DICOM-filer

  Borttagning av 3D-funktioner i Photoshop

Photoshop 3D-funktionerna tas bort i framtida uppdateringar. Användare som arbetar med 3D uppmanas att utforska Adobes nya Substance 3D-samling som är nästa generations 3D-verktyg från Adobe. Mer information om att de borttagna Photoshop 3D-funktionerna finns här: Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner.

Obs!

I Photoshop CS6 ingår 3D-funktionerna i Photoshop Extended. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande.

Om DICOM-filer

Obs!

DICOM (en förkortning av Digital Imaging and Communications in Medicine) är den vanligaste standarden för mottagning av medicinska inläsningar. Du kan öppna och arbeta med DICOM-filer (.dc3, .dcm, .dic eller inget tillägg) i Photoshop DICOM-filer kan innehålla flera "segment" eller bildrutor som representerar olika lager i en bild.

Photoshop läser alla bildrutor från en DICOM-fil och konverterar dem till lager i Photoshop. Photoshop kan också montera alla DICOM-bildrutor i ett rutnät i ett lager, eller öppna bildrutor som en 3D-volym som du kan rotera i 3D-rymden. Photoshop kan läsa 8-, 10-, 12- och 16-bitars DICOM-filer. (10- och 12-bitars filer konverteras till 16-bitars filer i Photoshop.)

När du har öppnat en DICOM-fil i Photoshop kan du använda vilket Photoshop-verktyg du vill för att justera, märka eller göra anteckningar i filen. Använd exempelvis verktyget Anteckningar om du vill lägga till en kommentar i filen, verktyget Penna om du vill märka ut ett särskilt område i bilden eller filtret Damm och repor om du vill ta bort damm eller repor i bilden. Använd linjalen eller markeringsverktygen om du vill göra mätningar i bildinnehållet.

Obs!

Alla måttskalor som finns i en DICOM-fil importeras automatiskt med filen. Om det inte finns någon skala läggs standardskalan 1 pixel = 1 mm till som en anpassad måttskala. Se Ange måttskalan.

Du kan spara 8-bitars DICOM-filer i valfritt format som stöds av Photoshop (16-bitars filer måste sparas som DICOM-, Large Document Format-, Photoshop-, Photoshop PDF-, Photoshop Raw-, PNG- eller TIFF-filer).

Obs!

När du sparar en fil som en DICOM-fil tas eventuella lagerstilar, justeringar, blandningslägen och masker bort.

Du kan också visa och redigera metadata för DICOM-filer i Bridge eller i dialogrutan Filinformation i Photoshop. DICOM-filer kan automatiseras externt via skript (se Skript).

Öppna en DICOM-fil

Innan du öppnar en DICOM-fil kan du ange hur DICOM-bildrutor ska öppnas (som lager, i ett rutnät eller som en 3D-volym) och ange alternativ (i dialogrutan DICOM-filimport) för att göra patientmetadata anonyma och visa övertäckningar. Under importen kan du också panorera, zooma och justera fönsternivåer.

Dialogrutan DICOM-filimport innehåller också information om DICOM-filhuvuden – textinformation om filen, t.ex. filens mått, dataupplösning och huruvida informationen har komprimerats eller inte.

Obs!

Du kan importera en sekvens med flera DICOM-filer med en bildruta till en Photoshop-fil med flera lager med kommandot Nytt videolager från kommandot Arkiv. Se Importera bildsekvenser.

 

 1. Välj Arkiv > Öppna, markera en DICOM-fil och klicka på Öppna.
 2. Markera de bildrutor som du vill öppna. Håll ned Skift och klicka om du vill markera flera intilliggande bildrutor. Om du vill markera bildrutor som inte är placerade intill varandra håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar. Klicka på Markera alla om du vill markera alla bildrutor.
  Obs!

  Om du snabbt vill bläddra igenom bildrutorna använder du musens rullningshjul (Windows) eller klickar på höger och vänster pilknapp under det stora förhandsvisningsområdet.

 3. Välj mellan följande alternativ och klicka sedan på Öppna.

  Importera bildrutor

  Importera bildrutor som lager placerar DICOM-bildrutor i lager. N-upp-konfiguration visar flera bildrutor i ett rutnät (ange värden i rutorna Rader och Kolumner för att ange rutnätets höjd och bredd). Importera som volym öppnar DICOM-bildrutorna som en volym, där z-avståndet fastställs av DICOM-inställningarna och data interpoleras mellan bildrutorna. Du kan visa volymen från valfri vinkel, med olika renderingslägen om du vill framhäva data.

  DICOM-datauppsättning

  Anonymisera skriver över patientmetadata med "anonymisera". Visa överdrag visar överdrag som anteckningar, kurvor och text.

  Visning i fönster

  Välj Visa alternativ för visning i fönster för att justera kontrasten (fönstrets bredd) och ljusstyrkan (fönstrets nivå) för bildrutan. Du kan också dra verktyget Fönsternivå uppåt eller nedåt för att justera nivån, eller åt höger eller vänster för att justera bredden. Du kan också välja förinställda värden för radiologi från menyn Förinställning för fönster (Standard, Lunga, Ben eller Buk). Välj Invertera bild om du vill invertera värdena för ljusstyrka i bilden.

  Obs!

  Om du vill zooma väljer du en zoomnivå från menyn Markera zoomnivå. Du kan även zooma in eller ut genom att klicka på plus- eller minustecknen. Om du vill panorera klickar du på Handikonen överst i dialogrutan och drar över bildrutan.  

Skapa en 3D-volym från DICOM-bildrutor

 1. Välj Arkiv > Öppna, markera en DICOM-fil och klicka på Öppna.
 2. Markera bildrutorna som du vill konvertera till en 3D-volym. Håll ned Skift och klicka om du vill markera flera intilliggande bildrutor. Om du vill markera bildrutor som inte är placerade intill varandra håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar. Klicka på Markera alla om du vill markera alla bildrutor.
 3. Markera Importera som volym i Importalternativ för bildrutor och klicka sedan på Öppna.

Photoshop skapar en 3D-volym av DICOM-bildrutorna och monterar den i ett 3D-lager på panelen Lager. Med 3D-positionsverktygen i Photoshop kan du visa 3D-volymen från valfri vinkel, eller ändra renderingsinställningarna om du vill visualisera data bättre.

 • Den ursprungliga DICOM-filen bevaras som ett diffuseringstexturlager som associeras med 3D-volymlagret. Mer information om 3D-texturer finns i Ändra 3D-textur.

 • Dubbelklicka på texturlagret för att öppna DICOM-filen som ett smart objekt i sitt eget dokumentfönster. DICOM-bildrutorna visas som separata lager på panelen Lager.

 • Alla ändringar som du gör av enskilda lager tillämpas på 3D-volymen när du stänger och sparar det smarta objektet.

Om du vill spara 3D-volymen kan du exportera 3D-lagret eller spara filen i PSD-format. Se Spara och exportera 3D-filer

Visa en 3D-volym från olika vinklar

 1. Markera 3D-lagret som innehåller DICOM-volymen på panelen Lager.
 2. Markera antingen verktyget 3D-position eller 3D-kamera på panelen Verktyg.
 3. Använd positions- eller kameraverktygen i alternativfältet om du vill rotera, flytta eller skala 3D-volymen. Mer information finns i Verktygen 3D-objekt och 3D-kamera.

  Obs!

  Om OpenGL-stödet är aktiverat i systemet kan du också använda 3D-axeln för att rotera, flytta eller skala 3D-volymen. Se 3D-axel.

Visa en 3D-volym i olika renderingslägen

 1. Markera 3D-lagret som innehåller DICOM-volymen på panelen Lager.
 2. Öppna 3D-panelen genom att välja Fönster > 3D.
 3. Välj ett renderingsläge på menyn Förinställning i det nedre avsnittet på 3D-panelen.
  Obs!

  Renderingslägen som utnyttjar en överföringsfunktion använder en Photoshop-övertoning för att rendera värden i volymen. Värdena för övertoningsfärg och opacitet kombineras med gråskalevärdena i volymen för att optimera eller framhäva olika typer av innehåll. Renderingslägena med överföringsfunktion är bara tillgängliga för DICOM-bilder i gråskala.

  Förbättrade gränser

  Sänker opaciteten i homogena områden samtidigt som opaciteten behålls vid gränserna. Det kan också minska bruset i volymerna.

  Färgskala med fullständigt omfång

  Överföringsfunktion som använder ett fullständigt spektrum med Photoshop-färgövertoningar.

  Högdagrar med högt omfång

  Överföringsfunktion som använder färgen vitt för hela värdeomfånget, noll opacitet för låga omfångsvärden och hög opacitet för höga omfångsvärden.

  Högdagrar med lågt omfång

  Överföringsfunktion som använder färgen vitt för hela värdeomfånget, noll opacitet för höga omfångsvärden och hög opacitet för låga omfångsvärden.

  Projektion med maxintensitet

  Visar maxvärden i volymen vilket ger en snabb förhandsvisning av volymstrukturen. Visar inte några djupuppgifter.

  Röd-blå färgskala

  Överföringsfunktion som använder en röd-blå färgövertoning.

  Tunna nivåkurvor

  Överföringsfunktion som använder konstantfärger, medan opacitetskomponenten är en funktion med flera spikes, för att visa nivåkurvor.

  Röntgen

  Liknar röntgenstrålningstransport genom ett röntgengenomsynligt medium. Den här effekten är användbar om du vill skapa en bild från en skiktröntgen som ser ut som en röntgenbild av samma objekt.

  Vit-svart färgskala

  Överföringsfunktion som använder en svartvit färgkomponent.

 4. (Valfritt) Om du vill skapa ett eget renderingsläge klickar du på Renderingsinställningar på 3D-panlen så att dialogrutan 3D-renderingsinställningar öppnas. Välj alternativ i avsnittet Volymstil i dialogrutan.

Exportera DICOM-bildrutor som JPEG-filer

 1. Öppna en DICOM-fil och ange alternativ i dialogrutan DICOM-filimport (se Öppna en DICOM-fil).

 2. Markera bildrutor i dialogrutan DICOM-filimport: Håll ned Skift och klicka om du vill markera intilliggande bildrutor och håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klicka om du vill markera bildrutor som inte är placerade intill varandra, eller klicka på Markera alla om du vill markera alla bildrutor.
 3. Ange ett prefix i rutan Prefix i området Alternativ för Exportera.
 4. Klicka på Exportera presentation (JPEG), klicka på en mapp och klicka på Markera.

  JPEG-filerna sparas i angiven mapp och prefixet läggs till i filnamnen. Om du har markerat flera bildrutor läggs ordningsnummer automatiskt till i slutet av varje filnamn (till exempel DICOM-bildruta1, DICOM-bildruta2, DICOM-bildruta3).

DICOM-metadata

Du kan visa och redigera flera kategorier med DICOM-metadata i dialogrutan Filinformation i Photoshop.

Patientdata

Innefattar patientnamn, ID, kön och födelsedatum.

Studiedata

Inkluderar studie-ID, refererande läkare, studiedatum och studietid, samt studiebeskrivning.

Seriedata

Inkluderar serienummer, modalitet, seriedatum och serietid, samt seriebeskrivning.

Utrustningsdata

Innefattar var utrustningen hör hemma och vem som tillverkade den.

Bilddata

Innefattar överföringssyntax, fotometrisk tolkning, bildens bredd och höjd, bitar per pixel samt bildrutor. (Dessa fält kan inte redigeras.)

Animera DICOM-filer

Om du vill animera DICOM-segment eller -bildrutor markerar du alla DICOM-lager och väljer Gör bildrutor från lager på panelmenyn på panelen Animering (tidslinje).

När du har skapat bildrutor på panelen Animering (tidslinje) kan du spara DICOM-filer som QuickTime-filmer (konvertera DICOM-gråskalebilder till RGB och sedan använda kommandot för videorendering). Du kan också spara bildrutor som animerade GIF-filer (välj Arkiv > Spara för webb och enheter).

Du kan också använda panelen Tidslinje om du vill animera en 3D-volym som har skapats från en DICOM-fil. Mer information finns i Skapa 3D-objekt och animeringar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online