I Photoshop finns en lista med kortkommandon. Du kan själv redigera och skapa kortkommandon. Dialogrutan Kortkommandon fungerar som en kortkommandoredigerare och innehåller alla kommandon som kan användas med kortkommandon. En del av dessa ingår inte i standarduppsättningen.

Obs!

Förutom att använda tangentbordsgenvägarna kan du utföra många kommandon via det aktiva verktygets, urvalets eller panelens snabbmenyer. Högerklicka i dokumentfönstret/panelen för att visa snabbmenyn.

Ange nya kortkommandon

 1. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Kortkommandon.

  • Välj Fönster > Arbetsyta > Kortkommandon och menyer och klicka på fliken Kortkommandon.

 2. Välj en uppsättning kortkommandon på menyn Uppsättning överst i dialogrutan Kortkommandon och menyer.
 3. Välj en kortkommandotyp på menyn Kortkommandon för:

  Programmenyer

  Här kan du anpassa kortkommandon för objekt på menyraden.

  Panelmenyer

  Här kan du anpassa kortkommandon för objekt på panelmenyer.

  Verktyg

  Här kan du anpassa kortkommandon för verktyg i verktygslådan.

  Arbetsytor

  Anpassa kortkommandon för arbetsytorna Innehållsanpassad fyllning och Markera och maskera.

 4. Välj kortkommandot som du vill ändra i kolumnen Kortkommando i rullningslisten.
 5. Ange ett nytt kortkommando.

  Om kortkommandot redan har tilldelats ett annat kommando eller verktyg i uppsättningen, visas en varning. Klicka på Acceptera om kortkommandot ska tilldelas det nya kommandot eller verktyget och det föregående kortkommandot ska tas bort. När du har ändrat tilldelningen av ett kortkommando kan du klicka på Ångra ändringar om du vill ångra ändringen eller klicka på Acceptera och gå till konflikt om du vill tilldela det andra kommandot eller verktyget ett nytt kortkommando.

 6. När du har ändrat kortkommandona gör du något av följande:
  • Spara alla ändringar i den aktuella kortkommandouppsättningen genom att klicka på Spara uppsättning (). Ändringarna i en egen uppsättning sparas. Om du sparar ändringar i Photoshops standarduppsättning öppnas dialogrutan Spara. Ange ett namn för den nya uppsättningen och klicka på Spara.

  • Skapa en ny uppsättning på grundval av den aktuella kortkommandouppsättningen genom att klicka på Spara uppsättning som (). I dialogrutan Spara anger du ett namn på den nya uppsättningen och klickar på Spara. Den nya kortkommandouppsättningen visas i snabbmenyn med det nya namnet.

  • Klicka på Ångra om du vill ångra den senast sparade ändringen utan att stänga dialogrutan.

  • Klicka på Använd standardvärden om det nya kortkommandot ska ändras tillbaka till standardalternativet.

  • Klicka på Avbryt om du vill ångra alla ändringar och stänga dialogrutan.

Obs!

Om du inte har sparat den aktuella ändringsuppsättningen och du vill ta bort alla ändringar och stänga dialogrutan kan du klicka på Avbryt.

Ta bort kortkommandon från ett kommando eller verktyg

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.
 2. Välj namnet på kortkommandot eller verktyget som du vill ändra i dialogrutan Kortkommandon.
 3. Klicka på Ta bort kortkommando.

Ta bort en uppsättning kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.
 2. Välj kortkommandot som ska tas bort i snabbmenyn Uppsättning.
 3. Klicka på ikonen Ta bort  och sedan på OK för att stänga dialogrutan.

Visa en lista med aktuella kortkommandon

Du kan visa en lista med aktuella kortkommandon genom att exportera dem till en HTML-fil som du kan visa eller skriva ut med en webbläsare.

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Välj en typ av kortkommando på menyn Genvägar till: Programmenyer, Panelmenyer eller Verktyg.

 3. Klicka på Sammanfatta.