Inställningar

Många programinställningar lagras i filen Adobe Photoshop Preferences, till exempel allmänna alternativ för visning, fillagring, prestanda, markör, genomskinlighet, teckensnitt samt plugin-program och virtuellt minne. De flesta av dessa alternativ anges i dialogrutan Inställningar. Inställningarna sparas varje gång du avslutar programmet.

Om programmet börjar uppträda konstigt kan det bero på att någon inställning har skadats. Om du misstänker att inställningarna har skadats återställer du dem till standardvärdena.

Du kan återskapa inställningsfilerna till Photoshop genom att starta programmet och samtidigt trycka ned Ctrl+Alt+Skift (Windows) eller Kommando+Alt+Skift (Mac OS). Klicka därefter på Ja när du får meddelandet "Vill du ta bort inställningsfilen för Adobe Photoshop?"

Obs! Anslut ett trådbundet tangentbord och försök igen om denna process inte fungerar när du använder ett trådlöst (Bluetooth) tangentbord.

Viktigt: Om du skapar inställningarna på nytt genom att ta bort inställningsfilen för Adobe Photoshop CS6, så bör du se till att du bara tar bort den filen. Om du tar bort hela inställningsmappen så tar du även bort alla osparade åtgärder och förinställningar.

Vid ominstallation av Photoshop tas inte inställningsfilen bort. Skapa dina inställningar på nytt innan du installerar om Photoshop.

Video: Självstudievideon Återställa inställningsfilen i Photoshop CS6 (av Julieanne Kost) visar två metoder för återställning av inställningar i Photoshop. Videon visar först hur inställningsfilen tas bort manuellt. Metoden med tangentbordets kortkommando visas vid 5:05 till 8:18.

Mac OS

Obs! I Mac OS X 10.7 är användarbiblioteket som standard en dold mapp. Om du behöver åtkomst till filerna i den dolda mappen vid felsökning av Adobe-program finns det ytterligare information i Åtkomst till dolda filer i användarbibliotek.

Inställningar för Photoshop Filnamn Sökväg
Allmänna inställningar Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Åtgärder Actions palette.psp Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Inställningar för Camera Raw Adobe Camera Raw 7.x Prefs Användare/användarnamn/Bibliotek/Inställningar
Färginställningar (färghantering) Color Settings.csf Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Anpassade färginställningar (färghantering) Userdefined.csf Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Anpassade korrekturinställningar (färghantering) Userdefined.psf Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- och målarverktyg Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/
Banor Banor i Adobe Photoshop CS6 Användare/användarnamn/Bibliotek/Inställningar
Spara för webben Adobe Save For Web CS6 Prefs

Adobe Save for Web 13 Prefs
Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/Adobe Save for Web CS6/
Photoshop

Users/[användarnamn]/Library/Preferences
Filter och effekter Adobe Adaptive Wide Angle CS6, Adobe Dicom CS6, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs, Adobe Lens Blur CS6 Prefs, Adobe Lens Correction CS6 Prefs, Adobe Liquify CS6 Prefs, Adobe VanishingPoint CS6, Adobe Oil Paint CS6
Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[effekt- eller filternamn]/
Photoshop
Lens Profiles (skapad med programvara Lens Profile) Userdefined.lcs Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Arbetsytor

[Användardefinierade]

Arbetsytor som har modifierats

Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/WorkSpaces

Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/WorkSpaces (Modified)

Inställningar för plugin-program från tredje part (anger exempelvis var mapparna med programmen finns) (varierar) Användare/[användarnamn]/Library/Preferences folder
Sparade inställningar [Användardefinierade] Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[feature name]

Windows 7 och Vista

Photoshop Preference Filnamn Sökväg
Allmänna inställningar

Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp (32-bitarsversionen)

Adobe Photoshop X64 CS6 Prefs.psp (64-bitarsversionen)

Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Åtgärder Actions palette.psp Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Camera Raw

Windows-registernyckeln

.xmp-filer som sparats via dialogrutan Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/7.0

Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/CameraRaw/Inställningar

Färginställningar (färghantering) Color Settings.csf Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Anpassade färginställningar (färghantering) Userdefined.csf Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Settings
Anpassade korrekturinställningar (färghantering) Userdefined.psf Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Proofing
Redigerings- och målarverktyg Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Presets
Banor Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret.

(Windows-registernyckel) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0

Inställningarnas filsökväg:

Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings

Spara för webben

Adobe Save for Web 13.0 Prefs

Spara som webbfil

Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
Adobe Save For Web CS6/Photoshop

Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Optimized Settings/filename.irs

Filter och effekter Adobe Effect CS6 Prefs, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs, Adobe Lens Blur CS6 Prefs, Adobe Lens Correction CS6 Prefs, Adobe Liquify CS6 Prefs, Adobe Mondo Filter CS6, Adobe Oil Paint CS6
Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
[effekt- eller filternamn]/Photoshop
Lens Profiles (skapad med programvara Lens Profile)

Userdefined.lcs

Anpassade lens profile-filer: .wac

Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/
LensCorrection/1.0/Settings

Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Optimize Settings

Arbetsytor

[Användardefinierade]

Arbetsytor som har modifierats

Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces
Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces (Modified)
Inställningar för plugin-program från tredje part (anger exempelvis var mapparna med programmen finns) Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
Sparade inställningar [Användardefinierade] Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[feature name]

Windows XP

Photoshop Preference Filnamn Sökväg
Allmänna inställningar Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Åtgärder Actions palette.psp Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Camera Raw

Windows-registernyckeln

.xmp-filer som sparats via dialogrutan Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/7.0

Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings

Färginställningar (färghantering) Color Settings.csf Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Anpassade färginställningar (färghantering) Userdefined.csf Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Anpassade korrekturinställningar (färghantering) Userdefined.psf Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- och målarverktyg Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets
Banor Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret. KEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
SettingsFilePath:
Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Spara för webben Adobe Save for Web CS6 Prefs Documents and Settings/[användarnamn]/Adobe/Plugins/Adobe Save For Web CS6/Photoshop
Filter och effekter Adobe Effect CS6 Prefs, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs,
Adobe Lens Correction CS6 Prefs,
Adobe Liquify CS6 Prefs,
Adobe Adaptive Wide Angle
Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Plugins/[effekt- eller filternnamn]/Photoshop
Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction CS6/Photoshop
Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Liquify CS6/Photoshop
Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Adaptive Wide Angle CS6
Lens Profiles (Skapad med mjukvaran Lens Profile) Userdefined.lcs Documents and Settings/[användarnamn]Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction CS6/Photoshop
Arbetsytor

[Användardefinierade]

Arbetsytor som har ändrats

Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces
Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces (Modified)
Inställningar för plugin-program från tredje part (anger exempelvis var mapparna med programmen finns) Inställningarna sparas som värden i värdenamnet SettingsFilePath i Windows-registret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
Sparade inställningar Sparade inställningar Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[funktionsnamn]

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy