Versionsinformation om Illustrator CC 2015 (19.2)

Systemkrav

De senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla testversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och logga in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

Du måste acceptera licensavtalet och garantivillkoren för att använda den här produkten. Mer information finns på www.adobe.com/go/eulas_se. För att produkten ska fungera krävs aktivering och registrering via internet. Telefonaktivering är inte tillgänglig. Mer information finns på www.adobe.com/go/activation_se.

Med Adobes enanvändarlicens kan en produktlicens installeras på två datorer (t.ex. en arbetsdator och en hemdator) förutsatt att programvaran används av samma person och inte samtidigt på båda datorerna.

Obs!

Om du vill installera produkten på en tredje dator måste du först inaktivera programmet på en dator. Välj Hjälp > Logga ut om du vill inaktivera.

Nya funktioner

Nya funktioner och förbättringar listas och beskrivs på sidan Sammanfattning av nya funktioner.

Borttagna funktioner

Synkronisera inställningar

Synkronisera inställningar har tagits bort i Illustrator CC 2015.2. Den befintliga tjänsten i Illustrator CC 2014 kommer inom kort att tas bort.

CC Charts (förhandsversion)

Teamet bakom Illustrator har beslutat sig för att tillfälligt dra tillbaka Charts och göra om designen av funktionen. Förhandsversionen av Charts kommer inte att ingå i novemberversionen 2015 av Illustrator. Mer information finns i Vanliga frågor om Creative Cloud Charts.

Besök Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i samtliga Creative Cloud-program.

Problem som har åtgärdats

Följande problem har åtgärdats i den här versionen av Adobe Illustrator:

 • (Mac) Högerklickning fungerar inte på El Capitan vid användning av dubbla bildskärmar (4070053).
 • Illustrator kraschar efter markering/namnbyte/borttagning av lager som inte har en insättningspunkt efter växling mellan dokument (4026736).
 • (Windows) Namn på nya dokument visas felaktigt vid användning av japanska tecken (5C eller SurrogatePairJP) (4026386).
 • (Icke-engelskt OS) Värden i numeriska redigerbara fält ökar när fokus flyttas från fältet efter utskrift till PostScript (4026374).
 • (Icke-engelskt OS) Inställningsfiler i Illustrator kan inte användas efter utskrift av dokumentet till PostScript (4026330).
 • (GPU) Drivrutinvarning bör innehålla en hyperlänk till ett kunskapsdatabasartikel som innehåller ytterligare felsökningsinformation (4025630).
 • (Windows) Vissa koreanska tecken är oläsliga i vissa paneler och menyer på japanska operativsystem (4025571).
 • (GPU) Illustrator kraschar när en fil sparas till EPS-format (4025008).
 • (GPU) Icke-ursprungliga teckningar renderas inte (4024804).
 • (GPU) Fel inträffar vid montering, kopiering eller inklistring av bifogade icke-ursprungliga teckningar (4024661).
 • (Windows) Teckenalternativ visar oläslig text (4023470).
 • Kantutjämningsproblem med tunna linjer och fyllda banor (4021777).
 • Kantutjämningsproblem med vissa delar av banor (4021767).
 • Kantutjämning skapar artefakter (linjer eller punkter) vid kanterna av överlappande objekt i övertoningsläge (4021764).
 • (GPU) På datorer med flera GPU:er inaktiveras GPU-funktionen även om bara en GPU saknar stöd (4021342).
 • Meddelandet ”Kompatibel GPU hittades inte” kan vara felaktigt  (4021326).
 • Bibliotek slutar svara när resurser läggs till (4017829).
 • (Windows, GPU) GPU-funktionen fungerar inte och Illustrator kraschar vid start (4014175).
 • (GPU) Otillräcklig information om GPU:er på datorer med flera GPU:er (4012064).
 • Behance fungerar inte trots att konfigurationen är korrekt (4011280).
 • Stödlinjer visas som heldragna linjer även det angetts att de ska ha ett prickat utseende på panelen Inställningar. (4008022).
 • (Mac) Förhandsvisning av fil i dialogrutan Öppna (kolumnvy) visar bara en del av bilden. (3998672).
 • (Windows, GPU) Operativsystemet svarar inte vid teckning i GPU-läge.  (3996015).
 • (GPU) Blandning av objekt eller grupper i en urslagningsgrupp återges inte korrekt (3993709).
 • Typekit visar inte meddelanden som baseras på typen av konto och tillhörande behörigheter (3993373).
 • Miniatyrbilder av filer uppdateras inte om bildens namn innehåller japanska tecken (3992514).
 • (GPU) Feedback för Penna slutar fungera. (3990401).
 • Montering/länkning/inbäddning av EPS-teckningar med Type 42-teckensnitt renderas inte (3990277).
 • (GPU) Illustrator växlar till i konturläge i CPU-läge för filer som har nätövertoning på zoomnivå 6 400 % eller mer (3990108).
 • (Windows) Återgivningsproblem vid användning av blandningsläge på objekt (3985073).
 • (GPU) Länkade EPS- och PDF-filer återges inte korrekt (3970562).
 • En dubbel kant syns vid storleksändring av radien för rundade hörn med hörnwidgeten (3965177).
 • Artefakter visas vid flera överlappande banor (3927319).
 • (Mac) Illustrator kraschar när objekt flyttas/dras/släpps mellan paneler om Chrome-tillägget Pushbullet är installerat på datorn (3864165).

Kända fel

Besök Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i samtliga Creative Cloud-program.

Onlineresurser

Adobes allmänna community finns på https://community.adobe.com.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och hur du kommer igång med program går du till http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_Illustrator_support_se.

Kundsupport

Om du vill kontakta Adobes kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/customer_support_se där du kan få hjälp med frågor som rör produktinformation, försäljning, registrering och annat.

För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/, klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?” och klickar sedan på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto