den fyller skärmen.

Skapa en certifikatfil

Android-systemen kräver att alla installerade program signeras digitalt med ett p12-certifikat vars privata nyckel måste innehas av programutvecklaren. Kontrollera att alla program är signerade. Systemet kan inte installera ett program som inte är signerat. Du kan använda självsignerade certifikat för att signera dina program. Det behövs ingen certifikatutfärdare.

Certifikatet du skapar måste löpa ut efter 22 oktober 2033.

Flera metoder för att skapa certifikat finns tillgängliga, inklusive Adobe Flash Professional och Adobe Flash Builder. Om du inte har utvecklingsverktyg installerade kan du använda nyckelverktyget för att skapa ett certifikat. Nyckelverktyget är ett Java SDK-verktyg (SDK = Software Development Kit) som redan finns på Mac OS-datorer. I Windows måste du installera och konfigurera Java SDK, även kallat JDK.

Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett certifikat med hjälp av nyckelverktyget. Mer information finns under Signera programmet på Androids webbplats för utvecklare.

(Mac OS) Skapa en certifikatfil med nyckelverktyget

 1. Öppna terminalprogrammet som du hittar under Applications > Utilities (Program > Verktyg).
 2. Kopiera och klistra in följande rad (ersätt “myname.key.p12” och "alias_name" med din information):

  keytool -genkey -v -keystore mittnamn.nyckel.p12 -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -storetype pkcs12 -validity 10000

  Inställningen "10000" innebär att utgångsdatumet anges till efter 22 oktober 2033.

 3. Ange och bekräfta lösenord. Du anger detta lösenord senare i DPS App Builder.

 4. Följ anvisningarna för att ange certifikatinformationen.

 5. När du tillfrågas om att bekräfta valen trycker du på ja och därefter på Retur för att använda samma lösenord.

  Ett certifikat skapas på den plats som du anger, till exempel i din användarmapp. Kopiera certifikatfilen och spara på en känd plats. Skriv även ned lösenordet.

(Windows) Skapa en certifikatfil med nyckelverktyget

 1. Hämta och installera Java SDK (JDK). Kom ihåg installationsplatsen.
 2. (Valfritt) Ange en permanent sökväg för att köra Java SDK-kommandon. Om du anger en permanent sökväg kan du skriva JDK-kommandon som till exempel "keytool" från vilken sökväg som helst. På så vis behöver du inte gå till Java SDK-katalogen. Om du vill ange en permanent sökväg utför du steg 4 på JDK-webbplatsen.
 3. Öppna kommandotolken. Ange exempelvis "kommando" i körfältet eller sökfältet.
 4. Om du inte angav en permanent sökväg i steg 2 går du till den plats där JDK-kommandon finns. Skriv exempelvis cd \ och sedan cd program files\Java\jdk1.6.0_24\bin (ange korrekt versionsnummer).
 5. Skriv (eller klistra in) följande rad (byt ut "myname.key.p12" och "alias_name" mot din information):

  keytool -genkey -v -keystore mittnamn.nyckel.p12 -alias alias_name -keyalg RSA -storetype pkcs12 -keysize 2048 -validity 10000

  Inställningen "10000" innebär att utgångsdatumet anges till efter 22 oktober 2033.

 6. Ange och bekräfta lösenord. Du anger detta lösenord senare i DPS App Builder.

 7. Följ anvisningarna för att ange certifikatinformationen.

  Ett certifikat skapas på den plats som du anger, till exempel i din användarmapp. Kopiera certifikatfilen och spara på en känd plats. Skriv även ned lösenordet.

  Obs! Om en certifikatfil inte skapas ersätter du "-keystore mittnamn.keystore" med en målsökväg som du har tillgång till (t.ex. -keystore c:\users\bob\bobcert.keystore).

Bygg appen

Använd lämplig metod för att bygga din Android-app, .apk-fil.

För inbyggda Android-appar ska du läsa Bygga inbyggda DPS Android-appar.

Se följande information för användning av äldre Android-appar Skapa äldre DPS-appar för Android-enheter.

Konfigurera direktköp i appen (Google Play)

Du kan använda Googles direktköpstjänst för att sälja enskilda folios i ditt visningsprogram. DPS stöder för närvarande inte Google Play-prenumerationer.

Konfigurera direktköp i appen innan innehållet blir tillgängligt för kunder.

(Enbart för äldre AIR Android-appar) Även om du erbjuder försäljning via abonnemangstjänst ska du ställa in fakturering i appen för varje försäljningsfolio. Annars får kunderna ett felmeddelande när de klickar på köpknappen.

 1. Använd webbplatsen för Google Play-utvecklare för att överföra anpassade visningsprogram (.apk).

  • Om ditt program inkluderar fakturering i appen kräver Google Play nu att du sladdar upp appen (.apk-fil) med hjälp av fliken Beta Testing i APK-sektionen.
  • Om du inte vill publicera ditt program i butiken innan du har konfigurerat direktköp i appen så klickar du på Save (Spara) istället för Publish (Publicera) när du skickar in det slutgiltiga programmet.
 2. Följ anvisningarna i hjälpavsnittet Administering In-app Billing (Administrera direktköp i appen). Tänk på följande när du går genom dessa steg:

  • Ange exakt samma produkt-id för direktköp när du konfigurerar Androids direktköpstjänst som du använder när du publicerar folion med Adobe-verktygen. Produktens id-nummer kopplar folion till direktköpsobjektet.
  • Under inköpstyp markerar du Managed (Hanterad) – inte Unmanaged (Ohanterad). Annars kan kunderna inte returnera köpen.
  • Adobe stöder för närvarande inte Androids återbetalningsfunktion.
  • Kom ihåg den information du anger för den offentliga nyckeln. Adobe behöver denna information för att aktivera direktköp i appen.
 3. Kopiera och klistra sedan in den delade nyckeln i Android-fältet i "delade hemligheter" så som det beskrivs i DPS online-hjälpen Verktyget Account Administration. Därefter kan du logga in i Folio Producer Organizer.

  Sök efter värdet för den offentliga nyckeln på https://play.google.com/apps/publish. Klicka på Redigera profil och kopiera sedan texten i fältet för den offentliga nyckeln. Ange även värdet för den offentliga nyckeln i Adobes verktyg Account Administration som finns på DPS-kontrollpanelen. Lägg till värdet för den offentliga nyckeln i området delad hemlig information i programkontot.

 4. Logga in i DPS-kontrollpanelen, klicka på Folio Producer och öppna Folio Producer Organizer.

Överför .apk-filen till Android-enheten

För inbyggda appar kräver din Android-surfplatta eller -telefon Android 4.0.3 eller senare. För äldre Android-appar kräver din Android-surfplatta Android 2.3 eller senare.

 1. Tillåt att enheten installerar program som inte kommer från Android Market. På en Samsung Galaxy går du till exempel till Settings > Applications (Inställningar > Program) och markerar Unknown sources (Okända källor). Du kan avmarkera detta alternativ igen när installationen är klar.
 2. Anslut enheten till datorn. Om det behövs kan du montera enheten så att du kan öppna mappen och se filerna. Om enheten inte syns på datorn kan du titta på Android File Transfer.
 3. Öppna ett filhanteringsprogram, till exempel My files (Mina filer), och tryck på viewer.apk-filen för att installera programmet.

Testa Android visningsprogramapp

Till skillnad från Apple kräver inte Google ett godkännande innan appar får skickas till Google Play. Du bör däremot testa filen för ditt anpassade visningsprogram (.apk) innan du skickar den till Google.

 1. Överför det anpassade visningsprogrammet (.apk-filen) till enheten enligt anvisningar i föregående avsnitt.
 2. Publicera din folio till Distribution Service (verkställansserver) som Offentlig. Som produkt-ID rekommenderar Adobe att du använder formatet "com.publisher.publication.monthyear" för namn på din folio. För appar som ska säljas måste du kontrollera att detta produkt-ID stämmer med produkt-ID som du ställt in för fakturering i appen.

 3. Öppna det anpassade visningsprogrammet och kontrollera att du kan hämta offentliga folios till visningsprogrammet. Testa folios.

Om ditt program inkluderar fakturering i programmet ska du läsa avsnittet om att ställa in fakturering i programmet. För att testa fakturering i appen ska du läsa Ställa in testkonton och Testa fakturering i appen.

Visningsbegränsningar i Android

En fullständig lista över funktioner som stöds i iOS visningsprogram men inte i Android visningsprogram finns i Lista med DPS-stödda funktioner och Skillnader mellan iOS och Android visningsprogram.

Skicka appen till Google Play

Du kan få mer information om att publicera program på Google Play om du går in på:

http://developer.android.com/guide/publishing/publishing.html

 1. Om du inte redan har registrerat dig som Google Play-utvecklare kan du göra det på http://play.google.com/apps/publish.

 2. Fyll i informationen för din app.

 3. Om ditt program innehåller fakturering i appen ska du göra du följande:

  • Använd sektionen Produkter i appen för att specificera Produkt-ID:n för inköp i appen. När du publicerar folios ska du använda exakt samma produkt-ID som anges i det här avsnittet för att koppla köpet till den publicerade folion.
  • Hämta licensnyckeln (kallas även för ”produktnyckeln” eller ”delad hemlighet”) och kopiera den till fältet ”Androids delad hemlighet” i DPS Account Administration-portalen.
  • I APK-sektionen ska du ladda upp appen (.apk-fil) med hjälp av fliken Beta Testing.
 4. Efter att du har laddat upp APK-filen ska du klicka på Save (Spara) för att spara informationen utan att publicera. Klicka på Publish (Publicera) när du vill skicka programmet till Google Play.

Du bör inte ta bort en app som du publicerar av misstag. Avpublicera det istället. 

Om din Android-app har betalinnehåll av något slag måste du ange din offentliga nyckel (delad hemlighet) med hjälp av verktyget Account Administration

Mer information om prissättning av appar i Google Play finns i avsnittet Sälja egna program i Google Play Hjälp.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?