Funktioner för inställningsfilen, namn, platser | Photoshop CS5

Inställningar

Många programinställningar lagras i filen Adobe Photoshop Preferences, till exempel allmänna alternativ för visning, fillagring, prestanda, markör, genomskinlighet, teckensnitt samt plugin-program och virtuellt minne. De flesta av dessa alternativ anges i dialogrutan Inställningar. Inställningarna sparas varje gång du avslutar programmet.

Om programmet börjar uppträda konstigt kan det bero på att någon inställning har skadats. Om du misstänker att inställningarna har skadats återställer du dem till standardvärdena.

Du kan återskapa inställningsfilerna till Photoshop genom att starta programmet och samtidigt trycka ned Ctrl+Alt+Skift (Windows) eller Kommando+Alt+Skift (Mac OS). Klicka därefter på Ja när du får meddelandet "Vill du ta bort inställningsfilen för Adobe Photoshop?".

Viktigt: Om du skapar inställningarna på nytt genom att ta bort inställningsfilen för Adobe Photoshop CS5, så bör du se till att du bara tar bort den filen. Om du tar bort hela inställningsmappen så tar du även bort alla osparade åtgärder och förinställningar.

Vid ominstallation av Photoshop tas inte inställningsfilen bort. Skapa dina inställningar på nytt innan du installerar om Photoshop. 

Mac OS

Viktigt: I Mac OS X 10.7 är användarbiblioteket som standard en dold mapp. Om du behöver komma åt filer i den dolda mappen vid felsökning av Adobe-program finns det ytterligare information i avsnittet Åtkomst till dolda filer i användarbibliotek.

Inställningar för Photoshop Filnamn Sökväg
Allmänna inställningar Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Åtgärder Panelen Funktionsmakro.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Inställningar för Camera Raw Adobe Camera Raw 6.x Prefs Användare/användarnamn/Bibliotek/Inställningar
Färginställningar (färghantering) Color Settings.csf  Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Anpassade färginställningar (färghantering) Userdefined.csf Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Anpassade korrekturinställningar (färghantering) Userdefined.psf  Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- och målarverktyg Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/

 
Banor Banor i Adobe Photoshop CS5 Användare/användarnamn/Bibliotek/Inställningar
Spara för webben Adobe Save For Web 12.0 Prefs  Användare/användarnamn/Bibliotek/Inställningar
Filter och effekter Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs, Adobe VanishingPoint CS5 Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe/Plugins/[namn på effekt eller filter]/Photoshop
 
Linsprofiler (som skapats av programvaran för linsprofiler) Userdefined.lcs Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Arbetsytor

[Användardefinierad]

Arbetsytor som har modifierats 

Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/
WorkSpaces

Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/
WorkSpaces (Modified)
Inställningar för plugin-program från tredje part (anger exempelvis var mapparna med programmen finns) (varierar) Användare/[användarnamn]/Library/Preferences folder
Sparade inställningar [Användardefinierade] Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/[feature name]

Windows XP

Inställningar för Photoshop Filnamn Sökväg
Allmänna inställningar Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Åtgärder Panelen Funktionsmakro.psp Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Windows-registernyckeln 

.xmp-filer som sparats via dialogrutan Camera Raw
HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/6.0

Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings
Färginställningar (färghantering) Color Settings.csf Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Anpassade färginställningar (färghantering) Userdefined.csf Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Anpassade korrekturinställningar (färghantering) Userdefined.psf  Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- och målarverktyg Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Presets
Banor Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Spara för webben Adobe Save for Web 12.0 Prefs Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Save For Web/12.0
Filter och effekter Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Plugins/[effekt eller filternamn]/Photoshop
 
Linsprofiler (som skapats av programvaran för linsprofiler) Userdefined.lcs Documents and Settings/[användarnamn]Application Data/Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Arbetsytor [Användaredefinierade]

Arbetsytor som har ändrats
Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces
Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces (Modified)
Inställningar för plugin-program från tredje part (anger exempelvis var mapparna med programmen finns) Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Sparade inställningar [Användardefinierade] Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe Photoshop CS5/Presets/[feature name]

Windows 7 och Vista

Inställningar för Photoshop Filnamn Sökväg
Allmänna inställningar
  • Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp (32-bitarsversionen)
  • Adobe Photoshop (X64) CS5 Prefs.psp (64-bitarsversionen)
Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Åtgärder Panelen Funktionsmakro.psp Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Windows-registernyckeln 

.xmp-filer som sparats via dialogrutan Camera Raw
HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/6.0

Users/[användarnamn]/AppData/Adobe/CameraRaw/Settings
Färginställningar (färghantering) Color Settings.csf Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Anpassade färginställningar (färghantering) Userdefined.csf Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Color/Settings
Anpassade korrekturinställningar (färghantering) Userdefined.psf  Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- och målarverktyg Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Presets
Banor Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret. (Windows-registernyckel) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Spara för webben Adobe Save for Web 12.0 Prefs Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Save For Web/12.0
Filter och effekter Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/[effekt- eller filternamn]/Photoshop
 
Linsprofiler (som skapats av programvaran för linsprofiler) Userdefined.lcs Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Arbetsytor [Användaredefinierade]

[Arbetsytor som har modifierats}
Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces
Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces (Modified)
Inställningar för plugin-program från tredje part (anger exempelvis var mapparna med programmen finns) Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Sparade inställningar [Användardefinierade] Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/[feature name]

 

 

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto