Skapa panoramabilder med Photomerge

Photomerge

Kommandot Photomerge™ kombinerar flera fotografier till en sammanhängande bild. Du kan exempelvis ta fem fotografier av en stadssilhuett som överlappar varandra och sedan montera ihop dessa till en panoramabild. Med hjälp av kommandot Photomerge kan du montera ihop fotografier som läggs sida vid sida vågrätt eller lodrätt.

Källbilder (överst) och färdig Photomerge-komposition (nederst)
Källbilder (överst) och färdig Photomerge-komposition (nederst)

Ta bilder för Photomerge

Källfotografierna är mycket viktiga för panoramakompositioner. För att undvika problem bör du följa dessa riktlinjer när du tar fotografier som du ska använda i Photomerge:

Låt bilderna överlappa tillräckligt mycket

Bilderna bör överlappa varandra med ungefär 40 procent. Om överlappningen är mindre kanske det inte går att montera panoramabilden automatiskt med Photomerge. Tänk dock på att bilderna inte ska överlappa varandra för mycket. Om bilderna överlappar varandra med 70 % eller mer kanske det inte går att skapa panoramabilden med Photomerge. Försök att hålla isär de enskilda fotografierna.

Använd samma zoomningsavstånd

Ändra inte zoomningsavståndet (in- eller utzoomning) om du använder ett zoomobjektiv när du tar bilderna.

Håll kameran på samma nivå

Även om små rotationer mellan bilderna kan bearbetas av Photomerge kan en lutning på mer än ett par grader leda till problem vid automatisk montering av panoramabilder. Om du använder ett stativ med ett rotationshuvud underlättar det kamerajusteringen och positionen.

Stå stilla

Försök att inte förflytta dig när du tar en serie fotografier, eftersom bilderna ska tas från samma plats. Om du använder en optisk sökare samtidigt som du håller kameran nära ögat kan du lättare ta alla bilder ur samma vinkel. Du kan också prova att använda ett stativ för att hålla kameran stilla.

Undvik att använda förvrängningsobjektiv

Förvrängningsobjektiv kan störa Photomerge. Alternativet Auto justerar dock bilder som är tagna med fiskögeobjektiv.

Använd samma exponering

Undvik att använda blixt i bara några av bilderna. Blandningsfunktionerna i Photomerge jämnar ut olika exponeringar, men extrema skillnader gör justeringen svår. Vissa digitala kameror ändrar exponeringsinställningarna automatiskt när du fotograferar, och du kan därför behöva kontrollera kamerainställningarna så att alla bilder får samma exponering.

Skapa en Photomerge-komposition

 1. Välj Arkiv > Automatisera > Photomerge.

 2. Välj ett av följande på menyn Använd under Källfiler i dialogrutan Photomerge:

  Filer

  Skapar Photomerge-kompositionen med enskilda filer.

  Mappar

  Använder alla bilderna i en mapp för att skapa Photomerge-kompositionen.

 3. Ange vilka bilder som ska användas genom att göra ett av följande:
  • Välj bildfiler eller en mapp med bilder genom att klicka på knappen Bläddra och navigera till filerna eller mappen.

  • Använd de bilder som är öppna i Photoshop genom att klicka på Lägg till öppna filer.

  • Ta bort filer från källfilslistan genom att markera filen och klicka på Ta bort.

 4. Välj ett layoutalternativ:

  Automatisk

  Photoshop analyserar källbilderna och använder layouten Perspektiv, Cylindrisk eller Sfärisk, beroende på vilken som ger bäst resultat.

  Perspektiv

  Skapar en konsekvent komposition genom att definiera någon av källfilerna (bilden i mitten som standard) som referensbild. De övriga bilderna omformas sedan (flyttas, sträcks ut eller skevas efter behov) så att överlappande innehåll i olika lager matchar.

  Cylindrisk

  Minskar "rosettförvrängningen" som kan uppstå med layouten Perspektiv genom att visa enskilda bilder som på en utdragen cylinder. Överlappande innehåll i olika filer matchas fortfarande. Referensbilden placeras i mitten. Passar bäst när du skapar breda panoramabilder.

  Använda cylindrisk avbildning
  Använda Cylindrisk avbildning

  Sfärisk

  Justerar och omvandlar bilderna som om de var avbildade på insidan av en sfär, vilket ser ut som om du hade tittat på ett 360-graderspanorama. Om du har tagit en uppsättning bilder som täcker 360 grader, använder du detta för 360-graderspanoraman. Du kan också använda Sfärisk om du vill skapa snygga panoramaresultat med andra filuppsättningar.

  Kollage

  Justerar lagren och matchar överlappande material och transformerar (roterar eller skalar) alla källager.

  Flytta

  Justerar lagren och matchar överlappande innehåll, men omformar inte (sträcker inte ut eller skevar) något av källagren.

 5. Välj något av följande alternativ:

  Mixa bilder

  Identiferar de optimala gränserna mellan bilderna och skapar sömmar baserat på dessa gränser och för att färgmatcha bilderna. Om Mixa bilder är avaktiverat utförs en vanlig rektangulär blandning. Detta kan vara bäst om du vill retuschera blandningsmaskerna för hand.

  Vinjetteringsborttagning

  Tar bort och utför exponeringskompensation i bilder som har mörka kanter som orsakas av objektivfel eller felaktig objektivskuggning.

  Korrigering av geometrisk förvrängning

  Kompenserar för tunn-, nåldyne- eller fiskögeförvrängning.

  Innehållsanpassad fyllning på genomskinliga områden

  Fyll de genomskinliga områdena med liknande bildinnehåll från intilliggande områden.

 6. Klicka på OK.

En bild med flera lager skapas från källbilderna, och lagermasker läggs till efter behov för att skapa optimal blandning där bilderna överlappar varandra. Du kan redigera lagermaskerna eller lägga till justeringslager för att ytterligare finjustera de olika områdena i panoramabilden.

Obs!

Använd en innehållsanpassad fyllning om du vill ersätta tomma områden kring bildkanten. (Se Använda innehållsmedvetna fyllningar, mönsterfyllningar och händelsefyllningar.)

Skapa 360-graderspanoramor

Med hjälp av enheter som Ricoh Theta V och Insta360One kan du fånga fullständiga 360-graderspanoramabilder med en enda tagning. Du kan även kombinera Photomerge med 3D-funktioner och skapa ett 360-graderspanorama. Sammanfoga först samman bilderna för att skapa ett panorama och använd sedan kommandot Sfäriskt panorama till att tänja panoramat så att det blir sammanhängande.

Se till att du tar foton som överlappar varandra tillräckligt mycket och tillsammans bildar en cirkel. Du får bättre resultat om du tar fotona med ett panoramafäste monterat på stativet.

 1. Välj Arkiv > Automatisera > Photomerge.
 2. Lägg till önskade bilder i dialogrutan Photomerge.

  Ta inte med bilder som täcker motivets överkant (zenit) eller underkant (nadir). Du lägger till dessa bilder senare.

 3. Välj Sfärisk för Layout.

  Obs!

  Om du tog bilden med ett fiskögeobjektiv markerar du alternativen Automatisk layout och Korrigering av geometrisk förvrängning. Om ditt objektiv inte kan identifieras i Photoshop kan du hämta Adobes kostnadsfria objektivprofilskapare från Adobes webbplats.

 4. (Valfritt) Välj Vinjetteringsborttagning eller Geometrisk förvrängning för Objektivkorrigering.
 5. (Valfritt) Välj Innehållsanpassad fyllning på genomskinliga områden för att undvika genomskinliga pixlar vid panoramabildens kanter.

 6. Klicka på OK.

 7. Välj 3D > Ny form från lager > Sfäriskt panorama.
 8. (Valfritt) Lägg till över- och underbilder manuellt i sfären. Du kan också måla bort återstående genomskinliga pixlar i det tredimensionella sfäriska panoramalagret.

Redigera panoramabilder

Introducerades i oktober 2017-versionen av Photoshop CC.

Nu kan du redigera ekvirektangulära sfäriska panoramor i Photoshop. När du har importerat panoramaresursen och valt lagret kan du starta panoramavisningsprogrammet genom att välja 3D > Sfäriskt panorama > Nytt panoramalager från valt lager. Du kan även läsa in en sfärisk panoramabild från datorn direkt i visningsprogrammet genom att välja 3D > Sfäriskt panorama > Importera panorama.

När du har öppnat ett panorama i visningsprogrammet kan du utföra en rad olika åtgärder på det.

Rotera kameravyn

Du kan justera kameravyn för panoramabildens.

 1. Välj verktyget Flytta.
 2. Förflytta dig i panoramabilden genom att klicka och dra i vyn.
panorama_rotate-view
Rotera kameravyn med hjälp av verktyget Flytta i Photoshop

Justera visningsfältet

I panelen Egenskaper i Photoshop visas kamerans egenskaper. Du kan justera kamerans visningsfält i mm (som på en 35 mm-kamera) eller grader.

Du kan även klicka på och dra axelwidgetkontrollerna längst ned till vänster i dokumentfönstret i Photoshop för att rotera kameran utan att växla tillbaka till verktyget Flytta.

panorama-adjust-field-view
Justera visningsfältet med hjälp av axelwidgetkontrollerna

Måla på panoramat

Du kan använda verktygen för målning och justering i Photoshop, som Lagningspensel och Punktlagningspensel, till att redigera panoramat. Filter fungerar endast för den synliga delen av panoramabilden. Du bör isolera bilden utanför 3D-vyn när du använder filter på panoramabilden.

I arbetsflödet nedan används verktyget Punktlagningspensel som exempel.

 1. Välj Arkiv > Öppna och bläddra efter den fil du vill öppna.

 2. Välj 3D > Sfäriskt panorama > Nytt panoramalager från valt lager.

 3. Välj verktyget Punktlagningspensel. Välj Projektion i Målningssystem i panelen Egenskaper.

 4. Klicka i området som du vill laga eller klicka och dra om du vill jämna till över ett större område. Mer information finns i Retuschera med hjälp av verktyget Punktlagningspensel.

  Obs!

  • Om du vill förbättra kvaliteten och prestanda när du målar panoramabilden kan du skapa ett nytt lager över panoramalagret. När du har redigerat lagret väljer du alternativet Lägg samman nedåt i panelen Lager eller trycker på Ctrl+E/Kommando+E.
  • Om du vill använda filter på hela panoramabilden dubbelklickar du på lagret Sfärisk karta i panelen Lager, redigerar och sedan sparar du filen. Bilden uppdateras automatiskt i den sfäriska layouten.

 5. Om du vill exportera bilden väljer du 3D > Sfäriskt panorama > Exportera panorama.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy