Självstudiekurs 1: kort översikt över självstudiekurserna

Genomför den här självstudiekursen om du vill få en kort översikt över processen för att skapa folios. Gå vidare till nästa självstudiekurs om du vill genomföra de mer avancerade kurserna.

Skapa en folio och en artikel

Använd panelen Folio Builder för att skapa en folio och lägga till artiklar i folion. Du kan skapa artiklar med hjälp av två olika metoder. En metod är att öppna InDesign-dokumentet och använda alternativet Lägg till artikel. Den andra metoden är att importera artikeln från InDesign-filer. Importen av artiklar kräver att särskilda konventioner för namngivning av mappar eller filer används.

 1. Installera Folio Producer-verktygen för InDesign CS5 eller senare.

 2. Öppna panelen Folio Builder i InDesign. Välj Fönster > Tillägg > Folio Builder i InDesign CS5 eller CS5.5. Välj Fönster > Folio Builder i InDesign CS6.

  Det är inte obligatoriskt att logga in på panelen.

  Du måste inte logga in på panelen. Om du inte loggar in kan du skapa offlinefolios och förhandsgranska dem på en ansluten iPad (gäller endast Mac OS). En fördel med att logga in är att du kan överföra folios till Folio Producer-servern och hämta dem till en iPad eller en annan enhet genom att logga in på appen Adobe Content Viewer. Om du är Professional- eller Enterprise-prenumerant måste du dessutom logga in för att kunna skapa folios för en visningsprogramapp för flera folios.

 3. Klicka på Skapa ny folio för att skapa en ny folio och ange följande alternativ: Klicka på OK.

  • Ange ett folionamn, till exempel ”Självstudiekurs”.

  • Klicka på versionsnumret för visningsprogrammet och ange sedan den senaste versionen.

  • Välj både stående och liggande orientering. Du kommer nu att skapa både vågräta och lodräta layouter för alla artiklar i folion.

  • Klicka på mappikonerna under Förhandsgranska omslag och ange bilderna cover_v.jpg och cover_h.jpg i mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio.

  Skapa en ny folio

  Skapa sedan ett nytt dokument och lägg till det som en artikel.

 4. Skapa ett nytt dokument med liggande orientering och upplösningen 1 024 × 768 med alternativet Webb (InDesign CS5 eller CS5.5) eller Digital Publishing (InDesign CS6) valt för Återgivning. Spara dokumentet som ”test_h.indd”. Lägg till text eller bilder.

  Du behöver bara spara dokument med suffixen _h och _v om du vill importera dem. Vi rekommenderar dock att du lägger till ändelserna _h- och _v i InDesign-dokument så att du kan importera dem vid ett senare tillfälle.

 5. Välj Lägg till artikel på menyn på panelen Folio Builder för att skapa en artikel. Ange artikelnamnet, t.ex. ”test”, och klicka på OK.

 6. Dubbelklicka på testartikeln på panelen Folio Builder eller klicka på pilen till höger om artikeln för att visa layoutvyn.

  Observera att bara den liggande layouten visas.

  Liggande vy av panelen Folio Builder

 7. Gör något av följande:

  • (InDesign CS5/CS5.5) Använd alternativet Webb för Återgivning för att skapa ett nytt dokument med stående orientering och upplösningen 768 × 1 024. Spara dokumentet som ”test_v.indd”. Lägg till text eller bilder.

  • (InDesign CS6) Använd alternativet Digital Publishing för Återgivning för att skapa ett nytt dokument med stående orientering och upplösningen 768 × 1 024, eller skapa en alternativ layout med stående orientering och upplösningen 768 × 1 024. Nackdelen med att skapa alternativa layouter är att du för närvarande inte kan importera dokument med alternativa layouter, utan endast kan använda metoden Lägg till artikel.

 8. Kontrollera att du är i layoutvyn på panelen Folio Builder och lägg till den stående layouten genom att klicka på Lägg till layout.

  Nu visas både liggande och stående layouter i layoutvyn.

Ändra folio- och artikelegenskaper

Det finns tre vyer på panelen Folio Builder: foliovyn, artikelvyn och layoutvyn.

 1. Öva dig i att navigera i de tre panelvyerna.

 2. Klicka två gånger på den övre vänstra pilen för att komma tillbaka till foliovyn. Markera folion och välj sedan Folioegenskaper på panelen Folio Builder.

 3. Ange ett Publikationsnamn, t.ex. ”Sample Folio”.

  Publikationsnamnet är inte samma som folionamnet. Publikationsnamnet är det som visas i visningsprogrammet. Folionamnet visas på panelen Folio Builder och i Folio Producer.

  Dialogrutan Folioegenskaper.

 4. Om du inte redan har gjort det, anger du bilder för Förhandsgranskning av omslag (finns i mappen CityGuide_Folio) och klickar sedan på OK.

  Omslag förhandsvisas i visningsprogrambiblioteket. Omslag måste förhandsvisas innan appen publiceras.

 5. Dubbelklicka på folion på panelen Folio Builder för att bläddra till artikelvyn. Markera testartikeln och välj Artikelegenskaper på panelmenyn i Folio Builder.

  Observera att det finns ett titelfält i dialogrutan Artikelegenskaper. Artikeltiteln visas i visningsprogrammet. Artikelnamnet visas på panelen Folio Builder och i Folio Producer. Använd artikelnamnet och inte artikeltiteln när du skapar länkar till andra artiklar.

  Dialogrutan Artikelegenskaper

 6. Ange artikelegenskaperna och klicka på OK.

Importera artiklar

Du har nu skapat en artikel genom att öppna källdokumentet och välja Ny artikel. En alternativ metod är att importera artiklar. Du kan importera en enstaka artikel eller flera artiklar om du använder den mappstruktur och de filnamngivningskonventioner som krävs. När artikelmapparna importeras måste InDesign-dokumenten i dem ha suffix som anger om de är lodräta eller vågräta: ”_v” för lodräta (vertical) och ”_h” för vågräta (horizontal).

Peka på en artikelmapp när du importerar en artikel. När du importerar flera artiklar pekar du på en foliomapp som innehåller artikelundermappar.

Obs!

Öppna källdokumenten i mappen TutorialAssets och kontrollera att alla länkar är uppdaterade och att filerna har sparats innan du importerar artiklar. Se Komma igång med självstudiekurserna.

 1. Välj Importera artikel på panelmenyn i Folio Builder i artikelvyn.

 2. I Artikelnamn skriver du Meridien Ad.

 3. Klicka på mappikonen Plats och navigera till mappen TutorialAssets > Meridien_Folio > WiFi_Ad. Klicka på Öppna.

  Importera en enstaka artikel

 4. Importera och skicka artikeln genom att klicka på OK

  Nu importerar du flera artiklar till en foliomapp. Om du importerar en hel folio importeras varje undermapp i foliomappen som en separat artikel.

 5. Välj Importera artikel på panelmenyn i Folio Builder i artikelvyn.

 6. Välj Importera flera artiklar.

 7. Klicka på mappikonen Plats och navigera till TutorialAssets > CityGuide_Folio. Klicka på Öppna.

 8. Importera artiklarna i foliomappen genom att klicka på OK.

  Panelen Folio Builder efter att artiklar har importerats

  Artiklarna importeras. Om din foliomapp innehåller en sidecar.xml-fil fylls artikelegenskaperna i.

 9. Navigera till foliovyn, välj självstudiekursfolion och klicka på Förhandsgranska.

Om du redigerar källdokumentet för en artikel måste du uppdatera artikeln för att kunna se ändringarna i förhandsvisningen. Markera artikeln och välj Uppdatera på panelen Folio Builder.

Förhandsgranska innehåll

Du kan förhandsgranska artiklar och folios i Desktop Viewer eller Adobe Content Viewer på en mobil enhet. Desktop Viewer är ett bra sätt att snabbt förhandsgranska en layout, men du bör för säkerhets skull även vid ett senare tillfälle förhandsgranska layouten på en iPad eller en annan mobil enhet.

Du kan inte förhandsgranska artiklar i PDF-format i Desktop Viewer. Du kan däremot förhandsgranska den aktuella layouten.

 1. Låt en av layouterna vara öppen och välj Arkiv > Förhandsgranska folio.

  Artikeln visas i Desktop Viewer. Om du skapar artiklar med bildformatet PNG eller JPG kan du använda Desktop Viewer för att förhandsgranska antingen artiklar eller folios.

 2. Avsluta Desktop Viewer.

 3. Om du har en iPad installerar du Adobe Content Viewer och ansluter din iPad till din Mac OS-dator (funktionen Förhandsgranska på enhet stöds inte i Windows). Starta Adobe Content Viewer på din iPad.

 4. På panelen Folio Builder markerar du den självstudiekursfolio du skapade, klickar på alternativet Förhandsgranska på panelens nedre del och väljer sedan Förhandsgranska på [enhetens namn].

Om du använder en Windows-dator eller föredrar att förhandsgranska folios genom att överföra och hämta dem kan du logga in på panelen Folio Builder och överföra din folio till acrobat.com-servern. Använd sedan samma Adobe-id som du använde för att logga in på panelen Folio Builder för att logga in på Adobe Content Viewer på din iPad. Se till att den mobila enheten är ansluten till Internet.

Om du vill ta bort folion och alla dess artiklar markerar du folion på panelen Folio Builder och klickar på papperskorgen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto