Spara bildtillstånd som ögonblicksbilder

Du kan när som helst spela in en bilds tillstånd genom att skapa en ögonblicksbild. Ögonblicksbilder är lagrade återgivningar av en bild som innehåller den kompletta uppsättningen redigeringar som är gjorda fram till det att ögonblicksbilden skapades. Genom att skapa ögonblicksbilder av ett foto vid olika tillfällen under redigeringsprocessen kan du enkelt jämföra effekterna av de justeringar du gör. Du kan också återgå till ett tidigare tillstånd om du vill använda det vid ett senare tillfälle. En annan fördel med ögonblicksbilder är att du kan arbeta utifrån flera versioner av en bild utan att behöva dubbla kopior av originalet.

Du kan skapa och hantera ögonblicksbilder med hjälp av fliken Ögonblicksbilder i dialogrutan Camera Raw.

 1. Klicka på knappen Ny ögonblicksbild  längst ned på fliken Ögonblicksbilder för att skapa en ögonblicksbild.
 2. Ange ett namn i dialogrutan Ny ögonblicksbild och klicka på OK.

  Ögonblicksbilden visas i fliklistan Ögonblicksbilder.

När du arbetar med ögonblicksbilder kan du göra något av följande:

 • Byt namn på en ögonblicksbild genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på den och välja Byt namn.

 • Klicka på en ögonblicksbild för att ändra de aktuella bildinställningarna till inställningarna för den valda ögonblicksbilden. Förhandsvisningen uppdateras.

 • Uppdatera eller skriv över en befintlig ögonblicksbild med de aktuella bildinställningarna genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ögonblicksbilden och välja Uppdatera med Aktuella inställningar.

 • Ångra ändringar i en ögonblicksbild genom att klicka på Avbryt.

  Obs! Var försiktig när du klickar på Avbryt för att ångra ändringar i ögonblicksbilder. Alla bildjusteringar som är gjorda under den aktuella redigeringssessionen går förlorade.

 • Ta bort en ögonblicksbild genom att markera den och klicka på knappen Papperskorg () längst ned på fliken. Du kan också högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ögonblicksbilden och välja Ta bort.

Obs!

Om du använder ögonblicksbilder i Photoshop Lightroom kan du redigera dem i dialogrutan Camera Raw (och tvärtom).

Spara, återställa och läsa in Camera Raw-inställningar

Du kan återanvända justeringar som du har gjort på en bild. Du kan spara alla aktuella Camera Raw-bildinställningar, eller en delmängd av dem, som en förinställning eller som en ny uppsättning med standardinställningar. Standardinställningarna gäller för en viss kameramodell, ett visst kameraserienummer eller en viss ISO-inställning, beroende på inställningarna under Standardbildinställningar i Camera Raw-inställningarna.

Förinställningar visas efter namn på fliken Förinställningar, på menyn under Redigera > Framkallningsinställningar i Adobe Bridge, på snabbmenyn för Camera Raw-bilder i Adobe Bridge och på undermenyn Använd förinställningar på menyn Camera Raw-inställningar i dialogrutan Camera Raw. Förinställningar visas inte på dessa platser om du inte sparar dem i mappen för Camera Raw-inställningar. Du kan dock använda kommandot Läs in inställningar om du vill bläddra efter och använda inställningar som har sparats på något annat ställe.

 

 

Obs!

Du kan spara och ta bort förinställningar med hjälp av knapparna längst ned på fliken Förinställningar.

 1. Klicka på menyknappen Camera Raw-inställningar  och välj ett kommando på menyn:

  Spara inställningar

  Sparar de aktuella inställningarna som en förinställning. Välj vilka inställningar som du vill spara i förinställningen och namnge och spara den.

  Spara nya Camera Raw-standardinställningar

  Sparar de aktuella inställningarna som nya standardinställningar för andra bilder som tas med samma kamera, samma kameramodell eller med samma ISO-inställning. Välj lämpliga alternativ under Standardbildinställningar i Camera Raw-inställningarna för att ange om standardinställningarna ska associeras med en viss kameras serienummer eller med en ISO-inställning.

  Återställ Camera Raw-standardinställningarna

  Återställer de ursprungliga standardinställningarna för den aktuella kameran, kameramodellen eller ISO-inställningen.

  Läs in inställningar

  Öppnar dialogrutan Läs in inställningar för Raw-konvertering där du bläddrar till inställningsfilen, markerar den och sedan klickar på Läs in.

Ange var Camera Raw-inställningarna ska sparas

Välj en inställning om du vill ange var inställningarna ska sparas. XMP-filer är användbara om du tänker flytta eller lagra bildfilerna och vill bevara Camera Raw-inställningarna. Med kommandot Exportera inställningar om du vill kopiera inställningarna i Camera Raw-databasen till underordnade XMP-filer eller bädda in inställningarna i Digital Negative-filer (DNG).

När en Camera Raw-bildfil bearbetas med Camera Raw lagras bildinställningarna på ett av två ställen: i Camera Raw-databasfilen eller i en underordnad XMP-fil. När en DNG-fil bearbetas i Camera Raw lagras inställningarna i själva DNG-filen, men du kan välja att lagra dem i en underordnad XMP-fil i stället. Inställningarna för TIFF- och JPEG-filer lagras alltid i själva filen.

Obs!

När du importerar en sekvens med Camera Raw-filer i After Effects, används inställningarna för den första filen på alla de filer i sekvensen som inte har några egna underordnade XMP-filer. After Effects gör ingen kontroll i Camera Raw-databasen.

Du kan ange en inställning för att bestämma var inställningarna sparas. När du öppnar en Camera Raw-bild igen, används de standardinställningar som användes när filen senast öppnades. Bildattribut (målprofil för färgrymd, bitdjup, pixelstorlek och upplösning) sparas inte med inställningarna.

 1. Välj Redigera > Camera Raw-inställningar (Windows) eller Bridge > Camera Raw-inställningar (macOS). Du kan också klicka på Öppna dialogrutan Inställningar i dialogrutan Camera Raw . I Photoshop kan du också välja Redigera >Inställningar > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Camera Raw (Mac OS).

 2. I dialogrutan Camera Raw-inställningar väljer du något av följande på menyn Spara bildinställningar i:

  Camera Raw-databas

  Lagrar inställningarna i en Camera Raw-databasfil i mappen Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/CameraRaw (Windows) eller Users/[användarnamn]/Library/Preferences (Mac OS). Den här databasen indexeras efter filinnehåll, så bilden har kvar Camera Raw-inställningarna även om Camera Raw-bildfilen flyttas eller byter namn.

  Underordnade XMP-filer

  Lagrar inställningar i en separat fil i samma mapp som Camera Raw-filen, med samma basnamn och ett .xmp-tillägg. Det här alternativet är användbart för långtidsarkivering av filer med tillhörande inställningar och för utbyte av Camera Raw-filer med tillhörande inställningar i arbetsprocesser med flera användare. Samma underordnade XMP-filer kan användas för att lagra IPTC-information (International Press Telecommunications Council) eller andra metadata som associeras med en Camera Raw-fil. Om du öppnar filer från en skrivskyddad enhet som en cd- eller dvd-skiva, bör du kopiera filerna till hårddisken innan du öppnar dem. En XMP-fil kan inte skrivas till en skrivskyddad enhet i plugin-programmet Camera Raw, utan inställningarna skrivs som standard till Camera Raw-databasfilen. Du kan visa XMP-filer i Adobe Bridge genom att välja Visa > Visa dolda filer.

  Obs!

  Om du använder ett versionshanteringssystem när du hanterar filerna och lagrar inställningar i underordnade XMP-filer, bör du komma ihåg att du måste checka in och ut de underordnade filerna för att kunna göra ändringar i Camera Raw-bilderna. Du måste också hantera (till exempel ändra namn på, flytta eller ta bort) de underordnade XMP-filerna tillsammans med deras Camera Raw-filer. I Adobe Bridge, Photoshop, After Effects och Camera Raw hanteras den här filsynkroniseringen när du arbetar med filerna lokalt.

  Obs!

  Om du sparar Camera Raw-inställningar i Camera Raw-databasen och tänker flytta filerna till en annan plats (cd, dvd, en annan dator och så vidare), kan du använda kommandot Exportera inställningar till XMP för att exportera inställningar till underordnade XMP-filer.

 3. Om du vill lagra alla justeringar av DNG-filer i själva DNG-filen, väljer du Ignorera underordnade filer ".XMP" under DNG-filhantering i dialogrutan Camera Raw-inställningar.

Kopiera och klistra in Camera Raw-inställningar

I Adobe Bridge kan du kopiera och klistra in Camera Raw-inställningar från en bildfil till en annan.

 1. Markera en fil i Adobe Bridge och välj Redigera > Framkallningsinställningar > Kopiera Camera Raw-inställningar.

 2. Markera en eller flera filer och välj Redigera > Framkallningsinställningar > Klistra in Camera Raw-inställningar.

  Obs!

  Du kan också högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på bildfilerna som du vill kopiera och klistra in med hjälp av en snabbmeny.

 3. Välj vilka inställningar som du vill använda i dialogrutan Klistra in Camera Raw-inställningar.

Använda sparade Camera Raw-inställningar

 1. Markera en eller flera filer i Adobe Bridge eller i dialogrutan Camera Raw.
 2. Välj Redigera > Framkallningsinställningar i Adobe Bridge eller högerklicka på en markerad fil. I dialogrutan Camera Raw kan du också klicka på menyn Menyn Camera Raw-inställningar .
 3. Välj något av följande alternativ:

  Bildinställningar

  Använder inställningarna från den valda Camera Raw-bilden. Det här alternativet är bara tillgängligt på menyn Camera Raw-inställningar i dialogrutan Camera Raw.

  Camera Raw-standardinställningar

  Använder de sparade standardinställningarna för en viss kamera, kameramodell eller ISO-inställning.

  Föregående konvertering

  Använder inställningarna från föregående bild från samma kamera, kameramodell eller ISO-inställning.

  Förinställningsnamn

  Använder inställningarna (som kan vara en delmängd av alla bildinställningar) som har sparats som en förinställning.

  Använda en förinställning
  Använda en förinställning

  Obs!

  Du kan också använda förinställningar på fliken Förinställningar.

Exportera Camera Raw-inställningar och DNG-förhandsvisningar

Om du sparar filinställningarna i Camera Raw-databasen kan du använda kommandot Exportera inställningar till XMP om du vill kopiera inställningar till underordnade XMP-filer eller bädda in dem i DNG-filer. Detta är användbart om du vill behålla bildinställningarna med Camera Raw-filerna när du flyttar dem.

Du kan också uppdatera JPEG-förhandsvisningar som är inbäddade i DNG-filer.

 1. Öppna filerna i dialogrutan Camera Raw.
 2. Om du exporterar inställningar eller förhandsvisningar för flera filer, markerar du deras miniatyrer i vyn Bildband.
 3. På menyn Välj Exportera inställningar till XMP eller Uppdatera DNG-förhandsvisningar på menyn Camera Raw-inställningar ().

  De underordnade XMP-filerna skapas i samma mapp som Camera Raw-filerna. Om du sparade Camera Raw-filerna i DNG-format, bäddas inställningarna in i DNG-filerna.

Ange arbetsflödesalternativ för Camera Raw

Arbetsflödesalternativen anger inställningar för alla filutdata från Camera Raw, bland annat bitdjup, färgrymd, utdataskärpa och pixelmått. Arbetsflödesalternativen bestämmer hur dessa filer öppnas i Photoshop, men inte hur en Camera Raw-fil importeras till After Effects. Arbetsflödesalternativen påverkar inte Camera Raw-data.

Du kan ange arbetsflödesalternativ genom att klicka på den understrukna texten längst ned i dialogrutan Camera Raw.

Rymd

Anger målfärgprofilen. I allmänhet ställer du in Rymd på den färgprofil som du använder för RGB-arbetsytan i Photoshop. Källprofilen för Camera Raw-filer är vanligtvis kamerans inbyggda färgrymd. De profiler som finns på menyn Rymd är inbyggda i Camera Raw. Om du vill använda en färgrymd som inte finns med på menyn Rymd, väljer du ProPhoto RGB och konverterar sedan till arbetsfärgrymden med de val du gjorde när filen öppnas i Photoshop.

Djup

Anger om filen ska öppnas som en fil med 8 bitar per kanal eller en fil med 16 bitar per kanal i Photoshop.

Storlek

Anger pixelmått för bilden när den importeras till Photoshop. Standardvärdet för pixelmåtten är de som användes när bilden fotograferades. Du kan sampla om bilden via menyn Beskärningsstorlek.

Om du väljer en mindre storlek än ursprungsstorleken för kameror med fyrkantiga pixlar, kan bearbetningen gå fortare när du planerar en mindre färdig bild. Väljer du en större storlek liknar det uppsampling i Photoshop.

I kameror utan fyrkantiga pixlar är ursprungsstorleken den storlek som ligger närmast den totala pixelmängden. Om du väljer en annan storlek minimeras omsamplingen som görs i Camera Raw, vilket resulterar i något högre bildkvalitet. Den bästa kvaliteten markeras med en asterisk (*) på menyn Storlek.

Obs! Du kan alltid ändra bildens pixelstorlek efter att du öppnat den i Photoshop.

Upplösning

Anger upplösningen som bilden ska skrivas ut med. Den här inställningen påverkar inte pixelmåtten. Exempelvis är en bild med 2 048 x 1 536 pixlar, om den skrivs ut med 72 dpi, ungefär 28-1/2 x 21-1/4 tum. Vid utskrift med 300 dpi, är samma bild ungefär 6-3/4 x 5-1/8 tum. Du kan också använda kommandot Bildstorlek om du vill justera upplösningen i Photoshop.

Skärpa för

Gör att du kan använda utdataskärpa för skärm, matt papper eller blankt papper. Om du använder utdataskärpa kan du ändra snabbmenyn Mängd till Låg eller Hög för att minska eller öka mängden skärpa som används. I de flesta fall kan du lämna mängden inställd på standardalternativet, Standard.

Öppna i Photoshop som smarta objekt

Gör att Camera Raw-bilder öppnas som ett smart objekt i Photoshop, och inte som ett bakgrundslager, när du klickar på knappen Öppna. Om du vill åsidosätta denna inställning för markerade bilder håller du ned Skift när du klickar på Öppna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy