Creative Cloud Charts (förhandsversion) introducerades i juniversionen 2015 av Illustrator CC som en förhandsversion av teknik för att samla in feedback från kunderna om den nya tjänsten. Baserat på denna feedback har Illustrator-teamet beslutat att pausa Charts och gå igenom funktionsdesignen igen. Förhandsversionen av Charts kommer inte att ingå i novemberversionen 2015 av Illustrator.

Efter 30 november 2015 konverteras diagram i Illustrator-dokument till Illustrators standardvektorgrafik när dokumenten öppnas. Kunder som har diagramdata som de vill spara kan fram till 15 januari 2016 besöka Creative Cloud Charts-tjänsten och kopiera sina diagramdata till ett kalkylblad som kan sparas på datorn. Mer information finns i Vanliga frågor om Creative Cloud Charts.

Med den nya Creative Cloud-tjänsten Creative Cloud Charts (CC Charts) kan formgivare skapa spännande diagram och infografik.

Illustrator stöder följande typer av diagram:

Skala efter värde-diagram

Nu kan du använda vilken bild du vill för att visa värden i ett diagram. Användarna har nu större kontroll över diagramelementen och kan göra mer med dem. De kan anpassas så att diagrammen blir snyggare utan att länken till underliggande data bryts.

Kolumndiagram

Visa numeriska data med kolumndiagram (histogram). Du kan redigera data eller layouten på diagrammet från webbvyn CC Charts.

Så här ser ett typiskt arbetsflöde ut:

 1. Använd CC Charts för att skapa ett kolumndiagram eller dra ett tillgängligt diagram från ett bibliotek i bibliotekspanelen till ritytan.
 2. (För skala efter värde-diagram) i Illustrator:
 3. Klicka på Redigera på Creative Cloud i snabbmenyn för diagramobjekt. En ny webbläsarflik eller ett fönster öppnas.
 4. I webbläsargränssnittet:

Skapa ett helt nytt diagram
Kom igång!

Webbvyn i Creative Cloud Charts

Allt händer här!

Redigera diagramlayouten 
Flytta saker – anpassa!

Diagramalternativ
Ändra layouten – anpassa!

Redigera diagrammets utseende
Ändra utseendet – anpassa!

Importera/definiera diagramdata

Lägg in dina siffror!

Redigera diagramdata
Visa betydelsen av dina siffror!

Tala om för oss vad du tycker
En kort enkät som ger dig möjlighet att tala om för oss hur vi sköter oss.


Skapa ett nytt diagram

 1. Välj CC Charts-verktyget på verktygspanelen (kortkommando: J).

 2. Klicka och dra i ritytan och skapa ett diagram i önskad storlek.

  Obs!

  Om ett kolumndiagram inte visas kan du använda snabbmenyn CC Charts som beskrivs i nästa steg för att ändra diagramtyp till Kolumndiagram.

 3. Klicka på diagrammet för att visa snabbmenyn i CC Charts.

  Snabbmeny för CC Charts
  Snabbmeny för CC Charts

  Använd Charts-menyn till att

  1. Ändra diagramtyp.
   Obs! Illustrator stöder för närvarande skala efter värde-diagram  och kolumndiagram .
  2. Duplicera det aktuella diagrammet .
  3. Redigera diagraminformationen och layouten i webbvyn i Creative Cloud Charts.

Webbvyn i Creative Cloud Charts

När du har skapat ett kolumndiagram och vill arbeta med layouten, importera eller ändra data måste du redigera diagrammet online via Creative Cloud.

När du redigerar ett diagram på Creative Cloud kan du göra mer än att bara ändra diagrammets uppgifter och utseende.

 • Detaljer. Klicka på länken för att visa detaljer om diagrammet.
 • Zooma. På fliken Diagram kan du ange ett zoomvärde, anpassa diagrammet till det tillgängliga utrymmet eller visa en realistisk vy i skala 1:1.
  Obs! Zoomvärdet är endast till för visning och påverkar inte måtten på illustrationen i diagrammet.
 • Dela. Klicka på Dela > Skicka länk för att vidarebefordra en länk till bilden på diagrammet till mottagaren.
 • Funktionsmakron. Välj bland följande funktionsmakron:
  • Döp om. Ange ett nytt namn på diagrammet.
  • Ta bort. Ta bort diagrammet.

Sammanhangsberoende alternativ för kolumndiagram

För kolumndiagram kan du ändra layouten för:

 • Hela diagrammet
 • Värdeaxeln (Y)
 • Kategoriaxeln (X)
 • Diagramdata

Alternativen som är tillgängliga för de olika delarna av kolumndiagrammet är specifika för den delen. Dessa alternativ beskrivs i nästa avsnitt i den här artikeln.

Hela diagrammet

(Standard) Klicka någonstans i kolumndiagrammet

Värdeaxeln (Y):

Klicka på Y-axeln, dvs. själva axeln eller de värden som visas på den

Värdeaxeln (Y)

Kategoriaxeln (X):

Klicka på X-axeln, dvs. själva axeln eller de kategorier som visas på den

Kategoriaxeln (X) i Illustrator

Diagramdata:

Klicka på diagramdatavärdena.

Diagramdata i Illustrator

Ändra diagramlayout

 1. Markera ett diagram i Illustrator och gör sedan något av följande:

  • Klicka på diagrammets kontextwidget och klicka sedan på Redigera i Creative Cloud Charts
  • Klicka på Redigera i Creative Cloud Charts på kontrollpanelen
  • Högerklicka på diagrammet och klicka sedan på Redigera i Creative Cloud Chart
 2. Se till att du är på fliken Diagram i webbläsarfönstret som öppnas.

  Varje diagramtyp innehåller ett antal olika alternativ du kan ställa in. Klicka på fliken för respektive diagram nedan.

 3. Klicka på Spara för att spara ändringar i layouten.

Diagramalternativ

Skala efter värde-diagram

Alternativ för att redigera utseendet på diagrammet:

Skala
 • Område: storleken på illustrationen skalanpassas enligt data.
 • Töj för att passa: illustrationen töjs i den riktning som du väljer.
Töj illustration

Alternativet är tillgängligt när Skala = Töj för att passa:

 • Vertikalt: illustrationen töjs i vertikal riktning för att presentera datavärden.
 • Horisontellt: illustrationen töjs i horisontell riktning för att presentera högre datavärden.
Layout
 • Flöde. Illustrationerna ordnas enligt inställningarna för Riktning, Justera och Mellanrum.
 • Frihand. Du kan flytta illustrationen manuellt.  
Riktning

Alternativet är tillgängligt när Layout Flöde:

 • Vänster till höger
 • Uppifrån och ned
Justering

Alternativet är tillgängligt när Layout Flöde:

 • Justerad i nederkant:
 • Mittenjusterad:
 • Justerad mot överkant:
Mellanrum

Alternativet är tillgängligt när Layout Flöde

Använd reglaget för att ändra mellanrummet mellan successiva illustrationer.

Kolumndiagram

Som standard visas de olika redigeringsalternativen.

Obs!

Vissa alternativ är gemensamma för olika delar av kolumndiagrammet. Av utrymmesskäl upprepas inte de vanligaste alternativen.

Diagramelement

Diagram
 • Datarubriker: Datarubriker för varje kolumn
KATEGORIAXELN (X)
 • Axellinje: X-axelns linje
 • Axelrubriker: Rubriker för de kategorier som visas på X-axeln
 • Skalmarkeringar: Markeringar från X-axeln till axelrubrikerna 
VÄRDEAXELN (Y)
 • Stora stödlinjer: Diagramlinjeindikatorer för värdena på Y-axeln
 • Mindre stödlinjer: Diagramlinjeindikatorer för de mellanvärdena på Y-axeln

Mellanrum

 • Mellan kolumner: Avståndet mellan kolumndiagram i en uppsättning. Värdet är en procentandel av kolumndiagrammets bredd
 • Mellan uppsättningar: Avståndet mellan olika kolumnuppsättningar

Diagramstorlek

 • B: Diagrammets bredd i pixlar
 • H: Diagrammets höjd i pixlar
 • : Ändras bredd eller höjd proportionerligt uppdateras de andra måtten. Lås upp om du vill ändra måtten oberoende av varandra.

Om du vill ändra de specifika alternativen för värdeaxeln (Y) eller kategoriaxeln (X) klickar du på respektive axel.

Axelskala (Y-axeln)

Ändra skalan för data och stödlinjer på Y-axeln

ÅSIDOSÄTT SKALA
 • Min: Det lägsta värdet för data på Y-axeln
 • Max: Det högsta värdet för data på Y-axeln
STÖDLINJER
 • Stora: Skalan för stora stödlinjer på Y-axeln
 • Mindre: Skalan för mindre stödlinjer på Y-axeln

Axelläge (Y- och X-axeln)

POSITION
 • Vänster: (standard) Placerar Y-axellinjen till vänster om diagrammet
 • Höger: Placerar Y-axellinjen till höger om diagrammet

Streckmarkeringar (Y/X-axel)

POSITION
 • Utanför: (Standard) Placerar skalmarkeringarna utanför Y-axeln
 • Innanför: Placerar skalmarkeringarna innanför Y-axeln

Klicka på en rubrik i diagrammet om du vill ändra alternativ för datarubriken

Axelns position

POSITION
 • Utanför: (Standard) Placera datarubrikerna ovanför diagrammets kolumner
 • Mitten: Placera datarubrikerna mitt i diagrammets kolumner

Rubrikformat

Format

Välj format på datarubrikerna

 • Siffror: Visa datarubrikerna som numeriska värden. Välj antal decimaler och tusentalsavgränsare
 • Valuta: Visa datarubrikerna som valuta. Välj antal decimaler, tusentalsavgränsare och valuta.
 • Procent: Visa datarubrikerna som procent. Välj antal decimaler och tusentalsavgränsare.
 • Matematisk: Visa datarubrikerna med matematisk notation. Välj antal decimaler.

Redigera diagrammets utseende

Du kan ändra utseendet på diagrammet. Till exempel kan du ändra illustrationen i skala efter värde-diagram eller färgen på staplarna i kolumndiagram.

Skala efter värde-diagram

Ersätta illustration i diagram

 1. Välj ett diagram i Illustrator.

 2. Gör en ny bild eller släpp en tillgänglig bild på arbetsytan i dokumentet.

  Obs!

  Avancerade bilder, till exempel objekt med nätövertoning, och rasterobjekt stöds inte.

  Dra och släpp illustrationerna till ett diagram för att ersätta de aktuella diagramobjekten
  Dra och släpp illustrationerna till ett diagram för att ersätta de aktuella diagramobjekten

Redigera illustrationer i diagram

 1. Välj ett diagram i Illustrator och klicka sedan på verktyget Direktmarkering (A).

 2. Markera en eller flera dataframställningar och ändra utseendet på objekten.

  Ändra utseendet på enskilda objekt för att lyfta fram specifika uppgifter.
  Ändra utseendet på enskilda objekt för att lyfta fram specifika uppgifter

  Obs!

  Vissa komplexa utseenden, som effekter och flera fyllningar, syns inte när du redigerar diagram i Creative Cloud. Dessa utseenden bevaras dock i Illustrator.

Kolumndiagram

Du kan ändra utseendet på ett helt diagram, alla staplarna i ett diagram, en stapelgrupp eller en enda stapel. Om du vill ändra utseendet på en viss del av ett diagram använder du funktionen för diagrammarkering i kolumndiagram.

Markering av del i diagram med hjälp av markeringsverktyget

Ett kolumndiagram innehåller olika markeringsnivåer. Illustrator har en detaljfunktion där du stegvis kan välja diagramkomponenter på olika nivåer.

För kolumndiagram fungerar detaljfunktionen för staplar i diagrammet, stödlinjer och axellinjer.

Använda detaljfunktionen på staplarna i ett diagram:

 1. Markera hela kolumndiagrammet genom att klicka en gång på en stapel i diagramområdet.
 2. Klicka en gång till på en stapel för att markera alla staplar.
 3. Klicka en gång till på en stapel för att markera en stapelgrupp.
 4. Klicka en gång till på en stapel för att markera en enskild stapel.

Använda detaljfunktionen på stödlinjerna:

 1. Markera hela kolumndiagrammet genom att klicka en gång i diagramområdet.
 2. Klicka en gång till på en stödlinje för att markera alla stödlinjer.
 3. Klicka en gång till på en stödlinje för att markera en enskild stödlinje.

Använda detaljverktyget på en axel:

 1. Markera hela kolumndiagrammet genom att klicka en gång i diagramområdet.
 2. Klicka en gång till på axeln eller dess skalmarkeringar för att markera axeln och skalmarkeringarna.
 3. Klicka på axellinjen för att markera axellinjen.
  ELLER
  Klicka på axelns skalmarkering för att markera skalmarkeringen.

Markering av del i diagram med hjälp av Direktmarkeringsverktyget

Med detaljfunktionen för diagram kan du stegvis gå ned i komponentnivåerna i ett diagram. Om du vill direktmarkera en komponent på den lägsta nivån kan du även använda direktmarkeringsverktyget.

Välj direktmarkeringsverktyget (A) om du vill markera en enda stapel och klicka på stapeln.

På samma sätt väljer du direktmarkeringsverktyget (A) och klickar på en linje om du vill markera en enskild stödlinje eller axellinje.

Ändra utseende på komponenter i kolumndiagram

Med komponentmarkeringsfunktionen för diagram kan du ändra utseendet på specifika diagramkomponenter.

Om du vill ändra färg på en grupp av staplar:

 1. Använd detaljfunktionen för att välja en grupp staplar.
 2. Välj en färg som ska användas på staplarna med Fyllning i Illustrator.
Ändra utseende på komponenter i kolumndiagram

På samma sätt kan du ändra färg på de andra stapelgrupperna. Du kan även ändra utseendet på stödlinjerna.

 1. Använd detaljfunktionen och markera stödlinjerna.
 2. Ändra linjerna till prickade linjer med Linje i Illustrator.
Ändra utseende på komponenter i kolumndiagram

Du kan även ändra utseendet (till exempel teckensnittsfamilj och teckenstorlek) på texten i diagrammet.

Markera hela diagrammet.

 1. Öppna Teckenpanelen (Fönster > Text > Tecken).
 2. Välj bland alternativen på Teckenpanelen och ändra utseendet på texten.

Du måste använda direktmarkeringsverktyget för att markera specifika textobjekt i diagrammet.

Importera/definiera diagramdata

Obs!

Kom ihåg att klicka på Tillämpa och sedan på Spara för att vara säker på att diagrammet i Illustrator uppdateras när du gör en ändring på Diagram-fliken.

 1. Markera ett diagram i Illustrator och gör sedan något av följande:

  • Klicka på stiftet under diagrammet och klicka sedan på Redigera i Creative Cloud Charts
  • På kontrollpanelen klickar du på Redigera i Creative Cloud Charts
  • Högerklicka på diagrammet och klicka sedan på Redigera i Creative Cloud Chart
 2. Klicka på fliken Data i webbläsarfönstret som öppnas.

 3. Klicka på Välj fil för att importera data från en textfil med kommaseparerade värden (.csv) eller en Microsoft Excel-fil (.xls eller .xlsx).

  Obs!

  Data som du importerar skriver alltid över befintliga data i diagrammet.

 4. (Viktigt) Klicka och dra med musen över de dataceller som ska visas i diagrammet bland de tillgängliga raderna och kolumnerna och klicka sedan på Tillämpa ().

  Området med förhandsversion av diagrammet uppdateras med de nya värdena som du har valt.

 5. Lägg till, ändra och finjustera uppgifterna och klicka sedan på Spara.

  Varje gång du klickar på Spara uppdateras diagrammet i Illustrator.

  Obs!

  Hur snabbt diagrammet uppdateras i Illustrator beror på hur snabb din internetanslutning är. Det kan variera från i princip omedelbart till upp till 12–15 sekunder.

Redigera diagramdata

Obs!

Kom ihåg att klicka på Tillämpa och sedan på Spara för att vara säker på att diagrammet i Illustrator uppdateras när du gör en ändring på Diagram-fliken.

 1. Markera ett diagram i Illustrator och gör sedan något av följande:

  • Klicka på stiftet under diagrammet och klicka sedan på Redigera i Creative Cloud Charts
  • På kontrollpanelen klickar du på Redigera på Creative Cloud Charts
  • Högerklicka på diagrammet och klicka sedan på Redigera i Creative Cloud Chart
 2. Klicka på fliken Data i webbläsarfönstret som öppnas.

 3. Klicka på en cell som innehåller data eller välj ett intervall med celler.

  Ett sammanhangsberoende stift () visas.

 4. Klicka på stiftets tre punkter () för att visa fler alternativ som är tillgängliga för markerade data.

 5. Välj ett alternativ på snabbmenyn för att infoga, ta bort eller sortera celler.

  Använd alternativen för att fortsätta arbeta med importerade eller tillgängliga data.
  Använd alternativen för att fortsätta arbeta med importerade eller tillgängliga data

 6. När du är klar klickar du på Tillämpa och sedan på Spara så att ändringarna införs i Illustrator.

Creative Cloud Charts (förhandsversion) – enkät

Vi vill gärna ha feedback. Tala om för oss hur vi sköter oss.

Här följer en kort enkät som hjälper oss att förstå hur nöjd eller missnöjd du är med funktionen Creative Cloud Charts (förhandsversion). Ange så detaljerad information du kan. Tack!

Länk till enkät: https://www.surveymonkey.com/s/CC_Charts_Feedback.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy