Arbetsflöden för att ändra form på segment och stöd för touch

Arbetsflödena för att ändra form på bansegment har förbättrats med stöd för att ändra form med touchstyrning på touchbaserade enheter.

I tidigare versioner av Illustrator gick det att ändra form på böjda bansegment med verktyget Direktmarkering, men handtagen var alltid begränsade till de ursprungliga vinklarna. Nu är omformning av segment obegränsad. Dessutom kan du nu omvandla raka segment till böjda banor genom att bara dra i själva segmentet. Det finns tre sätt att ändra form på bansegment.

Ritstift

 1. Tryck på Alt/Option när du använder ritstiftet.

 2. När du för markören över ett bansegment ändras den till markören Ändra form på segment.

 3. Om du drar ett segment ändras formen på bansegmentet

  En kombination av bansegmenten; formen har ändrats med verktyget Ritstift

  A. Ursprunglig form B. Markören Ändra form på segment visar ett segment som kan ändras C. När markören Ändra form på segment visas ändrar du segmentets form genom att klicka och dra. D. Ändra form på så många segment som behövs E. Den slutliga formen när åtgärden är klar 
 4. Släpp tangenten Alt/Option när du vill fortsätta rita med ritstiftet.

 5. Om du vill skapa ett halvcirkelsegment håller du ned Skift medan du ändrar form på ett segment. Genom att hålla ned Skift begränsar du handtagen till vinkelrät riktning och ser till att de är lika långa.

Verktyget Konvertera fästpunkt

 1. Välj verktyget Konvertera fästpunkt och för sedan markören över ett bansegment.

 2. När markören Ändra form på segment visas kan du ändra bansegmentets form genom att dra det.

  Teckning som modifierats genom att ett linjesegments form har ändrats med verktyget Fästpunkt

  A. Originalteckningar B. Ändra form på ett segment med verktyget Fästpunkt C. Ändrad form 
 3. Om du vill skapa en kopia av bansegmentet håller du ned Alt/Option medan du utför steg 2.

 4. Om du vill skapa ett halvcirkelsegment håller du ned Skift medan du ändrar form på ett segment. Genom att hålla ned Skift begränsar du handtagen till vinkelrät riktning och ser till att de är lika långa.

Direktmarkering

Om du använder verktyget Direktmarkering på ett rakt segment flyttas det. Om du däremot använder det på ett kurvsegment är omformningen obegränsad på samma sätt som verktyget Konvertera fästpunkt eller Ritstift

Begränsa handtag i vinkelrät riktning

Om du håller ned Skift medan du omformar med verktygen Ritstift, Konvertera fästpunkt och Direktmarkering begränsas handtagen i vinkelrät riktning. Det gör att du kan ändra form på kurvor till halvcirkelformer. Du kan också vara säker på att handtagen är lika långa.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy