Versionsinformation om Illustrator CC 2015

Systemkrav

De senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla testversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och logga in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

Du måste acceptera licensavtalet och garantivillkoren för att använda den här produkten. Mer information finns på www.adobe.com/go/eulas_se. För att produkten ska fungera krävs aktivering och registrering via internet. Telefonaktivering är inte tillgänglig. Mer information finns på www.adobe.com/go/activation_se.

Med Adobes enanvändarlicens kan en produktlicens installeras på två datorer (t.ex. en arbetsdator och en hemdator) förutsatt att programvaran används av samma person och inte samtidigt på båda datorerna.

Obs!

Om du vill installera produkten på en tredje dator måste du först inaktivera programmet på en dator. Välj Hjälp > Logga ut om du vill inaktivera.

Nya funktioner

Nya funktioner och förbättringar listas och beskrivs på sidan Sammanfattning av nya funktioner.

Kända fel

Besök Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i samtliga Creative Cloud-program.

Onlineresurser

Adobes allmänna community finns på https://community.adobe.com.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och hur du kommer igång med program går du till http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_Illustrator_support_se.

Kundsupport

Om du vill kontakta Adobes kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/customer_support_se där du kan få hjälp med frågor som rör produktinformation, försäljning, registrering och annat.

För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/, klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?” och klickar sedan på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto