Versionsinformation om Illustrator CS6 16.0.1

Systemkrav

De senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs

Lösta problem

Följande problem har åtgärdats i den här versionen:

 • Ibland stängs Illustrator oväntat om du inte har skrivrättigheter för mappen Inställningar.
 • När Illustrator startas visas felmeddelandet ”Det går inte att ange det maximala antalet filer att öppna”.
 • Ibland skapar inte Spara för webben bilder med de angivna måtten.
 • Kopiera-klistra in från andra program fungerar inte som väntat om du använder en urklippshanterare från tredje part.
 • Endast Windows 7: Ibland stängs Illustrator oväntat när du flyttar markören i navigeringspanelen.
 • Om Alla oanvända färgrutor markeras och tas bort tas den överordnade tonrutan som inte används bort.
 • När Kotoeri-textinmatning används går det inte att ändra markeringen till en annan odedikerad textgrupp med höger/vänster piltangent.
 • Det går att spara som PDF/X-4, även om det finns odefinierade specialtecken i dokumentet.
 • Ibland fungerar inte sammanhangsberoende alternativ konsekvent. De ligaturer som visas i CS6 skiljer sig från tidigare versioner.
 • Om både standardligaturer och sammanhangsberoende alternativ är aktiverade kan det se ut som att viss text saknas.
 • Det går inte att göra inställningar i dialogrutan Spara som PDF om filen redan sparats som PDF med alternativet Komprimering > Komprimera text och teckningar inaktiverat.
 • Text med effekten Skugga/ytterglöd kan inte redigeras i sparade dokument och kan orsaka en programkrasch.
 • Omforma-kommandon fungerar inte som väntat om alternativet Omforma mönster används tillsammans med läget Mönsterdefinition.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto