Inställningar

Många programinställningar lagras i filen Adobe Photoshop Preferences, till exempel allmänna alternativ för visning, fillagring, prestanda, markör, genomskinlighet, teckensnitt samt plugin-program och virtuellt minne. De flesta av dessa alternativ anges i dialogrutan Inställningar. Inställningarna sparas varje gång du avslutar programmet.

Om programmet börjar uppträda konstigt kan det bero på att någon inställning har skadats. Om du misstänker att inställningarna har skadats återställer du dem till standardvärdena.

Du kan återskapa inställningsfilerna till Photoshop genom att starta programmet och samtidigt trycka ned Ctrl+Alt+Skift (Windows) eller Kommando+Alt+Skift (Mac OS). Klicka därefter på Ja när du får meddelandet "Vill du ta bort inställningsfilen för Adobe Photoshop?"

Obs! Anslut ett trådbundet tangentbord och försök igen om denna process inte fungerar när du använder ett trådlöst (Bluetooth) tangentbord.

Viktigt: Om du skapar inställningarna på nytt genom att ta bort inställningsfilen för Adobe Photoshop, så bör du se till att du bara tar bort den filen. Om du tar bort hela inställningsmappen så tar du även bort alla osparade åtgärder och förinställningar.

Vid ominstallation av Photoshop tas inte inställningsfilen bort. Skapa dina inställningar på nytt innan du installerar om Photoshop.

Mac OS

Obs! I Mac OS X 10.7 är användarbiblioteket som standard en dold mapp. Om du behöver åtkomst till filerna i den dolda mappen vid felsökning av Adobe-program finns det ytterligare information i Åtkomst till dolda filer i användarbibliotek.

Inställningar för Photoshop Filnamn Sökväg
Allmänna inställningar Adobe Photoshop [version] Prefs.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/
Åtgärder Actions palette.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/
Inställningar för Camera Raw Adobe Camera Raw [version] Prefs Användare/användarnamn/Bibliotek/Inställningar
Färginställningar (färghantering) Color Settings.csf Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/
Anpassade färginställningar (färghantering) Userdefined.csf Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Anpassade korrekturinställningar (färghantering) Userdefined.psf Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- och målarverktyg Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/
Sökvägar Adobe Photoshop [version] Sökvägar Användare/användarnamn/Bibliotek/Inställningar
Spara för webben

Adobe Save For Web CS6 PrefsAdobe Save for Web [version] Prefs

Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/Adobe Save for Web CS6/
Photoshop

Users/[användarnamn]/Library/Preferences
Filter och effekter Adobe Adaptiv vidvinkel [version], Adobe Dicom [version], Adobe Filtergalleri [version] Prefs, Adobe Linsoskärpa [version] Prefs, Adobe Linskorrigering [version] Prefs, Adobe Gör flytande [version] Prefs, Adobe VanishingPoint [version], Adobe Oljemålning [version]
Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[effekt- eller filternamn]/
Photoshop
Lens Profiles (skapad med programvara Lens Profile) Userdefined.lcs Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Arbetsytor

[Användardefinierade]

Arbetsytor som har modifierats

Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/arbetsyta

Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/arbetsyta (modifierad)

Inställningar för plugin-program från tredje part (anger exempelvis var mapparna med programmen finns) (varierar) Användare/[användarnamn]/Library/Preferences folder
Sparade inställningar [Användardefinierade] Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Adobe Photoshop [version] /Förinställningar/[funktionsnamn]

Windows 7 och Vista

Photoshop Preference Filnamn Sökväg
Allmänna inställningar

Adobe Photoshop [version] Prefs.psp (32-bitarsversion)

Adobe Photoshop X64 [version] Prefs.psp (64-bitarsversion)

Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar
Åtgärder Actions palette.psp Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar
Camera Raw

Windows-registernyckeln

.xmp-filer som sparats via dialogrutan Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[version]

Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/CameraRaw/Inställningar

Färginställningar (färghantering) Color Settings.csf Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar
Anpassade färginställningar (färghantering) Userdefined.csf Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Settings
Anpassade korrekturinställningar (färghantering) Userdefined.psf Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Proofing
Redigerings- och målarverktyg Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar/förinställningar
Banor Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret.

(Windows-registernyckel) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[version]

Inställningarnas filsökväg:

Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar

Spara för webben

Adobe Save for Web 13.0 Prefs

Spara som webbfil

Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
Adobe spara för webben [version]/Photoshop

Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Optimerade inställningar/filename.irs

Filter och effekter Adobe Effect [version] Prefs, Adobe Filtergalleri [version] Prefs, Adobe Linsoskärpa [version] Prefs, Adobe Linskorrigering [version] Prefs, Adobe Gör flytande [version] Prefs, Adobe Mondo Filter [version], Adobe Oljemålning [version]
Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
[effekt- eller filternamn]/Photoshop
Lens Profiles (skapad med programvara Lens Profile)

Userdefined.lcs

Anpassade lens profile-filer: .wac

Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/
LensCorrection/1.0/Settings

Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Optimera inställningar

Arbetsytor

[Användardefinierade]

Arbetsytor som har modifierats

Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar/arbetsyta
Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar/arbetsyta (modifierad)
Inställningar för plugin-program från tredje part (anger exempelvis var mapparna med programmen finns) Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[version]
Sparade inställningar [Användardefinierade] Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Förinställningar/[funktionsnamn]

Windows XP

Photoshop Preference Filnamn Sökväg
Allmänna inställningar Adobe Photoshop [version] Prefs.psp Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar
Åtgärder Actions palette.psp Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar
Camera Raw

Windows-registernyckeln

.xmp-filer som sparats via dialogrutan Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[version]

Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings

Färginställningar (färghantering) Color Settings.csf Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar
Anpassade färginställningar (färghantering) Userdefined.csf Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Anpassade korrekturinställningar (färghantering) Userdefined.psf Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- och målarverktyg Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Förinställningar
Banor Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret.

KEY_CURRENT_USER/Programvara/Adobe/Photoshop/[version]

InställningarFilsökväg:
Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar

Spara för webben Adobe Save for Web [version] Prefs Dokument och inställningar/[användarnamn]/Adobe/Plugins/Adobe spara för webben [version]/Photoshop
Filter och effekter Adobe Effect [version] Prefs, Adobe Filtergalleri [version] Prefs,
Adobe Linskorrigering [version] Prefs,
Adobe Gör flytande [version] Prefs,
Adobe Adaptiv vidvinkel

Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Plugins/[effekt eller filternamn]/Photoshop

Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Linskorrigering [version]/Photoshop

Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Gör flytande [version]/Photoshop

Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Adaptiv vidvinkel [version]

Lens Profiles (Skapad med mjukvaran Lens Profile) Userdefined.lcs Dokument och inställningar/[användarnamn]Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Linskorrigering [version]/Photoshop
Arbetsytor

[Användardefinierade]

Arbetsytor som har ändrats

Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar/arbetsyta

Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Inställningar/arbetsyta (modifierad)

Inställningar för plugin-program från tredje part (anger exempelvis var mapparna med programmen finns) Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[version]
Sparade inställningar Sparade inställningar Dokument och inställningar/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [version]/förinställningar/[funktionsnamn]

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy