Komma igång med självstudiekurserna

I de här självstudiekurserna får du lära dig att konvertera InDesign-dokument till ett digitalt format som kan läsas på mobila enheter, t.ex. iPad. Genomför den första lektionen för att få en snabb översikt över självstudiekurserna. Hoppa över den första självstudiekursen om du vill gå vidare till de mer avancerade kurserna.

Du behöver InDesign CS5 eller senare med uppdaterade versioner av Folio Producer-verktygen för att kunna genomföra självstudiekurserna.

Ladda ned källresurserna för självstudiekurserna genom att klicka på följande länk:

Hämta

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto