Platser för inställningsfiler | Photoshop Elements och Premiere Elements

Photoshop Elements och Adobe Premiere Elements har flera olika inställningsfiler. Följande är en lista med de platser de finns på:

Windows

Inställningar för Photoshop Elements

Windows XP: C:\Documents and Settings\[användarnamn]\Application data\Adobe\Photoshop Elements\{versionsnummer}\Editor

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements\{versionsnummer}\Editor

Inställningar för Premiere Elements

Windows XP: C:\Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\Premiere Elements\{versionsnummer}

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Elements\{versionsnummer}

Inställningar för Elements Organizer

Windows XP: C:\Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\{versionsnummer}\Organizer

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\{versionsnummer}\Organizer

Kataloger för Element Organizer (standardplats)

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\Catalogs

Obs! Mappen Application Data/AppData i Windows är dold. För att hitta dessa, se Visa dolda filer, mappar, filnamnstillägg

Mac OS

Photoshop Elements

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/com.adobe.PhotoshopElements.plist

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe Photoshop Elements {versionsnummer} Paths

Mapp: /Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe Photoshop Elements {versionsnummer} Settings

Adobe Premiere Elements

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/com.Adobe.Premiere Elements.{versionsnummer}.plist

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/com.adobe.Adobe Premiere Elements.framework.plist

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/com.Adobe.Premiere Elements-{versionsnummer}.plist

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/com.Adobe.ASWrapper Server.{versionsnummer}.plist

Mapp:

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe/Premiere Elements/{versionsnummer}

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe/Premiere Elements {versionsnummer}

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe/Adobe ASWrapper Server/{versionsnummer}

Organizer

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/com.Adobe.Elements Organizer.{versionsnummer}.plist

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/com.adobe.photodownloader.plist

Mappar:

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe/ElementsOrganizer/

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe/CAHeadless/{versionsnummer}

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe/dynamiclinkmanager

OBS! Användarens biblioteksmapp på Mac 10.7 och senare är dold. För att hitta den, se Åtkomst till dolda biblioteksmappar | Mac OS 10.7 och senare

Återställa standardinställningar

Inställningarna avgör bland annat hur bilder, markörer och genomskinliga områden visas, hur filer sparas och hur plugin-program och virtuellt minne används i Photoshop Elements Editor. Om programmet beter sig på ett oväntat sätt kan det ha uppstått skador på inställningsfilen. Du kan återställa alla inställningar till standardvärdena.

Obs! Om du tar bort inställningsfilen går det inte att ångra.

Gör något av följande:

  • Tryck ned Alt+Ctrl+Skift (Mac: Option+Cmd+Skift) omedelbart när Photoshop Elements startar. Klicka på Ja för att ta bort inställningsfilen för Adobe Photoshop Elements.
  • Gå till Redigera > Inställningar (Mac: Photoshop Elements > Inställningar > Allmänt), klicka på knappen Återställ egenskaper vid nästa start och klicka sedan på OK. När du startar Adobe Photoshop Elements igen återställs alla inställningar till standardinställningar.

En ny inställningsfil skapas nästa gång du startar Photoshop Elements Editor. Mer information om ett visst inställningsalternativ får du om du söker på inställningsnamnet i hjälpen.

Visa inaktiverade varningsmeddelanden igen

I vissa situationer visas meddelanden som innehåller varningar eller uppmaningar. Du kan inaktivera visningen av dessa meddelanden genom att klicka på alternativet Visa inte igen i meddelandet. Du kan också senare återställa de meddelanden du har inaktiverat.

  1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänna i Windows. Välj Photoshop Elements > Inställningar > Allmänna i Mac.

  2. Klicka på Återställ alla varningsmeddelanden och sedan på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto