Inställningsfilens funktioner, namn och platser | Photoshop

  Borttagning av 3D-funktioner i Photoshop

Photoshop 3D-funktionerna tas bort i framtida uppdateringar. Användare som arbetar med 3D uppmanas att utforska Adobes nya Substance 3D-samling som är nästa generations 3D-verktyg från Adobe. Mer information om att de borttagna Photoshop 3D-funktionerna finns här: Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner.

Platser för MacOS-inställningar

Obs!

Användarbiblioteksmappen är som standard dold på macOS.

Se Åtkomst till dolda filer i biblioteksmappar.

De flesta inställningar sparas när du avslutar Photoshop.
* Inställningar som tas bort med kortkommandon och inställningar för återställning vid avslutningsmetoder.
† Skapad/sparad varje gång Photoshop startas.

Namn och beskrivning Filnamn Bana
Allmänna inställningar – innehåller alla inställningar som gjorts i dialogrutan Inställningar. * Adobe Photoshop [version] Prefs.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Åtgärder – innehåller listan över alla åtgärder som har lästs in i panelen Åtgärder. Actions palette.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Penslar – innehåller listan över alla penslar som har lästs in i panelen Penslar.
Brushes.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för Camera Raw – innehåller alla inställningar som gjorts i dialogrutan Inställningar för Camera Raw.
Adobe Camera Raw [version]-inställningar

Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar

Instruktioner om hur du återställer Camera Raw-inställningar finns i Återställa Camera Raw-inställningar.

Färginställningar – (färghantering) Color Settings.csf Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Konturinställningar – innehåller listan över alla användardefinierade konturer som skapats i dialogrutan Lagerstil.
Contours.psp
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för Egen färg – (färghantering) Userdefined.csf Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Anpassade korrekturinställningar – (färghantering) Userdefined.psf Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Anpassade former – innehåller listan med alla former som har lästs in i panelen Former.
CustomShapes.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Standardtextformat –  Default Type Styles.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Visa inte igen – innehåller listan över dialogrutor som du har sett och markerar med alternativet ”Visa inte igen”. dnsa.json Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Effektinställningar – innehåller de inställningar som används i dialogrutan Lagerstil. Effekt Prefs.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Exportera som inställningar – innehåller de senast använda inställningarna som används i dialogrutan Exportera som. export-as-settings.json Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Filter och effekter – innehåller de senast använda inställningarna i dialogrutan Filter.

Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp

FaceExpressionPresets.psp

Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för Övertoningar – innehåller listan över alla övertoningar som har lästs in i panelen Övertoningar.
Gradients.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för kortkommandon – innehåller de användardefinierade inställningarna i dialogrutan Kortkommandon. (Obs: Använd äldre kryssrutor sparas med inställningar för allmänna inställningar.)
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Starta Slutflagg – lagrar en tidpunkt för hur lång tid Photoshop tar att starta. LaunchEndFlag.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Objektivprofiler – skapad med programvaran Objektivprofiler.

[File Name].lcs

Adaptiva filer för objektivprofiler: [File Name].wac

Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Datorinställningar – innehåller en delmängd av hårdvaruspecifika inställningar som GPU, cacheplattstorlekar etc.
* MachinePrefs.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för Menyanpassningar – innehåller de användardefinierade inställningarna i dialogrutan Meny.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Senast använda nya dokumentstorlekar – innehåller en lista över senast använda dokumentstorlekar i dialogrutan Nytt dokument.
* MRU New Doc Sizes.json
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Senast använda penslar – innehåller en lista över senast använda penslar i panelen Penslar. MRUBrushes.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Senast använda övertoningar – innehåller en lista över senast använda övertoningar i panelen Övertoningar.
MRUGradients.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Senast använda mönster – 
Inlästa mönster tar upp mycket minne. För närvarande behålls inte nyligen använda mönster mellan sessionerna.  
Senast använda format – 
Inlästa format tar upp mycket minne. För närvarande behålls inte nyligen använda mönster mellan sessionerna.
 
Nyligen använda färgrutor – innehåller en lista över senast använda färgrutor i panelen Färgrutor.
MRUSwatches.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Nya dokumentstorlekar – innehåller listan över förinställningar för nya dokument som har lästs in av användare. New Doc Sizes.json Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
OpenEXR-format Öppna inställningar – innehåller de senast använda inställningarna i dialogrutan OpenEXR. OpenEXR Format Open Pref.psp
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Optimerade färger – innehåller listan över användarskapade förinställda färgtabeller i Spara för webben.
[File Name].act Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/optimerade färger
Optimerade inställningar för utdata – innehåller listan över användarskapade förinställningar för optimerade utdatainställningar i Spara för webben.
[File Name].iros
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/optimerade inställningar för utdata
Optimerade inställningar – innehåller listan över användarskapade förinställningar för optimerade filformat i Spara för webben.
[File Name].irs
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/optimerade inställningar
Sökvägar – innehåller sökvägen till Photoshop-programmet och versionsspecifik mapp för tillägg. † Adobe Photoshop [version] Sökvägar Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar
Mönster – innehåller listan över alla mönster som har lästs in i panelen Mönster.
Patterns.psp
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Tilläggscache PluginCache.psp
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
PSErrorLog – innehåller loggning för när Photoshop stöter på ett programfel. PSErrorLog.txt Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Avsluta Slutflagg – lagrar en tidpunkt för hur lång tid Photoshop tar att avsluta.
QuitEndFlag.psp
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Nyligen använda optimeringar – innehåller en lista över de senast använda optimerade utdatainställningarna i Spara för webben.
Recently Used Optimizations.irs
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Förinställningar för ciselering – innehåller en lista med användarskapade förinställningar för ciselering.
RepoussePresets.psp
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för Spara för webben – innehåller alla inställningar som har angetts i dialogrutan Spara för webben.
Save For Web Prefs.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Sniffer out – innehåller information om grafikkorten för systemet samt de grafikdrivrutiner som är installerade. † sniffer-out.txt
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Format – innehåller en lista över alla format som har lästs in i panelen Format.
Styles.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Färgrutor – innehåller en lista över alla färgrutor som har lästs in i panelen Färgrutor.
Swatches.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för tredjepartstillägg – 
(varierar)

(varierar)

För tilläggsmappar, se Hitta platser för mappar.

För hjälp med tilläggsprogram från tredje part, se Tredjepartstillägg för Adobe Photoshop.

Inställningar för anpassningar av verktygsfält – innehåller de användardefinierade inställningarna i dialogrutan Verktygsfält.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Verktygsförinställningar – innehåller de användardefinierade verktygsförinställningarna.
ToolPresets.psp
Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för användargränssnitt – innehåller inställningar relaterade till gränssnitt, ljusinställningar, enheter osv. * UIPrefs.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Temporär webbcache – innehåller inställningar som används av hemskärmen, Sök och panelen Lär.
* (Mapp) Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/temporär webbcache
Inställningar för arbetsytan – innehåller en lista över arbetsytor (psw-filer) som läses in eller ändras. * Workspace Prefs.psp Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar
Arbetsytor – innehåller alla anpassade arbetsytor som har sparats.
[Workspace Name].psw Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/arbetsytor
Arbetsytor (ändrade) – innehåller ändringar som gjorts på någon av standardarbetsytorna eller anpassade arbetsytor.

Select and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Workspace Name].psw

 

Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/
Adobe Photoshop [version] Inställningar/arbetsytor (ändrade)

Platser för macOS-förinställningar

Obs!

Vi rekommenderar inte att du sparar förinställningar du skapar själv inuti standardmappen för förinställningar och skript inuti Photoshop-programmappen.

Förinställningsnamn

Filnamn

Bana

Standardförinställningar och skript – den plats där standardförinställningar som levereras med Photoshop finns. Här ingår de som Photoshop läser in som standard, samt ytterligare förinställningar som du kan välja att läsa in.

3D-skrivare
3DLUTs
Åtgärder
Svartvitt
Penslar
Blanda kanaler
Färgböcker
Färgrutor
Konturer
Former
Deko
Duotoner
Exponering
Guider
HDR-toning
Nyans och mättnad
Bildstorlek
Nivåer
Ljuseffekter
Ljus
Material
Menyanpassning
Maskar
Optimerade färger
Optimerade utdatainställningar
Optimerade inställningar
Mönster
Rendera inställningar
Ciselering
Skript
Format
Verktyg
Video
Volymer
WidgetsZoomify

Program/Adobe Photoshop [version]/Förinställningar/[förinställningsmappnamn]

Användarsparade förinställningar – den standardplats som du väljer Spara förinställning sparar till.

3D-skrivare
3D sketchpenel
Åtgärder
Svartvitt
Penslar
Blanda kanaler
Färgområde
Färgrutor
Konturer
Former
Deko
Duotoner
Exponering
Guider
HDR-toning
Nyans och mättnad
Bildstorlek
Nivåer
Ljuseffekter
Ljus
Material
Menyanpassning
Maskar
Optimerade färger
Optimerade utdatainställningar
Optimerade inställningar
Mönster
Rendera inställningar
Ciselering
Skript
Format
Verktyg
Video
Volymer
WidgetsZoomify

Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Adobe Photoshop [version] /Förinställningar/[funktionsnamn]

Platser för Windows-inställningar

Obs!

Användarmappen AppData är som standard dold i Windows. Information om hur du får åtkomst till filer i den dolda användarens AppData-mapp finns i Visa dolda filer och mappar i Windows.

De flesta inställningar sparas när du avslutar Photoshop.
* Inställningar som tas bort med kortkommandon och inställningar för återställning vid avslutningsmetoder.
† Skapad/sparad varje gång Photoshop startas.

Namn och beskrivning Filnamn Bana
Allmänna inställningar – innehåller alla inställningar som gjorts i dialogrutan Inställningar. * Adobe Photoshop [version] Prefs.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Åtgärder – innehåller listan över alla åtgärder som har lästs in i panelen Åtgärder. Actions palette.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Penslar – innehåller listan över alla penslar som har lästs in i panelen Penslar.
Brushes.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för Camera Raw – innehåller alla inställningar som gjorts i dialogrutan Inställningar för Camera Raw.
Adobe Camera Raw [version]-inställningar

Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\CameraRaw\Inställningar

HKEY_CURRENT_USER\Programvara\Adobe\Camera Raw\[version]

Instruktioner om hur du återställer Camera Raw-inställningar finns i Återställa Camera Raw-inställningar.

Färginställningar – (färghantering) Color Settings.csf Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Konturinställningar – innehåller listan över alla användardefinierade konturer som skapats i dialogrutan Lagerstil.
Contours.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för Egen färg – (färghantering) Userdefined.csf Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Färg\Inställningar
Anpassade korrekturinställningar – (färghantering) Userdefined.psf Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Färg\Inställningar
Anpassade former – innehåller listan med alla former som har lästs in i panelen Former.
CustomShapes.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Standardtextformat Default Type Styles.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Visa inte igen – innehåller listan över dialogrutor som du har sett och markerar med alternativet ”Visa inte igen”. dnsa.json Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Effektinställningar – innehåller de inställningar som används i dialogrutan Lagerstil. Effekt Prefs.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Exportera som inställningar – innehåller de senast använda inställningarna som används i dialogrutan Exportera som. export-as-settings.json Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Filter och effekter – innehåller de senast använda inställningarna i dialogrutan Filter.
Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för Övertoningar – innehåller listan över alla övertoningar som har lästs in i panelen Övertoningar.
Gradients.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för kortkommandon – innehåller de användardefinierade inställningarna i dialogrutan Kortkommandon. (Obs: Använd äldre kryssrutor sparas med inställningar för allmänna inställningar.)
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Starta Slutflagg – lagrar en tidpunkt för hur lång tid Photoshop tar att starta. LaunchEndFlag.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Objektivprofiler – skapad med programvaran Objektivprofiler.

[File Name].lcs

Adaptiva filer för objektivprofiler: [File Name].wac

Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\
LensCorrection\1.0\Settings
Datorinställningar – innehåller en delmängd av hårdvaruspecifika inställningar som GPU, cacheplattstorlekar etc. * MachinePrefs.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för Menyanpassningar – innehåller de användardefinierade inställningarna i dialogrutan Meny.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Senast använda nya dokumentstorlekar – innehåller en lista över senast använda dokumentstorlekar i dialogrutan Nytt dokument.
* MRU New Doc Sizes.json
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Senast använda penslar – innehåller en lista över senast använda penslar i panelen Penslar. MRUBrushes.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Senast använda övertoningar – innehåller en lista över senast använda övertoningar i panelen Övertoningar.
MRUGradients.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Senast använda mönster – 
Inlästa mönster tar upp mycket minne. För närvarande behålls inte nyligen använda mönster mellan sessionerna.  
Senast använda format – 
Inlästa format tar upp mycket minne. För närvarande behålls inte nyligen använda mönster mellan sessionerna.
 
Nyligen använda färgrutor – innehåller en lista över senast använda färgrutor i panelen Färgrutor.
MRUSwatches.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Nya dokumentstorlekar – innehåller listan över förinställningar för nya dokument som har lästs in av användare. New Doc Sizes.json Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
OpenEXR-format Öppna inställningar – innehåller de senast använda inställningarna i dialogrutan OpenEXR. OpenEXR Format Open Pref.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Optimerade färger – innehåller listan över användarskapade förinställda färgtabeller i Spara för webben.
[File Name].act Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar\optimerade färger
Optimerade inställningar för utdata – innehåller listan över användarskapade förinställningar för optimerade utdatainställningar i Spara för webben.
[File Name].iros
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar\optimerade utdatainställningar
Optimerade inställningar – innehåller listan över användarskapade förinställningar för optimerade filformat i Spara för webben.
[File Name].irs
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar\optimerade inställningar
Sökvägar – innehåller sökvägen till Photoshop-programmet och versionsspecifik mapp för tillägg. † Adobe Photoshop [version] Sökvägar

Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\

(Windows-registernyckel) HKEY_CURRENT_USER\Progamvara\Adobe\Photoshop\[version]

Mönster – innehåller listan över alla mönster som har lästs in i panelen Mönster.
Patterns.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Tilläggscache PluginCache.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
PSErrorLog – innehåller loggning för när Photoshop stöter på ett programfel. PSErrorLog.txt Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Avsluta Slutflagg – lagrar en tidpunkt för hur lång tid Photoshop tar att avsluta.
QuitEndFlag.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Nyligen använda optimeringar – innehåller en lista över de senast använda optimerade utdatainställningarna i Spara för webben.
Recently Used Optimizations.irs
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Förinställningar för ciselering – innehåller en lista med användarskapade förinställningar för ciselering.
RepoussePresets.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för Spara för webben – innehåller alla inställningar som har angetts i dialogrutan Spara för webben.
Save For Web Prefs.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Sniffer out – innehåller information om grafikkorten för systemet samt de grafikdrivrutiner som är installerade. † sniffer-out.txt
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Format – innehåller en lista över alla format som har lästs in i panelen Format.
Styles.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Färgrutor – innehåller en lista över alla färgrutor som har lästs in i panelen Färgrutor.
Swatches.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för tredjepartstillägg – 
(varierar)

(varierar)

För tilläggsmappar, se Hitta platser för mappar.

För hjälp med tilläggsprogram från tredje part, se Tredjepartstillägg för Adobe Photoshop.

Inställningar för anpassningar av verktygsfält – innehåller de användardefinierade inställningarna i dialogrutan Verktygsfält.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Verktygsförinställningar – innehåller de användardefinierade verktygsförinställningarna.
ToolPresets.psp
Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Inställningar för användargränssnitt – innehåller inställningar relaterade till gränssnitt, ljusinställningar, enheter osv.
* UIPrefs.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Temporär webbcache – innehåller inställningar som används av hemskärmen, Sök och panelen Lär. * (Mapp) Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar\temporär webbcache
Inställningar för arbetsytan – innehåller en lista över arbetsytor (psw-filer) som läses in eller ändras. * Workspace Prefs.psp Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar
Arbetsytor – innehåller alla anpassade arbetsytor som har sparats.
[Workspace Name].psw Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar\arbetsytor
Arbetsytor (ändrade) – innehåller ändringar som gjorts på någon av standardarbetsytorna eller anpassade arbetsytor.

Select and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Workspace Name].psw

 

Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Inställningar\arbetsytor (ändrade)

Platser för Windows-förinställningar

Obs!

Vi rekommenderar inte att du sparar förinställningar du skapar själv inuti standardmappen för förinställningar och skript inuti Photoshop-programmappen.

Förinställningsnamn

Filnamn

Bana

Standardförinställningar och skript – den plats där standardförinställningar som levereras med Photoshop finns. Här ingår de som Photoshop läser in som standard, samt ytterligare förinställningar som du kan välja att läsa in.

3D-skrivare
3DLUTs
Åtgärder
Svartvitt
Penslar
Blanda kanaler
Färgböcker
Färgrutor
Konturer
Former
Deko
Duotoner
Exponering
Guider
HDR-toning
Nyans och mättnad
Bildstorlek
Nivåer
Ljuseffekter
Ljus
Material
Menyanpassning
Maskar
Optimerade färger
Optimerade utdatainställningar
Optimerade inställningar
Mönster
Rendera inställningar
Ciselering
Skript
Format
Verktyg
Video
Volymer
WidgetsZoomify

C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Inställningar

Användarsparade förinställningar – den standardplats som du väljer Spara förinställning sparar till.

3D-skrivare
3D sketchpenel
Åtgärder
Svartvitt
Penslar
Blanda kanaler
Färgområde
Färgrutor
Konturer
Former
Deko
Duotoner
Exponering
Guider
HDR-toning
Nyans och mättnad
Bildstorlek
Nivåer
Ljuseffekter
Ljus
Material
Menyanpassning
Maskar
Optimerade färger
Optimerade utdatainställningar
Optimerade inställningar
Mönster
Rendera inställningar
Ciselering
Skript
Format
Verktyg
Video
Volymer
WidgetsZoomify

Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Förinställningar\[funktionsnamn]

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online