Färghanteringsinställningar för bästa utskrift

Den här artikeln tar upp några problem som kan uppstå då foton skrivs ut med Photoshop Elements. Här beskrivs färghantering i Photoshop Elements och hur man uppnår bättre utskriftsresultat. Dessutom lär du dig att lösa problem som att horisontella/vertikala ränder uppstår på utskrifter, utskriftsresultatet är för mörkt eller ljust, fel på ICC-profil inträffar och att färgerna skiljer sig åt mellan utskrifter från PSE och andra program.

Färghantering

I Photoshop Elements, välj Arkiv > Skriv ut eller tryck Ctrl/Cmd + P. Välj din skrivare, klicka på Fler alternativ och välj sedan Färghantering i den vänstra kolumnen. Där hittar du tre viktiga inställningar:

Färghantering

Photoshop Elements erbjuder två alternativ i denna popup-meny:

 • Skrivaren hanterar färger
 • Photoshop Elements hanterar färger

Skrivaren hanterar färger

 • Vad innebär den här inställningen?
  Om du väljer det här alternativet utför Photoshop Elements den lägsta färgkonverteringen som krävs för att fotot ska kunna skrivas ut i en färgrymd som skrivaren stöder.
 • När bör den här inställningen användas?
  Den här metoden är användbar när du använder en bläckstrålefotoskrivare, eftersom varje kombination av papperstyp, utskriftsupplösning och ytterligare utskriftsparametrar (t ex utskriftshastighet) kräver en särskild profil. Till de flesta nya bläckstrålefotoskrivare medföljer drivrutiner som inkluderar någorlunda precisa profiler. Genom att låta skrivaren välja rätt profil sparar du tid och undviker misstag. Den här metoden rekommenderas även för dig som inte kan så mycket om färghantering.

Viktigt: Om du väljer den här metoden ska du också konfigurera skrivarinställningar och aktivera färghantering i din skrivardrivrutin.

 • Så här konfigurerar du skrivarinställningar på din skrivare:
  (endast Windows) Klicka på Skrivarinställningar under alternativet Färghantering i dialogrutan Fler alternativ. I dialogrutan som öppnas kan du ändra skrivarens inställningar. Inställningen finns under olika flikar i fönstret beroende på skrivare.

Photoshop Elements hanterar färger

 • Hur hanterar Photoshop Elements färger?
  När det här alternativet har valts sker färgkonverteringen i programmet och alla konverteringsdata skickas till utdataenheten (skrivaren). Noggrannheten för den här metoden styrs av hur korrekt den valda skrivarprofilen är.
  • Bildrymd visar den ICC-profil som hör till fotot.
  • Skrivarprofil låter dig välja lämplig ICC-profil för din kombination av skrivare, papper och bläck.
 • När bör den här inställningen användas?
  Den här inställningen används vanligtvis av avancerade användare. För varje specifik kombination av skrivare, papper och bläck kan du ha egna ICC-profiler.

Viktigt:Om du väljer det här alternativet är det viktigt att du inaktiverar färghantering i skrivaren.

Varning: Om du låter programmet och skrivaren sköta färghanteringen tillsammans vid utskrift blir resultatet osäkert.

 • Så här inaktiverar du färghantering på din skrivare:
  (endast Windows) Klicka på Skrivarinställningar under alternativet Färghantering i dialogrutan Fler alternativ. I dialogrutan som öppnas kan du ändra skrivarens inställningar. Inställningen finns under olika flikar i fönstret beroende på skrivare.

Obs!Alla skrivardrivrutiner har olika färghanteringsalternativ. Information om hur du stänger av färghanteringen hittar du i skrivarens specifikationer eller inställningar.

Du kan ändra skrivarinställningar från:

Windows

Mac OS

 • Photoshop Elements: Klicka på Fler alternativ > Färghantering i dialogrutan Skriv ut och sedan på Skrivarinställningar.
 • Kontrollpanelen: Klicka på Enheter och skrivare i Kontrollpanelen, högerklicka på en skrivare och klicka sedan på Utskriftsinställningar för att redigera skrivarinställningarna.
 • Utskriftsdialogrutan: Klicka på Visa detaljer och sedan på Färgmatchning. Beroende på vilken typ av skrivare som är tillgänglig väljer du ColorSync eller matchning med skrivare.

Tips: Matchning med skrivare ger bättre resultat.

Skrivarprofil

Markera den profil som skrivaren tillhandahåller som passar det papper du ska skriva ut på. Alternativet är nedtonat då Färghantering har ställts in på Skrivaren hanterar färger.

Återgivning

En datorskärm har fler färger och större mättnad än fotopapper. En digital bild kan bestå av fler färger än vad en skrivare kan återskapa. Färger som inte går att återskapa kallas för färger utanför kulöromfånget. Omfånget är i det här fallet den färgrymd som en enhet kan återskapa. Återgivningen avgör hur sådana färger hanteras.

 

Det finns fyra olika återgivningsalternativ i Photoshop Elements:

 

Egenskaper

Användningstillfälle

Nackdelar

Perceptuell

 

 • Återger färger som är naturliga för det mänskliga ögat. 
 • Byter ut färger utanför kulöromfånget mot närmaste färg inom kulöromfånget.
 • Ändrar färgerna inom kulöromfånget så att förhållandet mellan alla färger utanför och inom kulöromfånget förblir desamma.
 • Utskrift av övergångar och övertoningar.
 • Diabilder.

 

 • Sänker färger under omfångsgränsen och bibehåller dess förhållande, vilket kan göra bilden ljusare eller mindre mättad.

 

Mättnad

 • Prioriterar mättnad högre än färg. 
 • Förflyttar mättade färger till omfångets utkant, förstärker färgen.
 • Vektorbilder.
 • Diagram.
 • För att bevara färgmättnaden kan ibland nyanser förändras (blått blir grönt).
Undvik därför att använda alternativet för fotografier.
Relativa färgvärden
 • Byter ut färger utanför kulöromfånget mot närmaste färg inom kulöromfånget och bibehåller övriga färger inom kulöromfånget.
 • Förändrar bara bilden lite grann.
 • Utskrift av digitalkamerabilder.
 • Utskrift på matt papper.
 • Utskrift av skannade bilder.
 • Kan skapa ränder i övertoningar.

Absoluta färgvärden

 • Bra för korrektur. Lägger till papprets färg för simulering om så behövs.
 • För specifika färger, t.ex. färgerna i en logotyp       
 • Inte användbart för fotografier eftersom det skapar färgstick.
 • Inte användbart vid utskrift av skannade bilder eller kamerabilder.

Slutsats

Välj färghanteringsinställningar med ovanstående punkter i åtanke för att uppnå bättre utskriftsresultat med Photoshop Elements Editor. För mer information om övriga utskriftsrelaterade frågor, t.ex. att skrivaren inte hittas eller hur man väljer papperstyp och lösningar på detta, se Vanliga frågor och svar om utskrift | Photoshop Elements - Adobe.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?