Versionsinformation om Illustrator CC 17.0.2

Viktigt: Den här uppdateringen (Illustrator CC 17.0.2) är endast avsedd för Mac-datorer.

Den här uppdateringen (17.0.2) innehåller korrigeringar av fel och förbättringar av stabilitet. Den här uppdateringen åtgärdar även problem med att starta Illustrator efter en tidigare uppdatering (17.0.1).

Systemkrav

De senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs.

Lösta problem

Följande problem har åtgärdats i den här versionen:
  • Ut- och inzoomningsfunktionen fungerar inte om Magic Mouse eller Trackpad används med Alt/Option-tangenterna.
  • Kortkommandon fungerar inte med Magic Mouse.
  • När en DWG-fil monteras läses den översta teckningen in i monteringsverktyget, medan övriga teckningar monteras i dokumentet automatiskt.
  • Det går inte att spara en fil från Illustrator om förhandsvisning är aktiverat och visas i en Windows-dialogruta.
  • Alla lager i DWG-filen importeras till ett enda lager även om alternativet Sammanfoga lager är inaktiverat.
  • Vid kopiering från ett dokument till ett nytt dokument skapas mängder av oönskade färgrutor och Illustrators prestanda försämras.
  • Om dialogrutan Exportera öppnas och sedan stängs (knappen Avbryt) när en fil sparas (Arkiv > Spara) visas dialogrutan Spara som i Illustrator.
  • Illustrator startar inte om en tidigare uppdatering (17.0.1) har installerats.
  • Ytterligare korrigeringar av stabilitet.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto